svētdiena, 2017. gada 31. decembris

Jēzu, es uzticos Tev!

Jēzu, es uzticos Tev!

Jēzu, es uzticos Tev! Tikai ar šiem vārdiem es varu pasvītrot visu to, kas notika šajā gadā un kas tika aprakstīts, vismaz daļēji, šajā blogā.

Es uzdrošinājos pateikt februārī Arhibīskapam jāvārdu un sāku drusciņ rūpēties par Dieva žēlsirdības godināšanu Rīgas arhidiecēzē. Sākumā doma bija ļoti vienkārša: organizēt svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas (1905-1938) relikviju svētceļojumu pa dažām draudzēm Lielajā Gavēnī, līdz relikvijas atradīs savu vietu kādā konkrētā baznīcā, kura jau gaida.

Tomēr viss attīstījās, es ceru, ka pēc Dieva plāniem, savadāk.

Izveidojās cieša līdzdarbība ar Klostermāsām no kongregācijas, kurā bija sv. Māsa Faustīne. Šī līdzdarbība atnesa labos augļus:

 1. Tika dibināta mājas lapa veltīta Dieva žēlsirdībai formās, kuras Jēzus deva Māsai Faustīnei: http://uzticies-jezum.mozello.lv/
 2. Tika nopirktas divas oriģinālā lielumā Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes ar uzrakstu: "Jēzu, es uzticos Tev".
 3. Tika pētīti Dieva žēlsirdības kronīša tulkojumi latviešu valodā un tika pieņemts viens variants.
 4. Notika (un notiek) Dieva žēlsirdības kulta izplatīšana caur Radio Marija Latvijā, katehēzēm, sprediķiem, sarunām, kā arī caur šo blogu.
 5. Tika pārtulkots, pārbaudīts un ielikts mājas lapas sākumlapā buklets par Dieva žēlsirdību, kuru var paņemt, izdrukāt un bezmaksas izplatīt: http://uzticies-jezum.mozello.lv/
 6. Es ceru, ka vistuvākajā laikā parādīsies svētbildītes ar Dieva žēlsirdības tekstu.
 7. Ja tāda būs Dieva griba, tad atnāks laiks, kad sāksies svētceļojums pa draudzēm: Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde plus sv. Māsas Faustīnes Kovaļskas relikvijas.
 8. Liels paldies visiem, sevišķi Cien. Klostermāsām Krakovā un Latvijā, bez kuru lielas palīdzības šīs skaistas lietas neattīstītos.

Liels paldies Jums, dārgie Lasītāji. Daudz Dieva žēlsirdības jaunajā gadā!

trešdiena, 2017. gada 27. decembris

Ciešanas un žēlastība

Ciešanas un žēlastība

Kristus Dzimšanas svētkos mēs darījām katru dienu, es ceru, žēlsirdības darbus. Žēlsirdības darbi ne vienmēr ir spilgti un mirdzoši, īstenībā, laikam gandrīz nekad. Es domāju, ka žēlsirdības darbi ir ļoti klusi, bieži tādi, ka cits tos neredz, kaut gan ietu garām, pat ja tas būtu abpusējais žēlsirdības darbs un vēl tāds, kas nenotiek minūtes laikā, bet piemēram mēnešiem ilgi. Es vienu tādu žēlsirdības darbu, abpusējo darbu, drusciņ aprakstīju šeit. Protams, šie cilvēki nav kādas zvaigznes, bet reāli, un žēlsirdības darbus citi neredz, bet redz Dievs.

Es nezinu, vai šie vārdi ir ļoti saistīti ar nākamo mazo fragmentiņu no svētās Māsas Faustīnes "Dienasgrāmatas", nr. 786., bet palasīsim un pārdomāsim tos, lai mēs redzētu, kā lielā Dieva žēlastība darbojas mūsos, mazos cilvēkos:

"Es [...] pārdomāju ciešanas un žēlastību, pēkšņi es sadzirdēju Vissvētākās Mātes balsi: Zini, mana meita, kaut gan es tiku pacelta līdz Dievmātes godam, tomēr septiņus sāpju zobenus pārdūra man sirdi. Neko nedari, lai sevi sargātu, izturi visu ar pazemību, Dievs pats tevi sargās".


("Dienasgrāmatas" avots faustyna.pl)

svētdiena, 2017. gada 24. decembris

Mūsu pilsēta - Betlēme.

Mūsu pilsēta - Betlēme.

Svētā Māsa Faustīne Kovaļska savā "Dienasgrāmatā", 844. numurā, rakstīja:

"Braukdama caur pilsētu, es iztēloju sev, ka tā ir Betlēme: es redzu visus cilvēkus, kuri steidzas, es padomāju: kas šodien šo nesaprotamo Noslēpumu pārdomā [...] klusumā (...) Ak, Starojoša Jaunava, tīra kā kristāls, visa iegremdēta Dievā, es Tev atdodu manu iekšējo dzīvi, kārto visu tā, lai tas būtu patīkams Tavam Dēlam; ak, mana Māte, es tik karsti vēlos, lai Tu man dotu mazo Jēzu Ganu (pusnakts) Misē".

Šajos skaistos Kristus Dzimšanas svētkos Visiem Cien. Lasītājiem, kuri izplata Dieva žēlsirdības godināšanu, es novēlu tieši tādu dzīvi, kādu no mums prasa Žēlsirdīgais Jēzus: paļāvībā uz Dievu un žēlsirdības nostājā pret tuvākajiem

piektdiena, 2017. gada 22. decembris

Gaidīt Jēzu, gaidīt žēlsirdību.

Gaidīt Jēzu, gaidīt žēlsirdību.

Svētā Māsa Faustīne savā "Dienasgrāmatā", 793. numurā, uzrakstīja:

"Es pavadu laiku ar Visvētāko Māti. Ar lielām ilgām es gaidu Kunga atnākšanu. Manas vēlmes ir lielas. Es vēlos, lai visas tautas pazītu Kungu. Es vēlos sagatavot visas tautas pieņemt Iemiesoto Vārdu. Ak Jēzu, dari, lai Tavas žēlsirdības avots iztecēs ar lielāko dāsnumu, jo cilvēce ir ļoti slima, tad vairāk nekā jebkādā laikā tai ir vajadzīgs Tavs žēlums".

Šodien, žēlsirdības stundā, man bija tādi skaistie vārdi par Dieva žēlsirdību - sakarā ar citu svēto, sv. Veroniku Džuljāni (1660-1727):

"Dieva delikāta apskāviena žēlastības laikā Veronika pieredzēja sevī Dieva dzīvi bez domāšanas par šīs pasaules lietām. Visa viņas dvēsele bija vienota ar Dievu, Kurš "ieleja" viņā savu mīlestību kā visdārgāko balzamu. Pateicoties tam dvēselei likās, kā pārietu no nāves dzīvē, kā augšāmceltos. Viņas dvēsele pazina savu niecību un nespēcību, lūdzot Dievu par žēlsirdību sev un visām dvēselēm" (vairāk skaties šeit).

Cik līdzīgas ir šīs svētās - lietās saistītās ar Dieva žēlsirdību. 

("D." 793. numurs publicēts šodien www.faustyna.pl)

otrdiena, 2017. gada 19. decembris

Marija - garīgās dzīves Skolotāja.

Marija - garīgās dzīves Skolotāja.

