otrdiena, 2018. gada 25. septembris

Māsas Faustīnes aiziešanas pie Dieva 80. gadadiena.

Māsas Faustīnes aiziešanas pie Dieva 80. gadadiena.

No dzīves kalendāra:

5.10.1938.
Māsas Faustīnes pēdēja grēksūdze pie t. Juzefa Andraša (plkst. 16:00).
Kapelāna pr. Teodora Čaputa un māsu lūgšanas pie mirstošās Māsas Faustīnes gultas.
Māsas Faustīnes aiziešana pie Kunga (plkst. 22:45).

Neaizmirsīsim palūgties, lai saņemtu žēlastības:
 
Jēzu, Tu esi darījis sv. Faustīni par lielu Tavas bezgalīgās žēlsirdības godinātāju, dāvā man ar viņas aizbildniecību, ja tas ir saskaņā ar Tavu vissvēto gribu, žēlastību ..............., ko no Tevis lūdzu. Es, grēcīgs cilvēks, neesmu Tavas žēlsirdības cienīgs, taču uzlūko Māsas Faustīnes uzupurēšanās un pašaizliedzības garu un atalgo viņas tikumu, uzklausot lūgumus, kurus ar viņas aizbildniecību paļāvībā Tev nesu.
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir Tēvam...
Svētā Māsa Faustīne – lūdz par mums.ceturtdiena, 2018. gada 30. augusts

Dieva žēlsirdība svētceļojumā.

Dieva žēlsirdība svētceļojumā.

Svētceļojumā uz Aglonu 4.-15. augustā mūsu grupa katru dienu skaitīja Dieva žēlsirdības kronīti. Parasti tas bija tad, kad es atrodos tālu aiz grupas un es varēju garīgi pievienoties šai lūgšanai.

Baznīcās, kurās mēs lūdzāmies, Dieva žēlsirdības kronītis un visa Dieva žēlsirdības godināšana nebija svešas. Pat vienā no baznīcām man bija jārunā - svētceļniekiem un vietējiem ticīgiem - īsa konference par Dieva žēlsirdības godināšanas pieciem veidiem.

Kādu dienu mums izdevās ceļā dziedāt Kronīti (un arī nākamās dienās). Un bija interesanti, jo gajām garām kādai citai svētceļnieku grupai, kura mūs svēicināja ar kādu garīgu dziesmu, bet mēs protams nepārtraucām dziedāt Kronīti, un tā svētceļnieki satikās lūgšanā, bez nekādiem citiem vārdiem.

Liels paldies Aglonas bazilikas veikaliņam, kur 14. augustā pieņēma bukletus par Dieva žēlsirdību, lai ticīgie sev ņemtu.

sestdiena, 2018. gada 7. jūlijs

Mana atbildība par visu Baznīcu.

Mana atbildība par visu Baznīcu.

Es šeit ievietošu svētās Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas fragmentu (1475. nr.), kurā klostermāsa stāsta ar vienkāršiem vārdiem par to, ka katrs no mums ietekmē visu Baznīcu un katru ticīgo Baznīcā. Mēs neesam atsevišķas salas, kuras nav saistītas ar citām salām.

Ikkatras dvēseles svētums vai kritiens atspoguļojas visā Baznīcā. Es, vērojot sevi un tos, ar kuriem es esmu tuvāk, iepazinu, cik ļoti ietekmēju citas dvēseles - ne caur kādiem heroiskiem darbiem, jo tie paši no sevis ir šokējošie, bet caur maziem [darbiem], kā [...] skatiens un daudzas citas lietas.

ceturtdiena, 2018. gada 5. jūlijs

Jēzus un priesteris.

Jēzus un priesteris.

Svētā Māsa Faustīne savas Dienasgrāmatas 1240. numurā pasvītroja ikkatra priestera lielo nozīmi.

Kādreiz Dievs atļāva viņai iepazīt kāda priestera ciešu līdzdarbību ar Jēzu, lai dvēsele saņemtu lielāku labumu. Jo pats Jēzus ņem vērā priestera vārdus. Jēzus deva priesteriem lielāko varu nekā eņģeļiem. Es priecājos par to... - raksta Māsa Faustīne. Viņa saprot šo lielo labumu, kuru dvēsele saņem no Dieva caur priesteru kalpošanu.

otrdiena, 2018. gada 3. jūlijs

Sagatavoties svētkiem Baznīcā.

Sagatavoties svētkiem Baznīcā.

Gandrīz visi lieli svētki svētajā Baznīcā - raksta Māsa Faustīne savā Dienasgrāmatā nr. 481. - dāvā man dziļāku Dieva pazīšanu un sevišķu žēlastību, tāpēc es gatavojos visiem lieliem svētkiem  un cieši vienojos ar Baznīcas garu. Kāds prieks būt uzticīgs Baznīcas bērns.

Ir ļoti labi, kad vecāki māca bērnus redzēt un mīlēt patiesu Baznīcu, tas nozīmē ka arī ar visu šo bagātību, kuru nes sev līdzi svētki. Es varu pateikt, ka tas nav grūti bērnam to praktizēt un bieži var notikt tā, ka bērni to praktizē, kad pat vecāki neprot atrast laiku. Varbūt pēc daudziem gadiem bērnu dievbijība atvedīs vecākus uz pilnīgo dzīvi Baznīcā. Dzīve pēc ticības ir ne tikai iespējama. Tā ir patiesā dzīve.

svētdiena, 2018. gada 1. jūlijs

Laikraksts "Orędzie Miłosierdzia" ("Žēlsirdības vēstījums")

Laikraksts "Orędzie Miłosierdzia" ("Žēlsirdības vēstījums")

Dieva žēlsirdības sanktuārijā Krakovā-Lagevņikos dažas reizes gadā tiek izdots laikrasts "Orędzie Miłosierdzia" ("Žēlsirdības vēstījums"). Jaunajā numurā (107.) būs arī teksts un fotogrāfija (no Olaines baznīcas) par Dieva žēlsirdības un sv. Māsas Faustīnes Kovaļskas relikviju svētceļojumu pa Latvijas draudzēm (4.02.-15.04.).

Es ceru, ka pēc pāris mēnešiem (varbūt augusta beigās) man izdosies atvest drusciņ eksemplāru no Polijas un uzdāvināšu priesteriem, lai būtu draudzēs arī tāda maza svētceļojuma zīme un atgādinājums.

https://www.faustyna.pl/zmbm/nowy-numer-oredzia-milosierdzia/

Liels paldies vēl divām draudzēm, kuras apm. pirms mēneša man sūtīja ziedojumus par izdalītām tur Žēlsirdīgā Jēzus un sv. Māsas Faustīnes svētbildītēm un bukletiem "Jēzus žēlsirdības vēstījums".

sestdiena, 2018. gada 30. jūnijs

Sv. Komūnija un mūžība.

Sv. Komūnija un mūžība.

Mūžīgai dzīvei jāsākas jau šeit virs zemes caur svēto Komūniju - uzrakstīja svētā Māsa Faustīne savā Dienasgrāmatā nr. 1810.

Katra svētā Komūnija dara tevi spējīgāku dzīvot kopā ar Dievu visu mūžību.

Ņemsim vērā šos vārdus, kā arī to, ko teica Māsai Faustīnei pats Jēzus, lai svētās Komūnijas laikā lūgt Viņu visdažādākos nodomos. Jo Viņš nāk ar žēlastību pilnām rokām un vēlas mums tās dot.

trešdiena, 2018. gada 27. jūnijs

Lugšana un darbs.

Lugšana un darbs.

Svētā Māsa Faustīne raksta savā Dienasgrāmatā (82. nr.), ka viņa nekad nepadosies darbam tā, lai aizmirstu par Dievu. Un tālāk:

Visus brīvos brīžus es pavadu Mācītāja - Kas paslēpts Vissvētākajā Sakramentā - pakājē. Viņš mani māca no bērnības gadiem.

Lūgsimies, lai mēs tā mīlētu Dievu, kā Viņu mīlēja sv. Faustīne. Un lai šī mīlestība būtu redzama gan lūgšanā, gan darbā.

Un vēl viena lieta. Daudzi jauni cilvēki sludina par Dieva žēlsirdīgo mīlestību. Šeit īsa informācija par rekolekcijām 50 studentiem Slovākijā, kuri pēc tam sludinās par Dieva žēlsirdību un Māsu Faustīni Rumānijā:


svētdiena, 2018. gada 24. jūnijs

Euharistija un krusts.

Euharistija un krusts.

Svētā Māsa Faustīne savā Dienasgrāmatā, 1484. numurā, vēršas uz Jēzu Vissvētākajā Sakramentā:

Ak dzīvā Hostija, stiprini mani šajā trimdā, lai es varētu uzticīgi iet pa Pestītāja pēdām.

Māsai Faustīnei viss ir skaidrs, ka tikai Jēzū Kristū var meklēt spēku, lai izturētu krusta nešanā katru dienu. Svētā zina, ka sv. Komūnija nav tāpēc, lai atvieglotu dzīvi, bet lai vienotībā ar Dievu mīlētu ar Viņa mīlestību. Māsa Faustīne raksta tālāk:
Es nelūdzu, Kungs, lai Tu mani noņemtu no krusta, bet lūdzu, lai Tu man dotu spēku uz tā izturēt. Es vēlos būt krustā sistā kā Tu, Jēzu, es vēlos visas ciešanās un sāpes, kuras Tu esi izcietis, es vēlos izdzert rūgtuma biķeri līdz beigām.

sestdiena, 2018. gada 23. jūnijs

Gulbene - Žēlsirdības galvaspilsēta?

