otrdiena, 2018. gada 25. septembris

Māsas Faustīnes aiziešanas pie Dieva 80. gadadiena.

Māsas Faustīnes aiziešanas pie Dieva 80. gadadiena.

No dzīves kalendāra:

5.10.1938.
Māsas Faustīnes pēdēja grēksūdze pie t. Juzefa Andraša (plkst. 16:00).
Kapelāna pr. Teodora Čaputa un māsu lūgšanas pie mirstošās Māsas Faustīnes gultas.
Māsas Faustīnes aiziešana pie Kunga (plkst. 22:45).

Neaizmirsīsim palūgties, lai saņemtu žēlastības:
 
Jēzu, Tu esi darījis sv. Faustīni par lielu Tavas bezgalīgās žēlsirdības godinātāju, dāvā man ar viņas aizbildniecību, ja tas ir saskaņā ar Tavu vissvēto gribu, žēlastību ..............., ko no Tevis lūdzu. Es, grēcīgs cilvēks, neesmu Tavas žēlsirdības cienīgs, taču uzlūko Māsas Faustīnes uzupurēšanās un pašaizliedzības garu un atalgo viņas tikumu, uzklausot lūgumus, kurus ar viņas aizbildniecību paļāvībā Tev nesu.
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir Tēvam...
Svētā Māsa Faustīne – lūdz par mums.