Baznīcā ir zināms jēdziens "Marijas skola". Tā ir galvenokārt ticības skola un Marija mums māca ticēt, tā kā viņa ticēja. Bet arī svētie, tie kuri jau tika kanonizēti, savos rakstos un visā mācībā aicināja ticīgos iet svētuma ceļu kopā ar Mariju. Svētais Luīs Marija Griņons de Monfors aicināja pat pilnīgi padot sevi Marijai verdzībā, svētajā verdzībā, lai ātri sasniegtu vislielāko svētumu - Dievam par godu. Tieši pa šo ceļu gāja svētais Jānis Pāvils II (Karols Voitila), vai dažas paaudzes āgrāk svētīgais tēvs kapucīns Honorāts Kozminskis. Honorāta moto, kas liecināja, ka viņš pilnīgi ir padots Marijai, bija: "Tuus totus" (Tavs viss). Bet Karola Voitilas moto: "Totus Tuus" (viss Tavs).

Šodien skatāmies uz svēto Māsu Faustīnu Kovaļsku un uz viņas "Dienasgrāmatas" 1711. numuru, kas šodien publicēts www.faustyna.pl. Šajā fragmentā Māsa Faustīne aprakstīja vēl vienu tikšanās ar Mariju un lūk, kādu mācību Dievmāte deva Faustīnei (un dod arī mums šodien):

"Kad es paliku viena pati ar Vissvētāko Jaunavu - viņa mani pamācīja par iekšējo dzīvi. Viņa man teica: <Dvēseles patiess lielums ir mīlēt Dievu un pazemoties Viņa klātbūtnē, pilnīgi aizmirst par sevi un uzskatīt sevi par neko, jo liels ir Kungs, bet tikai pazemīgos Viņam ir labpatika, lepniem Viņš vienmēr pretojas>".

Marija, Dieva Māte, māci mums Tavā skolā, kā iet svētuma ceļu un palīdzi mums sasniegt svētumu.

svētdiena, 2017. gada 17. decembris

Priesteru Dievmāte.

Priesteru Dievmāte.

Svētā Māsa Faustīne Kovaļska savas "Dienasgrāmatas" 1585. numurā aprakstīja Dievmātes - kuru redzēja vizijā - izskatu.

"Es ieraudzīju Dieva Māti baltā kleitā...".

Uz drēbēm visur bija zeltainas zvaigznītes, kā arī piedurknes zeltā. Apmetnis bija zils, uz galvas velons un zelta kronis ar krustiņiem. Kreisā rokā Marija turēja Bērnu Jēzu.

"Pēkšņi [Marija] paskatījās uz mani labvēlīgi un teica: Es esmu Priesteru Dievmāte".

Priesteru Dievmāte, izlūdz mums svētos priesterus.

(avots: https://www.faustyna.pl/zmbm/ )

ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris

Māsas Faustīnes lūgšana uz Dieva Māti.

Māsas Faustīnes lūgšana uz Dieva Māti.

Māsa Faustīne lūdz Dieva Māti, "saldo Māti", lai tā vienotu klostermāsas dvēseli ar Jēzu, jo viņa zina, ka tikai tad viņa iztur visus pārbaudījumus.

Māsa Faustīne saprot, ka vienīgi vienotībā ar Jēzu viņas upuri būs patīkami Dievam.

Svētā Faustīne lūdz Dievmāti, lai tā pamācītu viņai par garīgo dzīvi.

Viņa lūdzas, lai Dievmāte tā stiprina klostermāsas dvēseli, ka "ciešanu zobens" nekad neuzvarētu Māsu Faustīni.

Svētā Faustīne vēlas, lai Dieva Māte izlūdz šai klostermāsai drosmes dāvanu un lai to sargā.

Dieva Māte, svētās Faustīnes aizbildniecībā mēs Tevi lūdzam, izlūdz mums visas šīs un vēl citas nepieciešamas žēlastības.


(no "Dienasgrāmatas" nr. 915., skaties vienmēr: https://www.faustyna.pl/zmbm/ )

otrdiena, 2017. gada 12. decembris

Dievam vismīļākie tikumi.

Dievam vismīļākie tikumi.

Kādreiz pie māsas Faustīnes atnāca Dieva Māte un atklāja klostermāsai, par kuriem tikumiem viņai sevišķi jārūpējas. Vissvētākā Jaunava teica, ka šie trīs tikumi visvairāk patīk Dievam. Bet arī Marijai šie tikumi ir visdārgākie:

"... pirmais - pazemība, pazemība un vēlreiz pazemība. Otrais tikums - šķīstība; trešais tikums - Dieva mīlestība. Tev, kā manai meitai, sevišķi jāspīd ar šiem tikumiem" ("D." 1415).

Svētā Māsa Faustīne, palīdzi mums augt šajos un citos tikumos un lai mēs par tiem liecinātu mūsu žēlsirdīgos darbos.

svētdiena, 2017. gada 10. decembris

Dieva griba pāri visam.

Dieva griba pāri visam.

Šodien par Dieva gribu, kā Dieva Māte mācīja svētajai Māsai Faustīnei Kovaļskai ("Dienasgrāmata", nr. 1244):

"Es paliku viena pati ar Dieva Māti, kura man pamācīja par Dieva gribu [...] - Mana meita, es tev stingri pavēlu, lai tu uzticīgi pildītu visus Dieva novēlējumus, jo tas ir mīļākais Viņa svētām acīm. [...] Dieva gribu vērtē vairāk nekā visus upurus..."

Svētā Māsa Faustīna, izlūdz mums pie Dieva tādu dzīvi, lai mēs pilnīgi mīlētu un pildītu Viņa svēto gribu.

piektdiena, 2017. gada 8. decembris

Pielūgsim Vissvēto Trīsvienību.

Pielūgsim Vissvēto Trīsvienību.

Kad cilvēks ir Dievmātes skolā, ir drošs, ka viņa vedīs to pie Dieva. Jo Marija saka:

Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda!”

Un kāzās Galilejas Kānā Marija saka kalpiem: Dariet visu, ko Viņš jums pateiks!

Tāpat Marija, kad atnāca pie svētās Māsas Faustīnes ("Dienasgrāmata", nr. 564.), aicināja klostermāsu pielūgt Dievu:

"Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas diena. Svētās Mises laikā [...] es ieraudzīju Vissvētāko Māti [...] skaistā gaismā [...] un [viņa] man teica: Tu man nesi lielu prieku, kad tu pielūdzi Svēto Trīsvienību par dotām man žēlastībām un privilēģijām". 

Pielūgsim Dievu par Dievmātei dotām žēlastībām, kā arī par žēlastībām, kuras saņēma citi svētie un svētās, kā piemēram Māsa Faustīne - Dieva žēlsirdības apustule. Būsim pateicīgi par žēlastībām, kuras mēs saņēmām, kā arī citi, un par to visu katru dienu pielūgsim Dievu.

pirmdiena, 2017. gada 4. decembris

Divas lidmašīnas.

Divas lidmašīnas.

Pirmā lidmašīna sāka lidot šodien. Un tās nosaukums ir "Jēzus žēlsirdības vēstījums". To var atrast mājas lapā:


Bukletu pdf formātā var lejuplādēt. Buklets sagatavots Žēlsirdības vēstījuma izplatīšanai. Paredzēts drukāšanai pilnā apjomā un izplatīšanai bez maksas.

Es runāju ar kādas izdevniecības pārstāvji, jo gribu šo buklētu izdrukāt daudzos eksemplāros un, protams, skaistā formā. Redzēsim, kā būs.

Otrā lidmašina sāka lidot arī šodien, pirms dažiem brīžiem. Bet atlidos pēc kāda laika, pa pastu, un tā būs paciņa ar mazām Dieva žēlsirdības svētbildītēm un apstiprināto kronīti.

Ļausim šīm lidmašīnām skaisti lidot, bet mēs nekad neaizmirsim, kādēļ tas viss - pašiem praktizēt piecus Dieva žēlsirdības godināšanas veidus dzīvojot paļāvībā uz Dievu un žēlsirdības nostājā pret tuvākajiem.