Gulbene - Žēlsirdības galvaspilsēta?

Maija sākumos es satiku Rīgā dedzīgus ticīgos, kuri tomēr gandrīz neko nezināja par Dieva žēlsirdības godināšanu. Es drusciņ brīnījos un īsos vārdos pastāstīju par Dieva žēlsirdību un kā to pareizi godināt.

Bet Gulbenē baznīcas zvani zvana plkst. 15:00 un aicina ticīgos godināt Žēlsirdības stundu. Es nezinu citu līdzīgu vietu, kur tā darītu. Kaut gan domāju par vēl vienu draudzi, kur varbūt dara līdzīgi. Lai šī godināšana attīstas un cilvēki pieredz Dieva žēlsirdību.

piektdiena, 2018. gada 22. jūnijs

Vai Dievs sūta lietu?

Vai Dievs sūta lietu?

Svētā Māsa Faustīne savā Dienasgrāmatā dažas reizes aprakstīja situaciju, kad pēc Dieva iedvesmas viņa skaitīja Dieva žēlsirdības kronīti un rezultātā apstājās negaiss vai sākās lietus.

Arī vakar mēs šeit, Gulbenē, runājām par to, ka būtu vajadzīgs lietus, jo zeme ir ļoti sausa. Es protams teicu, ka vajadzētu ar paļāvību uz Dievu skaitīt kronīti, kā to darīja Māsa Faustīne Kovaļska.

Es esmu pārliecināts, ka Gulbenē lūdzas kronīti, jo pēc šīs sarunas lietus bija Gulbenē jau dažas reizes. Pateicība Dievam.

trešdiena, 2018. gada 20. jūnijs

Diena no plkst.15:00 līdz plkst.15:00.

Diena no plkst.15:00 līdz plkst.15:00.

Atpakaļ esmu Latvijā. Un pirmo reizi internetā. Šodien.

Man izdevās praktizēt Žēlsirdības stundu plkst. 15:00 un atradu laiku Dieva žēlsirdības kronītim, arī ceļā.

Vienam cilvēkam stāstīju par Dieva žēlsirdības godināšanu, tādu īsu katehēzi.

Tagad šeit, Gulbenē, par Žēlsirdības stundu atgādina baznīcas zvani. Pateicība Dievam.

ceturtdiena, 2018. gada 10. maijs

Tālu no interneta, lūgšanas un atpūtas laiks.

Tālu no interneta, lūgšanas un atpūtas laiks.

Kādu laiku, apmēram vienu mēnesi, man būs klusais laiks: lūgšana, atpūta, darbi. Tālu no interneta. Vēl mūsu dzīvē ir tāda iespēja. Pateicība Dievam. Aicinu lasīt šo blogu, kā arī mājas lapu http://uzticies-jezum.mozello.lv/

Bet vēl šodien īss fragments no svētās Māsa Faustīnes Dienasgrāmatas nr. 1446:

Neskaties uz to, kā kurš uzvedas, tu dari tā, kā Es tev pavēlu: tev jābūt Mans dzīvs atspulgs caur mīlestību un žēlsirdību. Es atbildēju: Kungs, bet [citi] bieži izmanto manu labestību. - Tas nekas, Mana meita, lai tas tev nerūp, esi žēlsirdīga pret visiem, un sevišķi pret grēciniekiem.

Jēzu, es uzticos Tev!

otrdiena, 2018. gada 8. maijs

Lūgšana par mirstošiem.

Lūgšana par mirstošiem.

Klostermāsas no Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijas klostera Krakovā-Lagevņikos propaģē jau kādu laiku lūgšanu par mirstošiem, tas nozīmē par tiem, kuriem šī lūgšana ir visvairāk vajadzīga. Šeit īsas informācijas par kalpošanu. Numurs uz Poliju +48.pirmdiena, 2018. gada 7. maijs

Lūgsimies kronīti.

Lūgsimies kronīti.

Jēzus aicināja Māsu Faustīni nemitīgi skaitīt kronīti. Informāciju par to svētā Māsa ierakstīja savā Dienasgrāmatā, tad jo vairāk cilvēks ieiet šajā garīgumā, jo augstāk vērtē šo grāmatu. Mājas lapā http://www.faustyna.pl/zmbm/ var atrast šīs grāmatas tekstu dažās valodās.

Šajā garīgumā cilvēks mācās paļauties uz Dievu, uzticēties Viņam un darīt žēlsirdības darbus, to skaitā ir arī Dieva žēlsirdības kronītis. Ne tikai Māsa Faustīne tika aicināta nemitīgi skaitīt kronīti, bet mēs arī varam atrast kādu laiku šai lūgšanai. Es piemēram nolēmu pirms daudziem mēnešiem lūgties par kādu cilvēku, kuram dzīvē gāja arvien sliktāk un arvien sliktāk. Bet nesen viņš atrada darbu un sāka strādāt. Tas ir kā brīnums viņa dzīvē un laikam aicinājums arī man turpināt lūgties. Tādēļ un vēl vairāk Jēzus vārdu dēļ es Jūs aicinu katru dienu skaitīt kronīti, sevišķi par mirstošiem.

No nr. 1317. Dienasgrāmatas: Jēzus teica:

Ja dvēsele nedara žēlsirdību jebkurā veidā, nesaņems Manu žēlsirdību tiesas dienā. Ak, ja dvēseles prastu vākt sev mūžīgas dārgmantas, netiktu tiesātas - [ejot] ar žēlsirdību Manu spriedumu priekšā.

sestdiena, 2018. gada 5. maijs

Vai mēs esam piepildīti ar žēlsirdību?

Vai mēs esam piepildīti ar žēlsirdību?

Dienasgrāmatā nr. 167.: Jēzus teica Māsai Faustīnei:

Es vēlos, lai tava sirds būtu veidota pēc Manas žēlsirdīgas Sirds. Tev visai jābūt piepildītai ar Manu Žēlsirdību.

Vai mēs daram žēlsirdības darbus katru dienu? Vai mēs dzīvojam paļāvībā uz Dievu un žēlsirdības nostājā pret tuvākajiem? Vai mēs lūdzamies Dieva žēlsirdības kronīti? Vai mēs godinām Žēlsirdīgo Jēzu Viņa nāves stundā - Žēlsirdības stundā? Kā izskatās šī Stunda? Jo man katru dienu ir arvien jauna situācija.

piektdiena, 2018. gada 4. maijs

Māsas ir jau 150. gadi Krakovā.

Māsas ir jau 150. g. Krakovā.

8. maijā būs Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijas kalpošanas Krakovā 150. gadadiena. Ar šīm māsām ir ļoti laba sadarbība, par ko liecina ļoti laba un precīza sagatavošana Dieva žēlsirdības svētceļojumam. Par to var palasīt šajā blogā.

Par šo māsu kalpošanu liecina arī viņu mājaslapa. Šeit īsas informācijas:


ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs

Žēlsirdība Jāzepa vīriem.

Žēlsirdība Jāzepa vīriem.

Vakar vakarā man bija katehēze par Dieva žēlsirdību. Mani aicināja svētā Jāzepa vīri. Laikam tā saucas šī lūgšanas grupa.

Es sāku katehēzi no šīs puses, ka ir teoloģi, kuri atšķir Dieva labestību no Dieva žēlsirdības. Dievs radīja pasauli, kā arī cilvēkus, no savas labvēlības. Bet Dievs parādīja savu žēlsirdību, kad cilvēki sagrēkoja. Jo viņiem Dieva žēlsirdība ir nepieciešama.

Tomēr citi teoloģi uzskata, ka  Dieva ikkatra darbība "ad extra", "uz āru", tā ir žēlsirdība. Gan pasaules radīšanā, gan cilvēku atpestīšanā - Dievs parādīja savu žēlsirdību un visu laiku atklāj savu žēlsirdību. Tā īsumā, kā es izlasīju Māsu mājas lapā www. faustyna.pl.

Es ceru, ka Jāzepa vīri dzīvos paļāvības nostājā pret Dievu un žēlsirdības nostājā pret tuvākajiem.

Bet šodien svētās Māsas Faustīnes Dienasgrāmatā nr. 742 mēs lasām:

Es prasu no tevis žēlsirdības darbus, kuriem [jāiziet] aiz mīlestības pret Mani. Tev jāparāda žēlsirdība vienmēr un visur tuvākajiem, tu nedrīksti no tās bēgt, ne atteikties, ne attaisnoties.

trešdiena, 2018. gada 2. maijs

Marija mācā Māsu Faustīni.

Marija mācā Māsu Faustīni.

"Kad Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācija pieņēma Mariju par savu ģenerālo priekšnieci debesīs, Māsa Faustīne ieraudzīja visas māsas zem viņas [Marijas] apmetņa un dzirdēja liela apsolījuma vārdus:

Katra, kas izturēs dedzībā līdz nāvei Manā Kongregācijā, nepieredzēs šķīstītavas uguni..." (D. 1244).pirmdiena, 2018. gada 30. aprīlis

"Dienasgrāmatas" 1044.-1048. numuri.

"Dienasgrāmatas" 1044.-1048. numuri.

Es biju Krakovā-Lagevņikos, Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijas kapelā kopā ar simtiem cilvēkiem un mēs lūdzamies naktī pirms beatifikācijas, kas notika Romā, bet vienotībā ar šo kapelu caur televiziju. Tas bija 18. aprīlī 1993. gadā. Tāpēc es varu drusciņ saprast no tā, kas bija pēc septiņiem gadiem, tas ir 2000. gada 30. aprīlī, kad tādā veidā notika Māsas Faustīnes Kovaļskas kanonizācija, tas nozīmē, kad svētais tēvs Jānis Pāvils II viņu pasludināja par svēto, kā arī pasludināja Dieva žēlsirdības svētkus pirmā svētdienā pēc Lieldienām.