Šajā laikā mēs ar Dievmātes palīdzību tuvojamies Viņas Bezvainīgās Ieņemšanas lieliem svētkiem un Jēzus Kristus Piedzimšanas lieliem svētkiem. Žēlsirdības mājas lapā ir šodien fragments no sv. Māsas Faustīnes "Dienasgrāmats", nr. 79.:

"Marija, mana Māte un mana Kundze, es tev atdodu manu dvēseli un miesu, manu dzīvi un nāvi, un to, kas pēc tās notiks. Visu es salieku tavās rokās, ak mana Māte, apklāj ar savu jaunavīgu apmetni manu dvēseli un piešķir man sirds, dvēseles un miesas šķīstības žēlastību, un sargā mani ar savu varenību pret visādiem ienaidniekiem".

svētdiena, 2017. gada 3. decembris

Dieva gribas pildīšana.

Dieva gribas pildīšana.

Es sāku Adventu tādā veidā, kā es to aprakstīju šeit:


Katrs protams var pieņemt tādu vai citu veidu, bet svarīgi ir aktīvi piedalīties Baznīcas dzīvē, vēl vairāk, ja tas tik nozīmīgs laiks kā Advents.

Iedziļināties Dieva vārdā palīdzēs mums pildīt Dieva gribu. Un šajā darbā iet mums palīgā Dieva Māte, jo piemēram, tuvojas Viņas lieli svētki - Bezvainīgā Ieņemšana.

Arī svētā Māsa Faustīne savā "Dienasgrāmatā" nr. 449., aprakstīja tādu sevišķu situāciju no kādas savas lūgšanas klostera kapelā, ka no altāra atnāca pie viņas Vissvētākā Jaunava Marija, apskava to un, turot Māsu pie savas sirds, teica viņai:

"Es esmu jums Māte no Dieva neizdibināmās žēlsirdības. Šī dvēsele ir man vismīļā, kura uzticīgi izpilda Dieva gribu".

Tad mācīsimies, ar Diemātes sevišķo palīdzību, pildīt savā ikdienā Dieva gribu, jo tas ir ceļš vienīgais uz Debesu Valstību.

ceturtdiena, 2017. gada 30. novembris

Jēzus tagad nāk kā Žēlsirdības Karalis.

Jēzus tagad nāk kā Žēlsirdības Karalis.

Kādreiz, rekolekciju laikā (tās bija specifiskas rekolekcijas, jo daudz staigājam pa kalniem un mežiem, arī tad, kad bija tumšs), dominikāņu tēvs runāja par svētuma ceļu. Un viņš pasvītroja to, lai savā dzīvē skatītos uz augšu, lai meklētu Dievu. Tas nekas, ka ir kādas saknes vai akmeņi uz ceļa, galvena lieta - nezaudēt šo skatienu uz debesīm, jo naktī, kad apkārt ir tumšs, tikai skatīdami uz augšu starp koku zariem ir redzamais ceļs - spīd debesjums un droši var iet uz priekšu.

Šodien žēlsirdības mājas lapā www.faustyna.pl ir fragments no sv. Faustīnes "Dienasgrāmatas", nr. 83., kurā Jēzus runā, ka iekams "nākšu kā taisnīgais Tiesnesis, Es pirms tam nāku ka žēlsirdības Karalis..."

Un Jēzus atgādināja šos vārdus, kurus Viņš teica Apustuļiem - par zīmēm, kuras būs pirms pasaules beigām. Šajā fragmentā Jēzus stāstīja par zīmi debesīs, kad virs zemes paliks tumsa, bet debesīs parādīsies lielā krusta zīme un no vietām, kur bija Jēzus pārdurtas rokas un kājas, izies lielie gaismas stari, kas uz kādu laiku apgaismos zemi.

Tad skatīsimies uz debesīm, bet tā, lai Debesis būtu mūsu dvēselēs.  Jo Jēzus tagad nāk kā žēlsirdības Karalis savā Vārdā, bet sevišķi svētos sakramentos, starp tiem sevišķi svētajā Komūnijā.pirmdiena, 2017. gada 27. novembris

Kad piedzims labie darbi un tos redzēsim.

Kad piedzims labie darbi un tos redzēsim.

Pēc visiem šiem tulkojumiem (šodien arī vajadzēja brītiņu pastrādāt), kad vajag darīt pēdējos darbus, lai tie būtu bez kļūdām un skaistie, es jūtos drusciņ kā kāds ģimenē, kurā gaida bērnu. Ja protams drīkst salīdzināt labu darbu ar cilvēka piedzimšanu.

Tomēr jau jau gribētos redzēt, lasīt, paņemt, izprintēt, sūtīt kā "linku" (ak, šie jaunie nosaukumi), bet vēl vajag pagaidīt. Labi, ka tuvojas Kristus Piedzimšanas svētki, tāda situācija var cilvēku iemācīt gaidīt un iemācīt pazemību, ka Dievs visam nozīmē savu laiku.

Un kad es iegāju www.faustyna.pl, atradu tur šai dienai fragmentu no Māsas Faustīnes "Dienasgrāmatas", nr.952., kurā viņa apraksta savu gaidīšanu, kad beidzot varēs vienoties ar Jēzu. Lūk, daži vārdi no šī fragmenta:

"Tu mani velc sev līdzi uz debesīm - bet Tu mani atstāj uz zemes; manā sirdī Tu ielej ilgas pēc Tevis, - bet Tu slēpies no manis. Es mirstu no alkas, lai vienotos ar Tevi uz mūžiem - bet Tu nāvei neatļauj, lai tā man tuvotos".


Un, lūdzu, nebrīnieties, kad ieraudzīsiet savas čības tālu, uz zemes.

sestdiena, 2017. gada 25. novembris

Pēdējie darbi 2.

Pēdējie darbi 2.

Šie darbi saistīti ar tulkošanu, iet labi, tas nozīmē, ka īstenībā tika pabeigti. Vēl tikai vienu reizi teksts, kurš pēc tam būs internetā, tiks pārbaudīts un visi varēs lasīt, lejuplādēt bez maksas un izplatīt bez maksas, kā vienkārši Dieva žēlsirdības kulta izplatīšana. Vēlreiz LIELS PALDIES tiem, kuri palīdzēja visos šajos lielos darbos, kuri sākās - kad? - februārī!

Es gribu arī padalīties no savas pieredzes, ka ir iespēja, un Dievs tajā palīdz, praktizēt dažādas Dieva žēlsirdības godināšanas veidus, kā piemēram Dieva žēlsirdības stundu (plkst.15:00), jo Dievs kādā veidā par to atgādinās, lai cilvēks tieši šajā laikā pagodinātu Dieva žēlsirdību. Jo taču tas ir vienmēr Viņa darbs un Viņš grib mūs apdāvināt ar savu žēlsirdību.

piektdiena, 2017. gada 24. novembris

Pēdējie darbi.

Pēdējie darbi.

Notiek pēdējie darbi, lai pabeigtu pēdējo Dieva žēlsirdības bukleta redakciju. Es ieraudzīju, ka vajag atpūsties, lai to darītu. Jo jālasa ar lielo uzmanību, lai ieraudzītu vismazākas kļūdas. Varbūt pēc pāris dienām izdosies. Bet jau tagad liels paldies m. Birutei, kura lasa ātri un atrod visas kļūdas. Man vajag vairāk laika.

Es ceru, ka pēc pāris dienām būs vēl gatava Dieva žēlsirdības svētbildīte, bet vēl ne uz papīra. Uz to vajag vēl drusciņ pagaidīt. Rinda ir rinda, darbi ir jādara vislabāk. Paldies tiem, kuri palīdz, arī ar savām lūgšanām.

Jēzu, es uzticos Tev!

trešdiena, 2017. gada 22. novembris

Pateicība Dievam par visām grūtībām.

Pateicība Dievam par visām grūtībām.

Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas "Dienasgrāmatas" lapaspusēs bieži var sastopt tādus fragmentus, kuri ir tuvi katram cilvēkam. Ne tikai ka šie fragmenti ir viegli saprotami, bet īstenībā katrs ticīgais cilvēks, kas rūpējas par savu garīgo dzīvi, varētu tādus vārdus uzrakstīt.

Šajos fragmentos sv. Faustīne raksta par grūtībām, slimībām, vajāšanām, sāpēm, emocijām, jūtām, skumjām, cīņu, upuriem. Viņa raksta par tādām lietām, par kurām tā sauktais parastais cilvēks pat negrib domāt un tos pieminēt. Bet Māsa Faustīne ņem šīs lietas, šos notikumus, šos vārdus un veido no tiem skaisto lūgšanu, kurā ir redzama viņas sirds, kura ir pilnīgi padota un paklausīga Jēzum Kristum un visu grib mainīt upurī, kuru pievienos Jēzus Kristus Upurim, lai cilvēki tiktu atpestīti.

Meklēsim arī mēs šo iespēju atdot visu Dievam, tā kā to darīja Māsa Faustīne. Un tagad īss fragments no tādas lūgšanas ("D.", nr.343):

"Es Tev pateicos, Jēzu, par iekšējām ciešanām, par sausumu garā, par bailēm un nedrošību, par tumsību un pilno iekšējo nakti, par kārdinājumiem, [...] par cīņām, kuras grūti izteikt, [...] kurās mūs neviens nesaprot, par nāves stundu, par cīņas smagumu tajā, par visu tās rūgtumu".

sestdiena, 2017. gada 18. novembris

Dzīvē kopā ar Dievu nav katastrofas.

Dzīvē kopā ar Dievu nav katastrofas.

Mums draud vienīgi grēks, jo velns, kārdinātājs grib iznīcināt cilvēka vienotību ar Dievu. Dievs tomēr ne tikai, ka mums nāk palīgā, bet arī vienkārši tur savās rokās.

Pat tad, kad parādas grēks, mēs varam ātri iet pie grēksūdzes un saņemt no Dieva žēlsirdību.

Vai dzīve vienotībā ar Dievu ir garlaicīga? Dzīve ar Dievu nepazīst nekādu tukšumu, tukšību, vai nezin-ko-darīt-ar-laikošanu. Pat dzīve tuksnesī ir ļoti intensīva garīgā dzīve.

Nav katastrofas, jo viss ir Dieva rokās un, ja cilvēks katru dienu atdod Dievam visas savas vājības, visu vājumu, grēkus (es runāju par cilvēku no šīs puses, no kuras viņam grūti būt paklausīgam Dieva gribai), viss tiek atrisināts pēc Dieva gribas.

Svētā Māsa Faustīne mums šodien mācā "Dienasgrāmatas" 678. numurā, ka "Man vairāk patīk - saka Kristus - grūtības, ciešanās, vajāšanas un visdažādāka veida pretestības - ja tie ir no Dieva gribas -, nekā veiksme, uzslavas un atzīšanas - no savas gribas".

Lūgsimies, lai mūsu ikdienīšķos darbos vienmēr viss būtu pēc Dieva gribas.


trešdiena, 2017. gada 15. novembris

Mīlestība un ciešanās tīrās dvēselēs.

Mīlestība un ciešanās tīrās dvēselēs.

Svētā Faustīne Kovaļska, garīgās dzīves skolotāja, mācā mums šodien pieņemt savā dzīvē ciešanās - ar mīlestību.

"Kad mēs ciešam daudz, mums ir liela iespēja parādīt Dievam, ka mēs Viņu mīlam".

Lūk, plaša perspektīva, kura var atvert mūs lielākai Dieva mīlestībai. Vajag tikai mācīties pieņemt ciešanās - tā, lai tās būtu pēc Dieva gribas, mīlestībā.

Tālāk Māsa Faustīne raksta, ka kad maz ciešanu, tad arī maz iespēju, "lai parādītu Dievam savu mīlestību". Bet kad pavisam nav ciešanu mūsu dzīvē, tad "mūsu mīlestība nav ne liela ne tīra".

Un šī skaista pamācība beidzās ar vārdiem, kuri ienes mūsu dvēselē lielo cerību:

"Mēs varam - pateicoties Dieva žēlastībai - sasniegt [to], ka ciešanās mainīsies priekš mums laimē, jo mīlestība māk darīt tādas lietas tīrās dvēselēs" ("Dienasgrāmata", nr. 303).

pirmdiena, 2017. gada 13. novembris

Kā praktizēt Dieva žēlsirdību?

Kā praktizēt Dieva žēlsirdību?

Kādreiz es sāku lasīt sv. Māsas Faustīnes Kovaļskas "Dienasgrāmatu". Varbūt es nolasīju visu. Bet no tā es maz atcēros.

Citreiz es sāku lasīt jau savadāk. Es lasīju kādu fragmentu (vienu vai dažus numurus) un pēc tam to pārdomāju. Šī metode ir labā, jo pirmkārt tā ir lūgšana, un otrkārt, pārdomas palīdz atklāt to, kas tur īstenībā ir, un palīdz saistīt to ar Svētiem Rakstiem un Baznīcas mācību, kā arī ar cilvēka ikdieņišķo dzīvi, sevišķi ar garīgo dzīvi.

Tāda lasīšana palīdz lūgties tālāk un dzīvot tālāk paļāvības nostājā pret Dievu un žēlsirdības nostājā pret tuvākajiem. Ziniet, var tā dzīvot. Mēģināsim godināt Dieva žēlsirdību (Kronītis, žēlsirdības stunda, Dieva žēlsirdības attēls...) paļāvībā un žēlsirdības darbos, kuri ļoti patīk Jēzum. Pat ja šie žēlsirdības darbi būtu vismazākie, mikroskopiskie, bet darīti katru dienu, tad tie palīdzēs daudziem cilvēkiem atrast Dieva žēlsirdību.

Šodien īss fragments no "Dienasgrāmatas", no mājas lapas https://www.faustyna.pl/zmbm/

"Ciešanās uzvesties pacietīgi un mierīgi, zinādams, ka viss ar laiku pāries" (253.nr.).

piektdiena, 2017. gada 10. novembris

Par ciešanu vērtību.

Par ciešanu vērtību.

"Ciešanas ir liela žēlastība" - ar tādiem vārdiem sākas šodien fragments no Māsas Faustīnes "Dienasgrāmatas" 57. numura. Es domāju, ka sevišķi liela žēlastība no Dieva ir tad, kad cilvēks atgriežas, iet atgriešanās ceļu, kad nolēm nebuvēt savu nepatiesu attēlu cilvēku priekšā, bet dzīvot patiesībā Dieva priekšā, pieņemdams no Viņa visu un visu atdodams Viņam - vienmēr mīlestībā.

Un tālāk šajā īsā fragmentā sv. Faustīne raksta:

"Caur ciešanām dvēsele līdzinās Pestītājam, ciešanās kristalizējas mīlestība".

Lūk, nevienam nepatīk ciešanas, bet katrs gribētu mīlēt un būt mīlētam. Jāpieņem ciešanas, jāpieņem krusts - vienmēr mīlestībā.

"Jo lielākas ciešanās, jo mīlestība kļūst tīrāka".

Cik vienkāršs un skaidrs ir ceļš Baznīcā. Lai tikai netrūktu mūsu gribai spēku pildīt Dieva gribu. Kurā vietā mēs esam? Nav zināms? Tad sāksim visu no jaunā.

trešdiena, 2017. gada 8. novembris

Lietas iet uz priekšu.