Labi būtu tomēr palasīt Dienasgrāmatā numurus 1044-1048, jo tur šos svētkus aprakstīja pati Māsa Faustīne savas dzīves laikā. Šeit teksts poļu, krievu un angļu valodā:svētdiena, 2018. gada 29. aprīlis

Svētās Māsas Faustīnes kanonizācijas 18. gadadiena.

Svētās Māsas Faustīnes kanonizācijas 18. gadadiena.

Rīt, 30. aprīlī, būs šīs kanonizācijas 18. gadadiena. Kanonizācijas laikā svētais pāvests Jānis Pāvils II dibināja arī Dieva žēlsirdības svētkus - pirmajā svētdienā pēc Lieldienām tā, kā Jēzus to atklāja jaunai klostermāsai, Māsai Faustīnei, 1931. gada februārī.

Šeit var palasīt vairāk:sestdiena, 2018. gada 28. aprīlis

Kāda svētīga medmāsiņa.

Kāda svētīga medmāsiņa.

Šodien bija kādas medmāsiņas beatifikācija. Tas notika Dieva žēlsirdības sanktuārijā, Krakovā-Lagevņikos. Lūgsimies par visām medmāsiņām visā pasaulē svētīgās Hannas Hšanovskas (Hanna Chrzanowska) aizbildniecībā.

Šeit ir fotogrāfijas no beatifikācijas:

beatifikācija      

piektdiena, 2018. gada 27. aprīlis

ceturtdiena, 2018. gada 26. aprīlis

Kad cilvēks atdod Dievam savu gribu...

Kad cilvēks atdod Dievam savu gribu...

Svētā Māsa Faustīne savas Dienasgrāmatas 650. numurā vēršas uz Dieva gribu un to sauc ar šadiem vārdiem:

...manas sirds laime, manas dvēseles barība, mana prāta gaisma, manas gribas visvarenais spēks...

Un tagad Māsa Faustīne raksta par to, kas notiek cilvēkā, kad tas vienojas ar Dieva gribu, kā cilvēks tiek apdāvināts:

...kad es vienojos ar Tavu gribu, Kungs, tad šajā laikā Tavs spēks darbojas caur mani un aizņem manas vājas gribas vietu.

Mēs tomēr mācāmies sākumā izpildīt Dieva gribu vismazākajās lietās, Jēzus Kristus krusta pakājē. Labi ka ir tāda Māsa Faustīne, kura līdz nāvei bija - es ceru, ka drīkst tā pateikt - krustā sistā kopā ar Jēzu, un kurai Jēzus atklāja tādas skaistas un lielas lietas, kas saucas Dieva žēlsirdības godināšana.

trešdiena, 2018. gada 25. aprīlis

Kāpēc jāmeklē Dieva griba?

Kāpēc jāmeklē Dieva griba?

Pirms brīža es uzrakstiju ziņu pirmā blogā un šajā ziņā bija daži jautājumi un dažas atbildes (skat. https://triszemes.blogspot.com/2018/04/svetbildites-svetbildites.html ). 

Es atvēru www.faustyna.pl un lasu fragmentu no svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmatas 462. nr.:

Visciešāk dvēseli vieno ar Dievu sevis aizliegšana, jeb mūsu gribas vienošana ar Dieva gribu. Tas dara dvēseli patiesi brīvu un palīdz dziļākai gara sakopšanai, visus smagus dzīves darbus dara vieglus un nāvi saldu.

Tas ir protams mans tulkojums (kā parasti), neapstiprināts. Es to rakstu, kā arī tulkoju dažus vārdus no Dienasgrāmatas, lai vismaz drusciņ parādītu šo gaismu, kas spīd no Māsas Faustīnes garīgās dzīves...

otrdiena, 2018. gada 24. aprīlis

Mazā bērna paļāvība un vienkāršība.

Mazā bērna paļāvība un vienkāršība.

Dzīvē, kur visu vajag organizēt un domāt par daudzām lietām, kāda klostermāsa, kura dzīvoja 20. gadsimtā, protams, svētā Māsa Faustīne, nāk mums šodien ar vārdiem, kuri palīdz atrast distanci uz šo pasauli un tuvību Jēzum, mūsu Pestītājam.

Lūk Māsas Faustīnes vārdi no viņas Dienasgrāmatas 228. nr.:

Ar mazā bērna paļāvību un vienkāršību es šodien atdodu sevi [Tev], Kungs Jēzu - mans Mācītāj. Es Tev atdodu pilnu brīvību manas dvēseles vadīšanā. Vadi mani pa ceļiem, pa kuriem gribēsi, es tos nepētīšu. Es paļāvīga sekošu Tev. Tava žēlsirdīgā Sirds var visu.

svētdiena, 2018. gada 22. aprīlis

Dvēseles pilnība.

Dvēseles pilnība.

Svētā Māsa Faustīne Kovaļska uzrakstīja savā Dienasgrāmatā nr. 1107:

Ne žēlastības, ne atklāsmes, ne ekstāzes, ne nekādas citas dāvanas dotas [dvēselei] nedara to pilnīgu, bet manas dvēseles iekšējā vienotība ar Dievu.

Šajos likumos, kurus Dievs deva cilvēkam, ir kāda hierarhija. Žēlastības un dāvanas, arī mistiskās dāvanas, liecina par Dieva mīlestību uz cilvēku un to atklāj cilvēks, kas tic Dievam, mācās sekot Jēzum un pildīt Dieva gribu.

Bet vienmēr priekšā ir Dievs, Viņš vienmēr ir pirmais un tā būs visu mūžību. "Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība" - teica Jēzus. Vienotība ar Viņu ir viss.

Es šo ziņu uzrakstīju vienu brīdi pēc ziņas pirmā blogā. Es tā neplānoju, bet man šķiet, ka abas ziņas ir cieši saistītas:

sestdiena, 2018. gada 21. aprīlis

Kāpēc ir klostermāsas?

Kāpēc ir klostermāsas?

Vislabāk un visātrāk atbildēt būtu tā: Lasiet svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmatu un jūs redzēsiet. Kāpēc tā? Katram cilvēkam ir kādas problēmas vai jautājumi. To visi zina. Cilvēks meklē veidu, lai sev palīdzētu un tos atrisinātu. Un kad šis cilvēks lasa šo Dienasgrāmatu, tad nav iespējas, lai neko nesaprastu, lai neko sev neatrastu, bet lai, piemēram, atrastu melus.

Nav tādas iespējas, jo Patiesība ir viena. Tas ir Dievs, Kas ved cilvēkus pie sevis ar patiesības vārdiem un darbiem. Tad tāda klostermāsa, vēl vairāk nozīmīgs, kad ir kanonizēta, stāsta par šo iekšējo pasauli, par kuru rūpējas, par dvēseli, par garu - viss notiek Dieva priekšā, vienotībā ar Dievu, Baznīcas pārbaudīts.

Katram cilvēkam iekšējās, garīgās dzīves strūktūra ir identiskā, bet katrs ir protams atsevišķā persona, kurai ir jāiet pa šo garīgo ceļu, ciešā saistībā ar dzīvi virs zemes. Un klostermāsas lūdzas par mums, lai mums palīdzētu, lai mēs nedzīvotu kā kādi materialisti, bet kā Dieva bērni, kuriem ir garīgā dvēsele un miesa. Tas kopā ir daudz daudz vairāk, nekā būtu tikai šie atsevišķie elementi. Sekošana Jēzum par to liecina, kad māceklis atklāj, ka Dievs vienmēr ir pirmais, pirmais arī mīlestībā.

Māsa Faustīne rakstīja tādus vārdus, kurus šodien izlasīju, ne pirmo reizi dzīvē, ka viņa pēc noviciāta, tas ir pēc pirmiem svētsolījumiem, slēdza sevi Tabernākulā - kopā ar Jēzu.

Lūgsim klostermāsas, lai lūgtos par mums, lai mums izlūgtu Dieva žēlsirdību.

Jēzu, es uzticos Tev!

piektdiena, 2018. gada 20. aprīlis

Uzticēties un paļauties.

Uzticēties un paļauties.

Apmēram pirms gada es jautāju kādai klostermāsai Krakovā-Lagevņikos par kāda viena vārda nozīmi. Jo teikums "Jēzu, es uzticos Tev" poliski skan "Jezu, ufam Tobie". Kā pārtulkot šo vārdu "ufam" uz latviešu valodu? Jo nepietiek vienkārši pārtulkot ar tādu vai citu vārdu, bet pārtulkot tā, lai teoloģiski būtu tāds pats saturs.

Šī klostermāsa, kura protams nesaprot latviešu valodu, man atbildēja, ka vārdā "ufam" ir divi aspekti. Pirmais ir uzticēšanās Dievam un otrais - paļāvība uz Dievu. Lūk, tādā veidā es uzzināju, ka "uzticēties" un "paļauties" - šie abi vārdi - var būt lietoti, lai tulkotu vārdu "ufam" uz latviešu valodu.

Šī cilvēka - uzticēšanās un paļāvības - nostāja pret Dievu ir kaut kas visbūtiskākais, jo pats Kungs Jēzus kādreiz teica Māsai Faustīnei (Dienasgrāmatā, nr. 1777):

Ātrāk debess un zeme [pazustu], nekā dvēseli, kas paļaujas, neapņemtu Mana žēlsirdība.

Mēs saprotam to, ka nepietiek vienu vai dažas reizes dzīvē uzticēties Dievam. Bet vajadzīga ir šī nemitīga paļāvības nostāja. Praktizējot Dieva žēlsirdības godināšanu, ticīgais cilvēks katru dienu vieno savus upurus ar Jēzus Kristus Upuri, un tādā veidā aktīvi līdzdarbojas ar Dievu pasaules pestīšanā.

Un vēl viena cita lieta. Dažas fotogrāfijas no sv. Māsas Faustīnes dzimtas draudzes, kur pieminēja beatifikācijas 25. gadu gadadienu:

ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis

"Žēlsirdības vēstījums" lasīšanai.

"Žēlsirdības vēstījums" lasīšanai.

Mājas lapā, kura veltīta Dieva žēlsirdībai, vietnē "Žēlsirdības vēstījums" es ievietoju dažādus tekstus, kurus iepriekš es publicēju savos blogos. Tagad vienā lapā ir vēsture, kura stāsta par to, kādas bija sagatavošanas un kā gāja Dieva žēlsirdības svētceļojums.

Sirsnīgi aicinu.

Audio. Katehēze par Dieva žēlsirdības godināšanas veidiem.

Audio. Katehēze par Dieva žēlsirdības godināšanas veidiem.

2017. gada 7. augustā, svētceļojuma uz Aglonu laikā, es (ļoti noguris) runāju katehēzi sv. Alberta draudzes grupai, pie lauku ceļa (kādu brīdī dzirdāma krāvu mašīna, kas brauca garām). Mikrofonu turēja pr. Pēteris Skudra.

trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis

"Placuit Deo" palīdz saprast žēlsirdības perspektīvu.

"Placuit Deo" palīdz saprast žēlsirdības perspektīvu.

Es šodien izlasīju Ticības mācības kongregācijas dokumentu "Placuit Deo" par dažiem kristīgās pestīšanas aspektiem. Es zinu, cik grūti ir lasīt dokumentus. Tāpēc šeit pievēršu uzmanību tikai vienam šī dokumenta numuram, jo tas ļoti skaisti un īsi rāda arī perspektīvu, kurā mēs pēdējos divos mēnešos skatījāmies uz žēlsirdību. Tieši Dieva žēlsirdības svētceļojuma laikā mēs mācījāmies redzēt Dieva žēlsirdību pret mums un mācījāmies būt žēlsirdīgiem pret tuvākajiem - tādos veidos, kurus Jēzus atklāja Māsai Faustīnei.

Lūk, šajā dokumenta fragmentā ir rakstīts, ka Dievs mums nāk palīgā:

"(...) Jēzus ir apgaismotājs un atklājējs, glābējs un atbrīvotājs, Tas, kas dievišķo cilvēku un to attaisno".

Cik bieži svētceļojuma laikā mēs varējām dzirdēt (bet šajā blogā vairāk nekā gadu par to ir rakstīts) par Dieva žēlsirdību, kura ir neizdibināma un neizmērojāma, un ka Dievs pats ir Žēlsirdība.

Blakus šiem vārdiem ir arī tādi, kuri mūs aicina uz darbību, lai mēs pieņemtu pestīšanu, ko Jēzus mums ir sagatavoijs:

"(...) [Jēzus] ir Tas, kas kā Jaunās Derības Augstais Priesteris visu cilvēku vārdā upurē Tēvam perfekto kultu: pats sevi saliek upurī, izpērk grēkus un vienmēr paliek dzīvs, lai mūs aizstāvētu".

Mēs esam aicināti uz garīgiem upuriem, lai tos vienotu ar Jēzus Kristus Upuri. Katrās rekolekcijās es mēģināju lasīt vienu katehēzi vai runāt vienu homīliju, kurā būtu pasvītrots, ka no mūsu cilvēciskas perspektīvas mēs varam lūgt Dieva žēlsirdību Jēzus Upura dēļ, "Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei".

Tas bija tikai tāds īss ievads. Tagad "Placuit Deo" 9.:

"9. Kristiešu ticība savā gadsimtu garajā tradīcijā caur daudziem tēliem ilustrēja iemiesotā Dēla pestījošo darbību. Tā [ticība] veica to, nekad neatdalot pestīšanas dziedinošo aspektu, caur kuru Kristus mūs atbrīvoja no grēka, no paceļošā aspekta, caur kuru Viņš mūs padara par Dieva bērniem, kas ņem dalību Viņa dievišķajā dabā (sal. 2 Pēt 1,4). Runājot par pestījošo perspektīvu lejupejošās [dimensijas] nozīmē (sākot no Dieva, kas nāk atbrīvot cilvēkus), Jēzus ir apgaismotājs un atklājējs, glābējs un atbrīvotājs, Tas, kas dievišķo cilvēku un to attaisno. Pievēršoties augšupejošajai [dimensijai] (sākot no cilvēkiem, kas [at]griežas pie Dieva), Viņš ir Tas, kas kā Jaunās Derības Augstais Priesteris visu cilvēku vārdā upurē Tēvam perfekto kultu: pats sevi saliek upurī, izpērk grēkus un vienmēr paliek dzīvs, lai mūs aizstāvētu. Tādējādi Jēzus dzīvē atklājas dievišķās darbības un cilvēciskās darbības brīnišķīga sadarbība [sinerģija], kas atklāj individuālistiskās perspektīvas nepamatotību. No vienas puses, lejupejošā nozīme liecina par Dieva bezmaksas darbības absolūto primārumu; pazemība, lai saņemtu Dieva dāvanas pirms jebkādas mūsu darbības, ir būtiska, lai varētu atbildēt uz Viņa pestījošo mīlestību. No citas puses, augšupejošā nozīme mums atgādina, ka caur Viņa Dēla pilnīgi cilvēcisko darbību Tēvs vēlējās atjaunot mūsu darbošanos, lai, līdzinoties Kristum, mēs varētu veikt „labos darbus, ko Dievs ir sagatavojis, lai mēs tajos dotos [uz priekšu]” (Ef 2,10)".


Pateicība Dievam, ka Baznīca mums dod tādus stiprinošos vārdus.

Fragmentā ir vēl vārdi, kurus es gribētu šajā tekstā pasvītrot:

"(...) pazemība, lai saņemtu Dieva dāvanas pirms jebkādas mūsu darbības, ir būtiska..."

Cik liela un nepieciešama ir pazemība, par to raksta svētā Māsa Faustīne Kovaļska 1306. nr. savā Dienasgrāmatā (manā tulkojumā):
Ak, cik skaista pazemīga dvēsele (...). Tādai dvēselei Dievs neatteicas no nekā; tāda dvēsele ir visvarena, tā ietekmē visas pasaules likteņus; Dievs paaugstina tādu dvēseli līdz pat savam tronim, un jo vairāk tā pazeminājas, jo vairāk Dievs [tuvojas] viņai, Viņš skrien tai pakaļ ar savām žēlastībām (...). Tāda dvēsele ir visdziļāk vienota ar Dievu.
 
Un pašās beigās vēl viena lieta: man patīk datums, kurā šis dokuments tika parakstīts, 22. februāris. Un Jūs protams zināt, kāpēc?

otrdiena, 2018. gada 17. aprīlis

Kur sākās Žēlsirdības misija?

Kur sākās Žēlsirdības misija?

Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas misija sludināt pasaulei Dieva žēlsirdību sākās 1931. gada 22. februārī, Plocka, māsu klosterī. Žēlsirdīgais Jēzus atnāca pie Māsas tā, kā mēs Viņu pazīstam no Dieva žēlsirdības svētbildes.

Māsa Faustīne dzīvoja klostera daļā, kura izskatījās tā, kā uz fotogrāfijas (lejā). Otra fotogrāfija parāda to, kas palika pēc šīs mājas. Komunisti, kuri izmeta māsas no klostera 1950. gadā, pēc kāda laika nojauca šo ēku. Māsas atgūva savu īpašumu 1990. gadā.

Šajā sanktuārijā Plockā tiek būvēta baznīca, kapela un svētceļnieku māja. Uz vietas, kur stāvēja nojaukta māja, kur atnāca Žēlsirdīgais Jēzus, tiek būvēts sanktuārija tornis.

Skatieties šeit:


Žēlsirdības vēstījums.

Žēlsirdības vēstījums.

"Žēlsirdības vēstījumā", konkrēti Šeit ,  es ievietoju tekstus no saviem blogiem saistītus ar Dieva žēlsirdības svētceļojumu, kurš jau noslēdzies. Forma ir tāda, kāda ir. Kad man būs laiks, tad mēģināšu ievietot tur arī kādas fotogrāfijas.

Es labprāt pieņemtu arī kādas jaunas liecības (un fotogrāfijas) vai stāstus, kā gāja šis svētceļojums draudzēs. Vai piemēram kā konkrēts ticīgs cilvēks sāka praktizēt piecus Dieva žēlsirdības godināšanas veidus, kurus Jēzus atklāja Māsai Faustīnei. Par katru palīdzību - liels paldies.

pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis

Māsas Faustīnes beatifikācijas 25. gadadiena.

Māsas Faustīnes beatifikācijas 25. gadadiena.

Es atceros, kad 1993. gada 17.-18. aprīlī, es pavadīju dažas stundas naktī lūgšanā, Krakovas-Lagevņikos, Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijas klostera kapelā. Tā bija lūgšana pirms beatifikācijas 18. aprīlī. Un tagad jau tuvojas tās 25. gadadiena.

Es šeit ievietošu dažus linkus, kur ir vairāk stāstīts par šo tēmu.


https://www.faustyna.pl/zmbm/jubileusz-beatyfikacji-w-rodzinnej-parafii-sw-faustyny/ (Māsas Faustīnes draudzes baznīca - tagad tas ir sv. Faustīnes Kristības un Piedzimšanas sanktuarijs)


svētdiena, 2018. gada 15. aprīlis

Dieva žēlsirdības svētceļojuma pēdēja diena.