Lietas iet uz priekšu.

Šodien man vajadzēja, sakarā ar Dieva žēlsirdības godināšanu, satikties ar dažiem cilvēkiem. Vajadzēja parūpēties par papīriem, dokumentiem un tam līdzīgām lietām, kuras šajā etapā jādara, lai tālāk izplatītu Dieva žēlsirdības kultu un tuvinātu Dieva žēlsirdības svētceļojuma sākumu pa Rīgas arhidiecēzes draudzēm.

Man pašam arī vajadzēja parakstīt kādu līgumu ar Žēlsirdības Dievmātes Māsu Kongregāciju un es ceru, kā jau nesen rakstīju, ka pēc kāda neilga laika būs iespēja izplatīt (bezmaksas) caur internetu kādus apstiprinātus latviešu valodā, svarīgus un skaistus fragmentus no svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas "Dienasgrāmatas". Liels paldies visiem tiem, kuri piedalās šajā procesā, šajos darbos. Vēl drusciņ japagaida.

Es priecājos, ka viens priesteris šodien gribēja vairāk uzzināt par Dieva žēlsirdības godināšanu. Tāpēc es drusciņ stāstīju šodien par šo tēmu. Lai arvien vairāk cilvēku godina Dieva žēlsirdību.

Es tā domāju, no kurienes tas ir, ka tieši šodien ir tāda intensīva diena un tika daudz izdarīts? Es domāju, ka tas varbūt ir saistīts ar svēto sadraudzību, jo šajās dienās intensīvāk pieaug viņu skaits Debesu Valstībā, caur šīm mūsu izlūgtām pilnām atlaidām par mirušiem, kuri iet pie Dieva, tas nozīmē sāk savu dzīvi kā svētie un svētās.

Mana mīļa vecmāmiņa, kura šodien pirms 6 gadiem aizgāja mūžībā un bija ļoti dievbijīga, varbūt viņa... 
Dievs zin.

Tāpēc lūgsimies par mirušiem: "Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem. Lai viņi dus mierā. Amen". Un skaitīsim, pēc iespējas katru dienu, Dieva žēlsirdības kronīti - sevišķi par mirstošiem.

pirmdiena, 2017. gada 6. novembris

Palīdzēt Jēzum atpestīt dvēseles caur mūsu ciešanām.

Palīdzēt Jēzum atpestīt dvēseles caur mūsu ciešanām.

Šodien iegāju Dieva žēlsirdības mājas lapā www.faustyna.pl un tur atradu ļoti īsu fragmentu, kuru šodien ievietoja galvenā mājas lapā. Šīs fragments no "Dienasgrāmatas" 1622. numura ir ļoti īss, bet nozīmīgs. Kā svētā Pāvila vēstulē Dievs atklāj, ka aicina pievienot mūsu ciešanas Jēzus ciešanām, lai mēs piedalītos pasaules atpestīšanā, tā arī šeit Jēzus runā Māsai Faustīnei (tad arī mums runā):

"Man vajag tavas ciešanas dvēseļu glābšanai".

Sirsnīgi visus aicinu izpildīt Jēzus lūgumu. Jēzus taču ir Dievs un mūs ļoti mīl.

Un vēl viena informācija. Es ceru, ka jau pēc dažām dienām mūsu Dieva žēlsirdībai veltītā mājas lapā (http://uzticies-jezum.mozello.lv/) parādīsies jauns skaists teksts. Bet vēl drusciņ jāpagaidā.

svētdiena, 2017. gada 5. novembris

Vai mēs ciešam? Otrais pestīšanas instruments.

Vai mēs ciešam? Otrais pestīšanas instruments.

- Vai mēs ciešam?
- Jā.
- Kā mēs ciešam?
- Kādā nozīmē "kā"?
- Tādā nozīmē, ka mēs varam ciest grēkojot, bet varam pieņemt ciešanas savādāk, negrēkojot, bet palikdami Dieva žēlastībā.

Es aicinu šodien paskatīties uz ciešanām, bet ne uz mūsu ciešanām, grūtībām un citām slimībām, jo tās var mūsu dzīvē neienest neko labo. Var tā notikt? Var. Tad paskatīsimies un ciešanām, pret kurām mēs nevaram palikt vienaldzīgi un kuras - mūsu dzīvē - var mainīt visu.

Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas "Dienasgrāmatas" 1512. numurā tika ierakstīti Jēzus vārdi šai Māsai:

"Bieži pārdomā Manas ciešanas, kuras Es izcietu tevis dēļ, un tu jau neko neuzskatīsi lielam esot, ko tu ciet priekš Manis".

Kā cilvēkam stāstīt par Jēzus krustu, par Krustā Sisto, par Jēzus ciešanām, lai cilvēks tās saistītu ar savu dzīvi un ar savu pestīšanu? Ko Jēzus tālāk teica Māsai Faustīnei?

"Visvairāk tu Man patīk, kad tu pārdomā Manas sāpīgas ciešanas".

Lūk, Jēzus aicina svēto Faustīnu, kā arī mūs aicina, lai pārdomātu Viņa ciešanas. Un kurš cilvēks visvairāk patīk Dievam? Tas, kurš tic un pilda Dieva gribu. Vēstulē ebrejiem ir runa par Jēzu Kristu, kas pieņēma cilvēcisko miesu, lai Viņš varētu salikt Dievam sevi Upurī. Un Evaņģēlija sākumā mēs dzirdam Tēva balsi, kurā Viņš runā par savu Dēlu, Kurš Viņam ļoti patīk, Kuru Viņš mīl.

Un tālāk Jēzus aicina Faustīni, bet arī ikkatru no mums, tā pārdzīvot savas ciešanas, lai tās vienmēr izlūgtu pestīšanu cilvēkiem. Jēzus teica, kā to darīt:

"Saisti savas mazās ciešanas ar Manām sāpīgām ciešanām, lai [tavām ciešanām] būtu bezgalīga vērtība Manas majestātes priekšā".

Lūk, visiem pirmais un galvenais pestīšanas instruments, pieejamais ikbrīdī, ir lūgšana. Bet šis otrais, kurš mums nav svešs mūsu dzīvē, kaut gan bieži nelietots, ir ciešanas vienotībā ar Jēzus ciešanām - pasaules atpestīšanai.

ceturtdiena, 2017. gada 2. novembris

Kā var uzlabot Dieva žēlsirdības kronīti?

Kā var uzlabot Dieva žēlsirdības kronīti?

Mēs zinām, kas ir Dieva žēlsirdības kronītis. Ja kāds pirmo reizi dzirdēja par kronīti, vai kāds grib vēl labāk iemācīties skaitīt šo kronīti, tad sirsnīgi aicinu uz mājas lapu veltītu Dieva žēlsirdības godināšanai:


Nesen Latvijas bīskapi apstiprināja kronīša versiju, kura tekstu var atrast tieši šajā augšminētā mājas lapā.

Man vienmēr ir liels prieks runāt par Dieva žēlsirdību un mēģinu drusciņ saprast un kaut ko darīt, lai izplatītu tās kultu. Un vēlreiz aicinu uz šo augšminēto mājas lapu, kur jau sākumlapā var ieiet "tiešraide no Sanktuārija Krakovā-Lagevņikos". Ja kam būtu laiks, var pievienoties lūgšanām plkst.16.00 (Polijā ir 15.00 - Dieva žēlsirdības stunda). Var pievienoties lūgšanām arī citā laikā un lūgties vienotam garā kopā ar klostermāsām (piemēram tagad māsām ir lūgšanas).

Es rakstu šo tekstu sakarā ar to, ka mums jāmācās skaitīt Dieva žēlsirdības kronīti, lai tas būtu kronītis bez nekādiem trūkumiem. Jo dažreiz tā cilvēciski gribas kaut ko uzlabot šajā kronīti, kaut ko ielikt iekšā, kādu dziesmu, meditāciju un tam līdzīgo lietu. Bet diemžēl tādā gadījumā tas vairs nav kronītis, bet vienkārši viena no citām skaistām lūgšanām.

Lieta ir tāda, ka Dieva žēlsirdības kronīti NEVAR UZLABOT, jo ir ĻOTI LABS. To, ko var uzlabot, ir kronīša skaitīšana. Es nezinu, kā to pateikts pareizi, bet Kronīša lūgšana nes sevī vienu vienīgo upuri, kurš patīk Debesu Tēvam, proti, Jēzus Kristus Upuri, no Kura ir mūsu pestīšana. Ja kāds jautātu, nu tad ar ko ir saistīts šis kronītis, par kuru es dzirdu pirmo reizi, vai nesen dzirdēju un tagad sāku mācīties? Var atbildēt, ka Kronītim vistuvāk ir Euharistiskai lūgšanai (Kronītis protams nav šī lūgšana), jo Euharistijā, sakramentālajā veidā, ir klātesošs Jēzus Kristus Upuris. Bet Kronītis ir lūgšana (kuru mums deva pats Jēzus), kura Jēzus Kristus sāpīgo ciešanu (Viņa Upura) nopelnu dēļ izlūdz mums un visai pasaulei žēlsirdību.

Vecās Derības Levītu grāmatas 16. nodaļā ir aprakstīts vissvarīgākais rituāls Jeruzalemes svētnīcā. Šie upuri, atkārtoti katru gadu, bija ilgošanās zīme un upuris, figura un ēna tam, kam vajadzēja atnākt. Un Jēzus ienesa realitāti, patiesību, Upuri - vienu vienīgo Upuri uz visiem laikiem mūsu atpestīšanai. Par to ir runā Vēstulē ebrejiem 9. un nākamās nodaļās (ļoti plaši), kā arī Rom 3,25 un 1Jņ 2,2.

Tad arī par to stāsta Kronītis (skaties: http://uzticies-jezum.mozello.lv/zelsirdibas-godinasana/dieva-zelsirdibas-kronitis/). Jēzus ir Visaugstais un Mūžīgais Priesteris, Kas upurēja Pats Sevi, savu Miesu un Asinis, Dvēseli un Dievišķību kā pārlugumu par mūsu un visas pasaules grēkiem (sal. Ebr 9,11 un tālāk, 9,24 un tālāk, 10 nodaļu).

Sirsnīgi aicinu visus skaitīt precīzi Dieva žēlsirdības kronīti, jo Jēzus mums deva tieši tādu lūgšanu, kurā nav nevienas vietas mūsu "labojumiem" un, kas ir ļoti svarīgi, saistīja ar to, kā arī ar citiem Dieva žēlsirdības godināšanas veidiem, konkrētus apsolījumus, par kuriem var lasīt auģšminētā mājas lapā. Saīsinājumā par šīm lietām ir šeit: http://uzticies-jezum.mozello.lv/maza-skola/
trešdiena, 2017. gada 1. novembris

Žēlsirdības Dievmātes Māsu Kongregācijai 150. gadi.

Žēlsirdības Dievmātes Māsu Kongregācijai 150. gadi.

Šī kongregācija pastāvēja tikai apmēram 60. gadus, kad Faustīne (Helēna) Kovaļska tajā iestājās. Šeit var drusciņ par šo tēmu palasīt:Ko sv. Māsa Faustīne redzēja debesīs?

Ko sv. Māsa Faustīne redzēja debesīs?

Šodien, Visu svēto lielajos svētkos, Dieva žēlsirdības mājas lapā tika publicēts fragments nr. 777. no "Dienasgrāmatas":

"Ar [savu] garu es biju debesīs..."

Jā, šeit vajadzētu paelpot un padomāt, ko tas nozīmē "ar garu" vai "garā", kas ir cilvēka gars? Īsi tikai sev atkārtosim un tikai ar īsiem vārdiem, ka tieši pateicoties garam, kas ir dvēseles centrā, mēs esam cilvēki, personas, un tas arī liecina, ka Dievs mūs radīja pēc sava attēla un līdzības. Tikai garā mēs varam satikties ar Dievu.

Bet tagad ejam atpakaļ pie Faustīnes, jo mēs gribam uzzināt, kā izskatās Debesu Valstība - ja pavisam ir iespēja to aprakstīt ar mums zināmiem un saprotāmiem vārdiem un jēdzieniem:

"...un es skatījos šo neaprakstāmo skaistumu un laimi, kura mūs gaidā pēc nāves. Es redzēju, kā visas radības nemitīgi atdod Dievam slavu un godu; es redzēju, cik liela ir laime Dievā, [laime], kura [sasniedz] visas radības, [darot] tās laimīgas".

Ziniet, man nav tādas pieredzes, lai kaut ko spriestu pēc šiem dažiem vārdiem, bet tomēr man liekas, ka šis apraksts atklāj dāvanu no Dieva un to, ka Dievs parāda cilvēkam šos noslēpumus ļoti konkrēti un precīzi. Šis apraksts parāda arī Māsas Faustīnes lielo svētumu un vienotību ar Dievu, ka viņa varēja tajā, uz ko skatījās, ieraudzīt Debesu Valstības kārtību, hierarhiju, darbojošo Dieva žēlastību un augļus, kuri parādas svēto dvēselēs. Un to visu Faustīne aprakstīja īsos vienkāršos vārdos. Tāpēc...

...svētā Faustīne, lūdzies par mums. Izlūdz mums Dieva žēlsirdību.


pirmdiena, 2017. gada 30. oktobris

Pēc nāves mūsu darbs tikai sāksies.

Pēc nāves mūsu darbs tikai sāksies.

Labi ir vai katru dienu vai vismaz bieži ieiet mājas lapā https://www.faustyna.pl/zmbm/   kur dažādās valodās ir publicēts katru dienu kāds fragments no sv. Māsas Faustīnes "Dienasgrāmatas" un kurā ir runa par Dieva žēlsirdības godināšanas un kulta izplatīšanu. Šie vārdi, kurus rakstīja svētā, kas bija cieši vienota ar Jēzu, mums rāda perspektīvu, kuru mēs varam arī mūsu dzīvē izveidot.

Šodien galvenā lapā parādījās fragments no 281. numura un tajā Faustīne raksta:

"Es labi jūtu, ka mana sūtība nebeidzas ar nāvi, bet sāksies".

Šie vārdi man atgādina citus vārdus, Jēzus vārdus no Evaņģēlija. Jēzus saka Apustuļiem:

"Es eju sagatavot jums vietu".

Tad Pestītājs runā par nākamiem darbiem. Tas nozīmē, ka dzīve pie Dieva ne tikai nebeidzas, bet arī ir dināmiska, arvien dināmiskāka. Jo Jēzus pēc savām augšāmcelšanām sūta savu Garu un dibina Baznīcu. Tad svētie un svētās, kuri svētdarījās šeit virs zemes, iet pie Dieva, lai darītu vēl lielākus darbus. Par šo dzīvi pie Dieva svētais moceklis Ignats no Antiohijas saka:

"Es kļūšu pilns cilvēks".

Bet svētā Terēze no Lizjē teica pirms savas nāves:

"Es nemirstu, es ieeju dzīvē".

Tad mēs redzam, ka svētā Faustīne labi saprata - pateicoties vienotībai ar Kristu - savu sūtību kā Dieva žēlsirdības apustules sūtību. Šeit virs zemes ir tikai sākumi, īstais darbs sāksies Debesu Valstībā. Es domāju, ka visi tam piekrīt uzreiz, jo Dieva žēlsirdības godināšana izplatās pa visu pasauli.