Dieva žēlsirdības svētceļojuma pēdēja diena.

Šodien ir noslēdzies Dieva žēlsirdības svētceļojums, kura iniciators bija VE arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Viņš arī vadija svēto Misi kopā ar bīskapu Edvardu Pavlovski un dažiem priesteriem Kauguru baznīcā.

Šajā baznīcā tika sagatavota speciāla vieta, kurā jau tagad atrodas svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas relikvijas. Šīs relikvijas Rīgas arhidiecēze saņēma 2016. gada rudenī Krakovā-Lagevņikos, Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijas klostera kapelā, kur atrodas Žēlsirdīgā Jēzus brīnumdarītāja svētbilde un Māsas Faustīnes relikvijas.

Es ceru, ka svētceļojums, kurš jau ir noslēdzies, sagatavojis ticīgo sirdis godināt Dieva žēlsirdību dzīvojot paļāvībā uz Dievu un žēlsirdības nostājā pret tuvākajiem, kā arī praktizējot piecus Dieva žēlsirdības godināšanas veidus, kurus atklāja Māsai Faustīnei Jēzus Kristus.

Lai Dieva žēlsirdības Apustule svētā Māsa Faustīne Kovaļska izlūdz visiem nepieciešamas žēlastības.

piektdiena, 2018. gada 13. aprīlis

Svētā Māsa Faustīne palīdz dzīvot pēc Evaņģēlija.

Svētā Māsa Faustīne palīdz dzīvot pēc Evaņģēlija.

Es priecājos, ka visas (50) svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmatas krieviski (Dņevņik), kuras es pasūtīju februārī, tika nopirktas: pēdējās Siguldā (1) un Madonā (2). Ir liela interese par šo grāmatu, tāpēc ir cerība, ka kaut kas attīstīsies. Līdz šim Dienasgrāmatas vislielākais fragments latviešu valodā pārtulkots (man ir līgums ar Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregāciju) un apstiprināts ir bukletā Jēzus žēlsirdības vēstījums, kurš Dieva žēlsirdības svētceļojumā tiek dalīts dalībniekiem.

Rekolekciju laikā, kā es jau rakstīju dažas reizes, katru rītu es savā istabā lasīju dažus fragmentus no Dienasgrāmatas un domas no tiem fragmentiem ļoti palīdzēja saprast Dieva vārdu, bija it kā komentārs, kuru uzrakstīja sieviete, kas taču vēlāk tika kanonizēta.

Bija fragmenti ļoti nopietni un par vislielākām lietām, kā piemēram par Pēdējo vakariņu svēto Misi, par vienotību ar Krustā sisto Viņa ciešanās, par Jēzus palīdzību Māsai garīgajā dzīvē.

Bija fragmenti, kad gribētos pat pasmaidīt, piemēram, kad ļoti slima Māsa tika sūtīta strādāt dārzā un smagi strādāja lielā karstumā. Kad ap 12:00 ar pēdējiem spēkiem lūdza Jēzu: "Jēzu, lūdzu, aizsēdz šo sauli", tad uzreiz parādījās mākonītis un aizsēdza sauli - un tā palika dažas stundas līdz darba beigām. Māsa atvainojās Jēzus priekšā par savu lūgumu, bet Jēzus viņu mierināja, ka viss ir labi.

Jēzu, es uzticos Tev!

pirmdiena, 2018. gada 9. aprīlis

Dieva svētā griba.

Dieva svētā griba.

Šodienas Kunga Pasludināšanas svētkos Dieva Māte mums māca pildīt Dieva gribu:

"Redzi, es esmu Kunga kalpone. Lai man notiek pēc tava vārda".

Arī svētā Māsa Faustīne Kovaļska savā Dienasgrāmatā pasvītro Dieva gribas pildīšanas nepieciešamību. Viņa raksta, ka Dieva svētā griba ir visu tikumu saturs (D. nr. 678):

Dieva griba ir tikumu saturs; kas uzticīgi pilda Dieva gribu, tas vingrojas visos tikumos. Visos dzīves gadījumos un apstākļos es pielūdzu un cildinu Dieva svēto gribu. Dieva svētā griba ir manas mīlestības priekšmets. 

Es sevi jautāju, vai man būs dots vadīt rekolekcijas Madonā līdz trešdienas vakaram? Jo šodien man atnāca vēstule, kurā ir runā par kādām svarīgām darīšanām Rīgā, tieši trešdien pēcpusdienās, un ka man tur ir jābūt. Lai notiek Dieva svētā griba.

svētdiena, 2018. gada 8. aprīlis

No "Dienasgrāmatas" Siguldā.

No "Dienasgrāmatas" Siguldā.

Kad man ir rekolekcijas, es parasti daru tā: mēģinu apvienot šodienas Dieva vārdu, šodien lasītu fragmentu no Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas, rekolekciju tēmu - tagad tā ir Dieva žēlsirdība, un cilvēku dzīvi. Tā arī bija šodien Siguldā.

Es parādīšu tikai vienu lietu. Kādreiz Māsa Faustīne kaut ko pārdzīvoja. Viņa sēdēja kapelā un viņai nāca galvā kādas trakas domas, pat zaimi pret Dievu. Viņa domāja, ka tādā situācijā viņa nevar pieņemt sv. Komūniju un, ja nebūtu citu klostermāsu kapelā, viņa labprāt uzreiz raudātu. Tad nolēma iziet no kapelas un iet paraudāt dārzā, kur neviens neredzētu.

Kad sv. Faustīne jau nolēma piecelties, pēkšņi viņai parādījās Žēlsirdīgais Jēzus un teica apmēram tādus vārdus:

Kur tu gribi iet? Es esmu tavs miers. 

Un mēs šodien, tieši šodien, dzirdējām Evaņģēlijā, ka Jēzus dažas reizes runāja Apustuļiem: "Miers jums"! Tur sv. Apustulis Toms teica: "Mans Kungs un mans Dievs"!

Baznīcā, pie altāra, bija Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, kurš nāk pie mums, arī šodien, un runā: "Miers jums. Miers tev. Es esmu tavs miers"!

Kāda ir mūsu atbilde?

Jēzu, es uzticos Tev! 

Kāpēc es tik daudz rakstu par tādām un citām lietām? Jo vajag piepūlēties, lai atrastu patiesību, lai satiktos ar otro cilvēku, lai satiktos ar Žēlsirdīgo Jēzu. Vēl ir laiks, lai satiktos ar Žēlsirdīgo Jēzu un izlūgtu sev un citiem, un visai pasaulei visas (jā, jā, visas!) žēlastības. Jo šodien vēl stundu ar minūtēm ir Žēlsirdības svētki, kad visi vārti Debesīs ir vaļā, lai dotu mums visas žēlastības. Nākama tāda iespēja - apm. pēc gada.

sestdiena, 2018. gada 7. aprīlis

Rīt Siguldā, pēc tam Madonā!

Rīt Siguldā, pēc tam Madonā!

Es protams vienmēr gaidu, ka kāds man sūtītu kādu liecību par Dieva žēlsirdības svētceļojumu viņa draudzē, kā arī kā tas ietekmēja viņa dzīvi. Par dažām liecībām, kuras es saņēmu, liels paldies!

Rīt Siguldā man būs svētā Mise 9:00, pēc tam katehēze par Dieva žēlsirdības godināšanu.

Līdzīgi būs 12:00, kad runāšu homīliju un - pēc sv. Mises - katehēzi. Šajā laikā būs translācija (Radio Marija Latvijā).

Rīt arī Dieva žēlsirdības baznīcā Saulkrastos būs sv. Māsas Faustīnes relikvijas un Arhibīskapa vizitācija.

Nākamās dienās - Dieva žēlsirdības svētceļojums būs kalnos, Madonā. Sirsnīgi aicinu. 

ceturtdiena, 2018. gada 5. aprīlis

Uz Dieva žēlsirdību visi var paļauties.

Uz Dieva žēlsirdību visi var paļauties.

Šodien mājas lapā https://www.faustyna.pl/zmbm/ tika publicēts fragments no svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmatas (nr. 1182). Kungs Jēzus teica Māsai Faustīnei:

Jo lielāks posts, jo lielākas tam ir tiesības uz Manu žēlsirdību, un [aicini] visas dvēseles uz uzticēšanos brīnumainām Manas žēlsirdības dzīlēm, jo Es vēlos tās visas [dvēseles] pestīt. Manas žēlsirdības avots tika attaisīts vaļā ar šķēpu uz krusta visām dvēselēm - nevienu Es neizslēdzu.

Dieva žēlsirdības svētceļojuma pēdējais posms aprīlī:

trešdiena, 2018. gada 4. aprīlis

Liecība no Viļakas un Šķilbēniem.

Liecība no Viļakas un Šķilbēniem.