Un tālāk, šajā numurā, Māsa Faustīne raksta:

"Ak dvēseles, kuras šaubāties, es priekš jums drusciņ atvēršu debess aizkarus, lai jūs pārliecinātu par Dieva labestību, lai jūs ar savu neticību vairs neievainotu vissaldāko Jēzus Sirdi. Dievs ir Mīlestība un Žēlsirdība".

Lai šis svēto attiecību - starp Dievu un cilvēkiem - attēls, kuru mums rāda sv. Māsa Faustīne Kovaļska, ir dzīvs un dinamisks, un augļu nesošs arī mūsu ikdienā.

sestdiena, 2017. gada 28. oktobris

Ko dara cilvēks, kurš izplata Dieva žēlsirdības kultu?

Ko dara cilvēks, kurš izplata Dieva žēlsirdības kultu?

Šodienas publicētajā fragmentā no svētās Māsas Faustīnes "Dienasgrāmatas" mājas lapā www.faustyna.pl  , 1167. numurā, Faustīne raksta, ka sātans ļoti ienīst cilvēku, kurš runā par Dieva žēlsirdību. Jo kaut gan tur ir rakstīts par māsu Faustīni, bet mēs mācāmies no viņas izplatīt Labo Vēsti par Dieva žēlsirdību, lai pildītu žēlsirdības apustuļu lomu.

Māsa Faustīne raksta, ka ļaunam garam mazāk traucē viņa nedarbos tūkstoš dvēseļu, nekā Māsa Faustīne, kad tā runā par Dieva lielo žēlsirdību. Jo vislielākie grēcinieki atrod paļāvību uz Dievu un atgriežas, bet sātans zaudē visu un arī pats jūtas vajāts ar šo neizdibināmo Visaugstākā žēlsirdību.

Tāpēc aicinu jūs visus izplatīt Dieva žēlsirdības kultu, bet tos, kuri vēl nav pārliecināti uz šo kultu, iepazīties ar to un lēnītēm iemīlēt to. Vairāk var uzzināt gan šajā blogā (sevišķi pirmos mēnešos), kā arī mājas lapā veltītā Dieva žēlsirdībai:

trešdiena, 2017. gada 25. oktobris

Mazsalacas draudze - starp daudzām sv. Faustīnes draudzēm.

Mazsalacas draudze - starp daudzām sv. Faustīnes draudzēm.

Jau var redzēt Mazsalacas draudzes kapelas fotogrāfiju un adresi šeit:


kapela

vai šeit:

kapela

Lai Dievs svētī Mazsalacas sv. Faustīnes draudzei!Labs sanktuārijs, atbildīga audzināšana.

Labs sanktuārijs, atbildīga audzināšana.

Kopš kādiem 6-7 gadiem es rakstu vēstules, bet ne pārāk bieži, klostermāsām, kuras dzīvo un strādā Dieva žēlsirdības sanktuārijā Krakovā-Lagevņikos (Kraków-Łagiewniki) www.faustyna.pl. Šīs vēstules bija ar konkrētiem jautājumiem saistītiem sevišķi ar Dieva žēlsirdības kronīti. Vēlāk parādījās arī citi jautājumi vienmēr saistīti ar Dieva žēlsirdības pareizo godināšanu.

Sevišķi bagāta vēstuļu kolekcija salasījās šajā gadā, kad vajadzēja daudz tulkot un daudz uzzināt par Dieva žēlsirdības godināšanu, tās jēgu, pamatu, avotu un veidiem. Es varu pateikt, ka šis gads ir sevišķs Dieva žēlsirdības gads priekš manis. Un es ceru, ka arī priekš citiem, speciāli priekš tiem, kuri ar mani līdzdarbojās un man palīdzēja, kā arī priekš manu abu blogu un žēlsirdības mājas lapas lasītājiem. Tas ir mans prieks, ka tik daudz ieinteresēto, ka piemēram tikai šim blogam, kas veltīts lietām saistītām ar Dieva žēlsirdību, oktobra mēnesī līdz šai dienai bija apm. 400 lapu skatījumi. Es nezinu, cik ir lasītāju mājas lapai uzticies-jezum.mozello.lv  , bet tur ir viss sakārtos, sadalīts, arī tā sauktā mazā skola kā ievads Dieva žēlsirdības godināšanai.

Es ar šo īsu tekstu gribu izteikt lielo PALDIES klostermāsām Žēlsirdības sanktuārijā, jo vienmēr uz katru jautājumu es saņēmu ātri pilno atbildi un varu liecināt, ka visi šie kontakti un viss dialogs bija un ir kā audzināšana ticībā, lai cilvēks varētu labāk saprast šo ticības bagātību un lai to labāk un pareizāk lietotu - Dievam par godu un lai brāļi un māsas Kristū stiprinātu viens otru Baznīcā.

pirmdiena, 2017. gada 23. oktobris

Mazsalacā ir žēlsirdīgā mīlestība.

Mazsalacā ir žēlsirdīgā mīlestība.

Es nekad dzīvē neesmu bijis Mazsalacā. Bet tas man netraucē rakstīt dažus vārdus par cilvēkiem, kuri tur dzīvo, konkrēti par Mazsalacas katoļu draudzi un tās ganu, Prāvestu.

Šajās dienās parādījās par Mazsalacas draudzi dažas informācijas, kā es jau pieminēju citā ziņā, piemēram:

Jēzu, es uzticos Tev!  -  (pašā lejā)


bet arī poliski, Dieva žēlsirdības sanktuārijā Krakovā (mājas lapā) un var to atrast šeit:


Tagad es gaidu, ka saņemšu dažas fotogrāfijas no svētās Faustīnes draudzes kapelas (prezbitērija izskats), kā arī no ārpuses (būtu ļoti labi), jo, kā man teica tēvs Prāvests, kapela atrodas draudzes "Caritas" mājās. Es domāju, ka tā ir skaista zīme, mēs zinam šo vienu svarīgu lietu: lai kāds kļūtu par Dieva žēlsirdības apustuli, nepietiek tikai skaitīt kronīti un svinēt žēlsirdības stundu, vai kādus citus Dieva žēlsirdības godināšanas veidus, jo pirmais ir pamats un par to mums nedrīkst aizmirst. Kas ir pamats? Pamatā ir divi elementi, kuriem jāiet kopā: paļāvība uz Dievu un žēlsirdības nostāja pret tuvākajiem. Ja Mazsalacā, Dieva žēlsirdības Apustules svētās Faustīnes draudzes kapela atrodas "Caritas" (mīlestība) ēkā, tad ir ļoti labi un zīme, ka draudze labi un precīzi saprata Žēlsirdīgā Jēzus domu. Uz tāda pamata var visu pārējo būvēt un attīstīt.

Es ceru, ka pēc kāda laika Mazsalacas draudzes kapela parādīsies arī šeit, starp citām baznīcām un kapelām draudzēs, kurām par svēto Aizbildni ir sv. Māsa Faustīne Kovaļska:

svētdiena, 2017. gada 22. oktobris

Informācija par Mazsalacas sv. Faustīnes draudzi - Dieva žēlsirdības sanktuārijā.

Informācija par Mazsalacas sv. Faustīnes draudzi - Dieva žēlsirdības sanktuārijā.

Kaut gan es nevarēju sakontaktēties ar Mazsalacas draudzi, bet sūtīju informāciju par svētās Aizbildnes pieņemšanu. Un lūk jau parādījās šī informācija (poļu valodā):

sestdiena, 2017. gada 21. oktobris

Par jauno svētās Faustīnes draudzi uzzinās visā pasaulē.