Nākama īsa skaista un konkrēta liecība, kuru es saņēmu šodien:

"Dieva žēlsirdības svētceļojums

No 4.februāra līdz 15.aprīlim Latvijā notika Dieva žēlsirdības svētceļojums, kad pa Latvijas Romas katoļu draudzēm ceļo Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, māsas Faustīnes fotogrāfija un relikvijas. Šīs akcijas iniciators bija arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurš palūdza tēvam Staņislavam Kovaļskim, OFMCap, kļūt par šīs akcijas koordinatoru. Tēvs Staņislavs gada laikā iztulkoja visus materiālus latviski, izveidoja speciālo mājas lapu http://uzticies-jezum.mozello.lv/. “Šogad svinam nozīmīgas jubilejas, aprit 40 gadi kopš atcelts aizliegums izplatīt Dieva žēlsirdības kultu formās, kuras atklātas caur Māsu Faustīni, aprit 18 gadi kopš kanonizēja Māsu Faustīni un paiet 80 gadi kopš Māsas Faustīnes nāves. No sirds aicinu izplatīt vēstījumu par Dieva žēlsirdību. Dievs ir ļoti žēlsirdīgs!” tēvs Staņislavs Kovaļskis, OFMCap.
21.martā Dieva žēlsirdības svētceļojums bija ieradies Šķilbēnu katoļu baznīcā un 22.martā Viļakas katoļu baznīcā. Ticīgajiem bija iespēja iespēja lūgties pie Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes, pagodināt māsas Faustīnes relikvijas un piedalīties Sv. Misē.
Māsa Faustīne ir poļu klostermāsa, kas dzimusi 1905.gadā dievbijīgā katoļu ģimenē un aizgāja mūžībā 1938. gadā. Kungs lūdza māsai Faustīnei, lai tiktu uzgleznota žēlsirdīgā Kristus ikona. Tās tēlu māsa Faustīna redzēja vīzijā 1931. gada 22. februārī klostera cellē Plockā. Pateicoties Dievam, caur māsu Faustīni sāka izplatīties žēlsirdības vēsts pasaulē. Populāra ir kļuvusi Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, Dieva Žēlsirdības stunda, Dieva Žēlsirdības kronītis un Dieva Žēlsirdības svētki. 1993. gadā Svētais tēvs Jānis Pāvils II beatificē Māsu Faustīni Kovaļsku svētā Pētera laukumā Romā. 2000. gadā Svētais tēvs Jānis Pāvils II kanonizē Māsu Faustīni. “Simtgades gadā lūgsimies par Latviju, savām ģimenēm, lai Dieva žēlsirdība aizsniedz mūsu sirdis. Dievs klauvē pie cilvēka sirds durvīm. Aicinu ikvienu saredzēt Dieva žēlsirdību, mieru un mīlestību, lai dodoties mūžībā ikviens būtu laimīgs un svēts,” novēlēja Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne"

Vineta, liels paldies Tev. Sirsnīgie sveicieni Viļakas un Šķilbēnu draudzēm un tās Ganiem.
 


Jēzu, es uzticos Tev!

otrdiena, 2018. gada 3. aprīlis

Siguldā, pēc tam Madonā.

Siguldā, pēc tam Madonā.

Jēzu, es uzticos Tev!

Novenna iet uz priekšu. Kas ir šī novenna? Novenna pirms Dieva žēlsirdības svētkiem - tas ir Dieva žēlsirdības kronītis noskaitīts katru dienu, tas nozīmē kopā 9 dienas (kopš Lielās Piektdienas līdz sestdienai Kristus Augšāmcelšanās svētku oktāvā).

Svētdien - Dieva žēlsirdības svētki man būs Siguldā. Es ceru, ka es būšu vesels un visi dalībnieki kopā daudz uzzinās par Dieva žēlsirdības godināšanu un atradīsies daudzi, kuri kļūs par Dieva žēlsirdības godinātājiem.

Pēc tam - pirmdien, otrdien, trešdien - Dieva žēlsirdības svētceļojums būs Madonā. Tā ir laikam visaugstāka vieta Latvijā, kuru apciemos Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde un svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas relikvijas.

Šodien mēs lasām Dienasgrāmatas 724. numurā:

Uzticīga padošana - vienmēr un visur - Dieva gribai, visos gadījumos un dzīves apstākļos, atdod Dievam lielo godu. (...) Ak cik liels ir apbalvojums par vienu Dieva gribai padošanas mīlestības aktu.

pirmdiena, 2018. gada 2. aprīlis

Tūlīt novennas nākama diena.

Tūlīt novennas nākama diena.

Dažreiz cilvēkiem nav paļāvības. Ne tikai, ka nav paļāvības uz Dievu, bet arī uz otru cilvēku. Ne tikai, bet arī paļāvības uz sevi pašu nav - tādā nozīmē, ka cilvēks neredz sevi kādā lomā, bet citus redz šadā lomā. Es varu kļūdīties, bet laikam tas ir tāpēc, ka konkrēts cilvēks neatšķir lielas un svarīgas lietas no mazām un mazsvarīgajām.

Rezultātā var notikt tā, ka katra lieta liekas baigi liela un visas lietas tik lielas, ka cilvēks zaudē cerību un vienkārši negrib darboties.

Vai pretēji, konkrēta lieta liekas tika maza un visas lietas tika mazas, ka cilvēks neredz jēgu kaut ko darīt.

Pirmā un otrā situācijā cilvēks ir nelaimīgs un pat runa par to, ka vajag paļauties uz sevi (arī uz sevi, bet ne tikai), ir šim cilvēkam neizturāma un, laikam, viņš to pieņem kā uzbrukumu. Ja kādam nav paļāvības (arī) uz sevi, tad var pajautāt: ko tu dari ar talantiem, kurus Dievs tev ir devis?

Viens no šiem talantiem ir skaitīt Dieva žēlsirdības kronīti. Tāpēc es ņemu kronīti un eju skaitīt kā novennu.

Jēzu, es uzticos Tev!

svētdiena, 2018. gada 1. aprīlis

Novennas treša diena.

Novennas treša diena.

Kristus Augšāmcēlies!

Šodien arī pats skaitīju Dieva žēlsirdības kronīti un pat divas reizes. jo pirmo reizi apmaldījos, nu tāpēc, lai viss būtu labi, tad pēc Dieva žēlsirdības stundas Olaines baznīcā, noskaitīju kronīti otro reizi. Nekad pa daudz. Un Dieva žēlsirdības stunda - tās praktizēšana ir iespējama katra cilvēka dzīvē.

Es ik pēc laika dzirdu par cilvēkiem, kuri sarunās, vai liturģijā, vai priesteri sprediķos, runā par Dieva žēlsirdību. Un tās kults var izplatīties tieši tādā veidā un to gribu pasvītrot - ne tikai oficiāli sprediķos vai sagatavotās runās, bet caur nesaplānotām sarunām.

Jēzu, es uzticos Tev!

sestdiena, 2018. gada 31. marts

Novennas otrā diena.

Novennas otrā diena.

Varbūt kāds pajautātu: kāpēc es rakstu tik nenozīmīgus rakstus? Kāpēc es nerakstu rētāk, bet garus, labi apdomātus, sagatavotus un ļoti gudrus tekstus?

Atbilde ir vienkārša: notiek kaut kas jauns, kā iepriekš nebija. Jā, varbūt tās ir mazās lietas. Bet kad Dievs šajās lietās darbojas, tad vai tās ir mazās?

Un otra lieta: apstākļi, kuros notiek arī šī novenna, ir sevišķi. Jo daudzi dzirdēja par Dieva žēlsirdību un kā to praktizēt, lai izpildītu Jēzus aicinājumu, ko taču Baznīca apstiprināja.

Treša lieta: man ir jautājums - vai kāds to ir aprakstījis, to visu, kas ir saistīts ar Dieva žēlsirdības godināšanu, kā tas attīstās un aug?

Ceturta lieta: šodienas novennu es izpildīju viens pats. Es ceru, ka citi, kuriem tas ir pie sirds, arī to darīs. Jo tik un tā, tā ir individuālā tikšanās ar Jēzu Kristu, un tādu tikšanos nevar ar neko aizvietot.

Var rakstīt tālāk, piemēram par izturību un citiem tikumiem - katrs to rakstītu tā, kā spēj. Galvenais ir - līdzdarboties ar Dievu un godināt Viņa žēlsirdību.

Tas ir drusciņ līdzīgs tam, ko svētā Māsa Faustīne rakstīja savā Dienasgrāmatā, 1507. numurā:

Neviens lai nešaubas par Dieva labestību; kaut gan viņa grēki būtu kā tumša nakts, Dieva žēlsirdība ir stiprāka nekā mūsu posts. Vienu vajag, lai grēcinieks kaut gan drusciņ atvertu savas sirds durvis Dieva žēlsirdības žēlastības staram, bet tālāk Dievs izpildīs.

piektdiena, 2018. gada 30. marts

Novenna pirms Žēlsirdības svētkiem jau sākās.

Novenna pirms Žēlsirdības svētkiem jau sākās.

Šeit nebūs nekāda meditācija, jo, ka jau bija rakstīts, šī novenna nav nekas cits kā vienkārši katru dienu (9 dienas) noskaitīt Dieva žēlsirdības kronīti. Tā sākas Lielajā Piektdienā, tas ir šodien.

Kā bija saplānots, plkst. 15:00 baznīcai jau vajadzēja būt atvertai, bet jau ātrāk visu sagatavoju liurgījai un kopš 14.00 bija laiks lūgties.

Kad atnāca Jēzus Kristus nāves stunda - un tā ir vienīga tāda diena gadā, tieši Lielajā Piektdienā - kad ne tikai varam svinēt Dieva žēlsirdības stundu, tas ir 15:00, bet tas notiek arī šajā īstajā dienā, baznīcā biju es un brālis Jānis. Tad kopā palūdzamies un pagodinājām Dieva žēlsirdību tā, kā to gribēja Jēzus Kristus: Jēzus sāpīgo Ciešanu vērtību un nopelnu dēļ mēs lūdzam Dieva žēlsirdību mums un visai pasaulei - Dieva žēlsirdības stunda. Pēc tam, tas ir pēc dažām minūtēm, mēs pievienojām Dieva žēlsirdības kronīti, kuru noskaitījām tā, kā vajag, kā tas ir apstiprināts.

Un lūgšanas turpinājās līdz 16:00, kad jau atnāca cilvēki un es varēju iet gatavoties liturģijai. Kā es brīnījos, kad atradu savu telefonu (95% nestrādāja), kurš strādāja, un strādāja tā, kā viņam nekad nebūtu nekādu piedzīvojumu un problēmu. Kā to saprast? Šajā brīdī es nevaru nereklamēt Dieva žēlsirdības godināšanu: "Tev ir kādas problēmas dzīvē? - dalies ar Žēlsirdīgo Jēzu un redzēsi pats, kas notiek"!

Pateicība Dievam.

Jēzu, es uzticos Tev!

ceturtdiena, 2018. gada 29. marts

Novenna pirms Žēlsirdības svētkiem.

Novenna pirms Žēlsirdības svētkiem.

"Sagatavošanās šiem svētkiem ir novenna: 9 dienas, sākot no Lielās Piektdienas, ir jālūdzas Dieva žēlsirdības kronītis.

Manas Žēlsirdības svētki izgāja no Manas dziļākās būtības, lai iepriecinātu visu pasauli (D. nr. 1517) - Kungs Jēzus teica Māsai Faustīnei".

Sirsnīgi Jūs visus, Cien. Lasītāji un Dieva žēlsirdības godinātāji, iesākt rīt šo novennu. Tā nav saistīta ar konkrētu stundu, jo Dieva žēlsirdības kronīti var skaitīt katru brīdi.

Piemēram mēs Olainē sāksim adorāciju rīt plkst. 15:00 ar lūgšanu uz Jēzu - Dieva žēlsirdības stundā, un tai tūlīt pievienosim kā novennu Dieva žēlsirdības kronīti. Jo šī novenna tā nav nekas cits, kā vienkārši Dieva žēlsirdības kronītis vienu reizi dienā, deviņu dienu laikā, sākot ar Lielo Piektdienu.

Materiāli latviski:Materiāli citās valodās:

trešdiena, 2018. gada 28. marts

Jēzus ciešanās un žēlsirdība.

Jēzus ciešanās un žēlsirdība.

Svētā Māsa Faustīne savas Dienasgrāmatas 654. numurā rakstīja, ka kādreiz pēc grēksūdzes viņa pārdomāja Kristus ciešanās. Un klostermāsa saprata, ka tas, ko viņa cieš, ir nekas salīdzinājumā ar Pestītāja ciešanām...

...un katra, pat vismazāka nepilnība bija šo šausmīgo ciešanu iemesls.

Tajā brīdī svētā Faustīne jūta, ka viņas dvēsele ir satriekta un to pārņēma nožēla, un tikai tad jūta, ka...

...es esmu neizdibināmās Dieva žēlsirdības jūrā.
 
Lai Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes pagodināšana palīdz mums pasargāties pat no vismazākām nepilnībām, jo Jēzus taču apsolīja Viņa attēla godinātājiem lielas sekmes kristīgās pilnveidošanās ceļā.
 

otrdiena, 2018. gada 27. marts

Žēlsirdības ceļš - vienmēr uz priekšu.

Žēlsirdības ceļš - vienmēr uz priekšu.

Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmatas 1602. numurā tika uzrakstīti Jēzus vārdi, ka vienmēr, kad Māsa Faustīne iet pie grēksūdzes, ...pie šī Manas žēlsirdības avota, viņas dvēsele tiek nomazgāta ar Ūdeni un Asinīm, kas iztecēja no Jēzus sāna, un Jēzus dara šo dvēseli arvien cēlāku.

Tajā pašā numurā Jēzus aicina svēto Faustīni, lai tad, kad viņa tuvojas grēksūdzei, vienmēr visa iegremdētos Viņa žēlsirdībā ar lielo paļāvību, jo Žēlsirdīgais Jēzus vēlas parādīt viņas dvēselei savas žēlastības dāsnumu.

Arī mūsu žēlsirdības darbi un dzīve paļāvībā uz Dievu lēnītēm iet uz priekšu. Jo tieši tā vajag iet - uz priekšu. Tāpēc es priecājos, ka šodien, mūsu kapucīnu Rīgas klosterī, man bija vēl viena iespēja runāt par Dieva žēlsirdību.

Jēzu, es uzticos Tev!

pirmdiena, 2018. gada 26. marts

Žēlsirdība un formācija.

Žēlsirdība un formācija.

Šodien kāds man pajautāja, kāpēc svētā Alberta draudzē, pie kapucīniem, ir tādas lūgšanas grupas un kopienas, kuru nekur citur nav? Atbildē es pasvītroju, ka laikam tas ir saistīts ar aicinājumu (ja kam ir, tad ir, bet ja kam nava, tad nava), bet ne tikai ar to - arī ar formāciju.

Es jau daudzas reizes rakstīju par formāciju mūsu ordenī, tāpēc es nerakstīšu to pašu, bet šeit, šajā blogā, pasvītrošu to, kas caurstrāvo (es ceru, ka tas ir pareizs vārds) visus šīs formācijas elementus: tā ir žēlsirdība. Tad tā ir formācija uz žēlsirdību, lai parādītu tuvākajiem (gan brāļiem ordenī, gan citiem brāļiem un māsām Kristū) žēlsirdību.

Lūk, tikai daži piemēri no pirmiem apm. 7-8 formācijas gadiem:

  1. Jārūpējas par veciem un slimiem ordeņbrāļiem.
  2. Jāapmeklē nabadzīgie un bomži.
  3. Jāstrādā hospīcijos, kur cilvēki mirst.
  4. Jāapmeklē slimie (bieži un lielā skaitā) draudzes teritorijā ar svēto Komūniju.
  5. Jālīdzdarbojas (intensīvi) daudzus gadus vienlaikus ar dažām grupām, kā piemēram ar dažādu atkarību cilvēku grupām.
  6. Jālīdzdarbojas nemitīgi ar dažādām formācijas grupām.
  7. Jāpiedalās rekolekcijās, svētceļojumos, un tā tālāk...
  8. ... un vienlaikus jāpilda visi pienākumi klosterī, tas nozīmē mājās.
Tā īsi mēs redzam, ka tāda formācija uz žēlsirdību palīdz veidot vietas, kur citiem var notikt formācija, nopietna formācija, pēc konkrētas kustības garīguma. Tāpēc tie, kuri grib padoties formācijai - arī uz žēlsirdību - to tur atradīs.

Šie daži vārdi, protams, neizsmeļo tēmu.

svētdiena, 2018. gada 25. marts

Paļāvības trauks.

Paļāvības trauks.

Tie no mums, kuri jau piedalījās Dieva žēlsirdības svētceļojumā, varēja saņemt savām ģimenēm bukletu Jēzus žēlsirdības vēstījums, kurā ir svarīgākie Jēzus vārdi, kurus Viņš teica Māsai Faustīnei. Šie vārdi atrodas svētās Māsas Faustīnes Dienasgrāmatā. Laikam vislielākais pārtulkots uz latviešu valodu un apstiprināts teksts atrodas tieši šajā bukletā.

Lūk, viens fragments no Dienasgrāmatas nr. 1602, kurš arī atrodas šajā bukletā, par grēksūdzi:

Kad tu nāc pie grēksūdzes, zini, ka Es pats biktskrēslā gaidu tevi, priesteris ir tikai Mans aizsegs, bet Es pats darbojos dvēselē. Šeit dvēseles posts satiekas ar žēlsirdības Dievu. (...) No šī žēlsirdības avota dvēseles smeļ žēlastības vienīgi ar paļāvības trauku. Ja viņu paļāvība ir liela, Manam dāsnumam nav robežu.

Es to šeit publicēju, jo šodien mājas lapā www.faustyna.pl parādījās tieši šis fragments no Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas.
Un otra lieta, ticiet man, ir cilvēki, kuri ar saviem darbiem liecina par to, ka viņiem nav paļāvības uz Dievu. Diemžēl, ir tādas situācijas. Tāpēc tie, kuriem ir šī dāvana no Dieva, ar Kuru tie līdzdarbojas, lai lūdzas par tiem, kuri neprot paļauties uz Dievu un uzticēties Viņam.

Jēzu, es uzticos Tev!

sestdiena, 2018. gada 24. marts

Liecība no Kurzemes.

Liecība no Kurzemes.

Visjaunākā laikraksta "Nāc" numurā (nr. 2 (102) marts 2018) Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins uzrakstīja tekstā "Dieva žēlsirdības svētceļojums Kurzemē" dažus vārdus par šo svētceļojumu savā dieccēzē. Šeit es ievietošu dažus fragmentus.

Sākumā bīskaps pieminēja, ka Dieva žēlsirdības svētceļojumā pirma bija mūsu draudze Olainē, kur es ar manu brāļu kapucīnu un visas draudzes palīdzību vadīju trīs dienas rekolekcijas (4. - 6. februārī). Nākamas tādas, bet vēl intensīvākas, rekolekcijas man bija pie maniem brāļiem kapucīniem Rīgā, svētā Alberta Lielā draudzē (16. - 18. februārī).

Bīskaps pasvītroja arī, ka svētceļojums noslēgsies Kauguru Dieva Žēlsirdības draudzes baznīcā 15. aprīlī, kur 12:00 "notiks pateicības sv. Mise par šī dievnama celšanas pabeigšanu".

Tālāk bīskaps raksta, ka "dažās Kurzemes draudzēs  varēja pagodināt sv. Faustīnes relikvijas un lūgties Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes priekšā". Kādas bija šīs draudzes? Kuldīga, Lēnas, Aizpute, Alsunga, Ventspils, Liepāja - sv. Jāzepa katedrāle un tēvu dominikāņu sv. Dominika draudze.

Bīskaps raksta arī par diviem elementiem, kuri kopā veido Dieva žēlsirdības godināšanas pamatu: tā ir paļāvība uz Dievu un žēlsirdības nostāja pret tuvākajiem. Uz šī pamata var praktizēt piecas Dieva žēlsirdības godināšanas formas jeb veidus, kurus Jēzus atklāja svētajai Māsai Faustīnei Kovaļskai, kuru Jēzus sauca par savu "sekretāri": Dieva žēlsirdības godināšanas būtība ir paļāvības nostāja uz Kungu Dievu, un tā ir Bībeles ticības nostāja, uzticēšanās Dievam, kas praksē nozīmē pildīt Viņa gribu, kas izpaužas baušļos, paaicinājuma pienākumos, svētībās un evaņģēlija padomos, kā arī Svētā Gara atpazītās iedvesmās. Otrais šīs godināšanas būstiskais priekšnoteikums ir žēlsirdības nostāja pret tuvākajiem, kā dēļ Dieva žēlsirdības godināšana nav tikai vienkārša dievbijība, bet pieprasa veidot sevī evaņģēlisku - aktīvas mīlestības pret cilvēkiem nostāju. Tikai uz šī pamata - paļāvības uz Dievu un žēlsirdības pret tuvāko - veidojās jaunās kulta formas, kuras Kungs Jēzus deva māsai Faustīnei". Mēs protams zinām šīs formas: Dieva žēlsirdības svētbilde, Dieva žēlsirdības stunda, Dieva žēlsirdības kronītis, Dieva žēlsirdības svētki un Dieva žēlsirdības kulta izplatīšana.

Tālāk bīskaps arī citēja fragmentu no svētās Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas:

Jēzus teica Māsai Faustīnei: "Stāsti pasaulei par manu bezgalīgo žēlsirdību! Lai Žēlsirdības svētki kļūst par atgriešanos un aizsardzību visām dvēselēm, īpaši grēciniekiem. Šajos svētkos es izliešu savas žēlsirdības okeānu pār tām dvēselēm, kas tuvosies manas žēlastības avotam".

Teksts beidzās ar skaistiem vārdiem:

"Kauguru draudze tagad kļūs par mūsu zemes Lagevņikiem, kur ir galvenā Dieva Žēlsirdības godināšanas vieta un kur turpmāk tiks uzglabātas sv. Faustīnes relikvijas. Tā būs iespēja ikvienam svētceļot un pagodināt Dievu, izlūdzoties žēlsirdību sev, saviem tuvākajiem un lūgt, lai Dievs mūsu sirdis dara žēlsirdīgas pret mūsu līdzcilvēkiem".

Paldies Ekselencei. Prieks lasīt, ka Dieva žēlsirdības godināšana un kults izplatījas. Tas dod spēku un drosmi katram Dieva žēlsirdības godinātājam arvien pilnīgāk pildīt to, ko Jēzus atklāja Māsai Faustīnei un kura, kā Žēlsirdības Apustule, pasludināja to mums.

Vairāk par Dieva žēlsirdības godināšanu: 

piektdiena, 2018. gada 23. marts

Liecība no Gulbenes katoļu draudzes.

Liecība no Gulbenes katoļu draudzes.

2018. gada 17.-19. martam Gulbenes Vissvētākā Sakramenta Romas katoļu baznīcā viesojās kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis. Viņš vadīja mūsu draudzē rekolekcijas Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes svētceļojuma laikā.

Draudze tika iepazīstināta ar sv. Māsas Faustīnes dzīvesstāstu. Mums bija liels gods kopā ar tēvu Staņislavu lūgties Dieva Žēlsirdības Kronīti.

Šīs rekolekcijas bija svētīgas gan man gan visai mūsu draudzei. Paldies tēvam Staņislavam

- ar cieņu draudzes locekle S.P.

ceturtdiena, 2018. gada 22. marts

trešdiena, 2018. gada 21. marts

Izturība un žēlsirdība.

Izturība un žēlsirdība.

Kāda kundze kopš sešu gadu vecuma nēsāja pienu no vecāku saimniecības uz plebāniju. Tagad, pēc septiņdesmit gadiem, arī dažas reizes nedēļā nes biezpienu uz plebāniju.

Kad viņa vakar no rīta atnāca, ļoti priecājās, jo tas bija pēdējais mirklis, kad Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde atrodas Gulbenes baznīcā, un šī kundze varēja vēlreiz pagodināt Jēzu Kristu šajā svētbildē.

Ir vērts dzīvot pazemībā, izturībā, ar satriektu sirdi, kura atverta Dievam, jo Dievs vēršas uz tāda cilvēka dvēseli ne ar ko citu, bet ar pašu žēlsirdību, ne ar ko citu, bet ar pašu žēlsirdību:

Es esmu žēlsirdība satriektai dvēselei... (D. nr. 1739).

pirmdiena, 2018. gada 19. marts

Dieva žēlsirdība ir cilvēkiem labi saprotama.

Dieva žēlsirdība ir cilvēkiem labi saprotama.

Pēc rekolekcijām Gulbenē es varu pateikt, ka brīžiem sarežģītas lietas, par kurām es runāju, nebija nekāds šķērslis cilvēkiem, kuri grib praktizēt Dieva žēlsirdības godināšanu. Daži man pat stāstīja šodien, ka katehēzes viņiem palīdzēja iemācīties precīzi lūgties, saprast dažādas lietas, kuras nebija skaidras šajā kultā un atrast sev atbildi uz citiem jautājumiem. Tas arī liecina, ka cilvēki ir iemācīti meklēt patiesību, pieņemt to un ieviest dzīvē.

Un arī svētā Māsa Faustīne Kovaļska mūs aicina caur savu Dienasgrāmatu, nr. 72. uz ciešu līdzdarbošanos ar Dieva žēlsirdību:

...lai katra dvēsele uzticas Kunga Ciešanās, lai tai cerība ir žēlsirdībā. Dievs savu žēlsirdību nevienam neatteiks.

svētdiena, 2018. gada 18. marts

Labas sarunas.

Labas sarunas.

Starpbrīžos notiek labas un vajadzīgas sarunas un ir redzams, ka priesteri Gulbenē labi strādāja, jo cilvēki nāk ar jautājumiem, nāk uz sarunām, kuras ir ļoti vērtīgas, uz dažādām teoloģiskām tēmām. Ne uz visiem jautājumiem es zināju atbildes, bet vismaz zināju, uz kurieni cilvēkam vajadzētu vērsties, ja viņam būtu tādas vai šādas problēmas.

Šodien mājas lapā www.faustyna.pl tika publicēts tāds fragments no svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmatas nr, 699:

Lai neviena dvēsele nebaidas Man tuvoties - saka Jēzus Māsai Faustīnei -, kaut gan tās grēki būtu kā purpurs. Mana žēlsirdība ir tik liela, ka visu mūžību to neizdibinās neviens - ne cilvēku, ne enģeļu - prāts.

sestdiena, 2018. gada 17. marts

Bēgt no grēkiem.

Bēgt no grēkiem.

Kādreiz Māsa Faustīne paņēma grēku par savas meditācijas priekšmetu. Un, kā viņa raksta savā Dienasgrāmatā nr. 1334.:

Kungs man ir devis iepazīt grēka visu ļaunumu un nepateicību, kāda tajā ietverta.

Un tālāk Māsa Faustīne raksta, ka viņa jūt sevī lielu pretestību pret grēkiem, pat pret vismazāku grēku.

Tāpēc nav attīstības garīgajā dzīvē un cilvēks pavisam nevar iet uz priekšu, ja viņš nevar atrisināt vienu problēmu un pieņemt savā dzīvē lēmumu, ka viņš bēgs no ikviena grēka.

piektdiena, 2018. gada 16. marts

Grēks ir briesmīgs.

Grēks ir briesmīgs.

Kādreiz Māsa Faustīne uzrakstīja, ka iekšēji iepazina, cik briesmīgs ir grēks, pat vismazākais, cik ļoti mocīja Jēzus dvēseli. Un tālāk Māsa raksta, ka gribētu ciest tukstoš reizes ellē, nekā izdarīt vismazāku ikdienīķu grēku (Dienasgrāmata nr. 1016).

Lūgsimies par grēcinieku atgriešanos.

ceturtdiena, 2018. gada 15. marts

Brīnumi, brīnumi...

Brīnumi, brīnumi...

Tagad jau laikam visi grib būt žēlsirdīgi. Pat mana (klostera) mašīnīte. Šodien pat divas reizes, kopā ar šoferiem, veda uz slimnīcu cilvēkus, kuriem salauztas kājas. Brīnumi...

Arī dators pieņem jau galvenokārt informācijas par Dieva žēlsirdību. Pat vienā brīdī es saņēmu divas vēstules - ļoti atšķirīgas, kur bija liecības par Dieva žēlsirdību. Viena no Varšavas, otra - no Siguldas.

Bet arī svētbildītes un bukleti Gulbenē jau sagatavoti, tādu es saņēmu informāciju.

Vajag vēl vairāk rūpēties par savu dvēseli un Dievs dos nepieciešamas žēlastības. Māsa Faustīne savā Dienasgrāmatā (nr. 112., www.faustyna.pl) uzrakstīja:

Dievs no kādas dvēseles prasa lielo šķīstību, tāpēc Viņš tai sūta dziļāku [nabadzības] iepazīšanu. Apgaismota ar gaismu no augšienes, viņa labāk iepazīst to, kas Dievam patīk, un kas nepatīk.