Par jauno svētās Faustīnes draudzi uzzinās visā pasaulē.

Es šodien sūtīju informāciju par jauno svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas draudzi uz Dieva žēlsirdības sanktuāriju Krakovā-Lagevņikos. Es saprotu, ka visas šīs draudzes, kurām sv Faustīne ir par Aizbildni, kādā veidā piedalās šajās žēlastībās, kuras šī svētā izlūdz.

Žēlsirdības darbi ("Caritas") un Dieva žēlsirdības kronīša ikdienīšķa lūgšana šajā draudzē nes augļus. Es domāju, ka ne bez kāda konkrēta mērķa katoļu draudze Mazsalacā saņēma šo svēto Aizbildni, un ka šī draudze tieši tagad, šajās dienās, pievērš visu šo ticīgo uzmanību, kuri gribētu kļūt par Dieva žēlsirdības apustuļiem un apustulēm.

Ja parādīsies informācija par šo Dieva žēlsirdībai patīkamo draudzi, es šeit to ievietošu. Bet arī katrs var tur ieiet:piektdiena, 2017. gada 20. oktobris

Dieva žēlsirdības kronītis - oficiāli pieņemts tulkojums

Dieva žēlsirdības kronītis

Latvijas Bīskapu konference apstiprinājusi lūgšanas "Dieva žēlsirdības kronītis" oficiālo tulkojumu un aicina ievērot šo vienoto formu visus, kas lūdzas šo lūgšanu, kas nodarbojas ar lūgšanu grāmatu un svētbildīšu, kuras ietver šo lūgšanu, izdošanu (katolis.lv, 19.oktobris, 2017):

(jālūdzas tā, kā rožukroni)

Ievadā:

Tēvs mūsu, kas esi Debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.

Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju, un uz Jēzu Kristu, Viņa viendzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ir ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis Poncija Pilāta laikā, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, svētajai katoliskajai Baznīcai, svēto sadraudzībai, grēku piedošanai, miesas augšāmcelšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.

Piecas reizes:

Uz Rožukroņa lielajām zīlēm (1 reizi):

Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, Miesu un Asinis, Dvēseli un Dievišķību, kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.

Uz mazajām zīlītēm (10 reizes):

Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei!

Lūgšanas beigās

3 reizes:

Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums un par visu pasauli!


Būs skaista diena, kad sāksies Dieva žēlsirdības svētceļojums.

Būs skaista diena, kad sāksies Dieva žēlsirdības svētceļojums.

Es ceru, ka šī skaistā diena tuvojas, bet vajag vēl pagaidīt, kad visi elementi būs gatavi. Kādi elementi?

 1. Galvenais elements - Dieva žēlsirdības svētbilde. Tā jau ir, pat ir divas lielas svētbildes, kuras tika pasvētītas pirmajā svētdienā pēc Lieldienām, kad ir Dieva žēlsirdības svētki.
 2. Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas relikvijas. Tās jau sen ir un ticīgie, kuri bija sv. Jēkaba katedrālē Dieva žēlsirdības svētkos (šogad - 23. aprīlī) svētajā Misē plkst. 18:30, saņēma svētību ar šīm relikvijām un varēja tās noskūpstīt.
 3. Dieva žēlsirdības kronītis. Mēs visi gaidām, kad jau oficiāli tiks paziņots par vienas versijas pieņemšanu un tad varēs sākt konkrētas sagatavošanas šim svētceļojumam.

Tad mēs gaidīsim, gaidīsim paļāvīgajā lūgšanā un žēlsirdības darbos. Jo vēlreiz es gribētu pasvītrot, ka šis svētceļojums ir, manuprāt, lai daudzi cilvēki pieņemtu Dieva žēlsirdības apustuļu dzīves veidu un to turpinātu dzīvē. Sākums tomēr tas nav kāds viens notikums, bet tie ir visi šie mēģinājumi pareizi lūgties un darīt žēlsirdības darbus.

Un es to zinu ne tikai manu sarunu ar cilvēkiem rezultātā. Tūlīt būs atbilde. Vai jūs zināt, kuru ziņu lasītāji lasa visbiežāk manā pirmajā blogā? Skatieties:


Bet vairāk informāciju, kā pareizi godināt Dieva žēlsirdību, var atrast citā mājas lapā, kura veltīta Dieva žēlsirdībai:


ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

Dieva žēlsirdības zīme kā mocekļu nāves auglis.

Dieva žēlsirdības zīme kā mocekļu nāves auglis.

Šodien ir svēto jezuītu Jāņa no Brebefas, Izāka Žoga un biedru mocekļu un priesteru piemiņas diena. Viņi atdeva savu dzīvi par ticību uz Jēzu Kristu 1642.-1649. gados.

Viņi strādāja kā misionāri starp dažādām ciltīm, kuras dzīvoja pie svētā Laurencija upes un pie lieliem ezeriem, no kuriem viens nēsāja svētā Ludvika vārdu.

Tēvs Jānis sākumā misionēja starp Algonkiniem, bet, kaut gan ātri iemācījās viņu valodu un centīgi trīs gadus sludināja Evaņģēliju, nevienu viņam neizdevās nokristīt, izņemot vienu - mirstošu bērnu.

Tēvs Jānis vēlāk pievienojās jezuītu misijām starp Huroniem un tur tēviem evaņģēlizācija gāja labāk, vismaz pēc cipariem, jo vietējie cilvēki sāka kristīties, bet ļoti mazā skaitā. Viss mainījās tad, kad starp indiāniem sākās kādas slimības epidēmija. Redzot, ka tēvi neslimo, Indiāni sāka tūkstošiem pieņemt kristības sakramentu un lēnītēm savu dzīvi padot Evaņģēlija prasībām.

Diemžēl, šīs misijas tika iznīcinātas karu laikā. Nīderlandieši (laikam protestanti), kuri kolonizēja Ziemeļameriku no Jaunās Amsterdāmas (tagad Ņujorka) puses sv. Laurencija un lielo ezeru virzienā, speciāli pārdeva citai ciltij - Irokeziem - ieročus un sūtīja pret Huroniem, kuri vairākumā (laikam) jau bija katoļi un Huroni gandrīz visi tika nežēlīgi nogalināti.

Šajos karos, kuri sākās 17. gadsimta 40. gados, mocekļa nāvē gāja bojā astoņi jezuītu tēvi. Tēvs Jānis lūdzās un uzupurēja savu dzīvi vēl iepriekš, lai tikai šie Indiāni atgrieztos un tiktu pestīti. Viņš lūdza Jēzu, ka, ja tāda būs Dieva griba, grib pieņemt visas ciešanas, kuras tagad izcieš visi ieslodzītie un gūstekņi. Bet ne tikai to lūdza no Jēzus, bet arī to, lai mirsdams pieņemtu nāvi ar tādu drosmi un prieku, kā no paša Jēzus. Un mēs zinām, ka tēvi jezuīti laikā, kad bija spīdzināti, ne ar vienu žestu, vārdu vai nopūtu neparādīja saviem vajātājiem, ka cieš. Un tā atdeva savu dzīvi lielā mīlestībā uz Jēzu.

Bet kas notika ar Huroniem un vai ir kādi tēvu jezuītu evaņģēlizācijas redzami augļi?

Viena Huronu daļa bēga dažus tūkstošus kilometrus uz dienvidrietumiem, lai paslēptos no ienaidniekiem. Cita grupa bēga uz austrumiem un līdz šim paliek Kanādas Kebekā, kādā mazā pilsētā, protams ar Katoļu baznīcu. No šīs grupas, kas aizbēga uz rietumiem, pēc trijiem gadsimtiem viens jauns vīrietis, kura tēvs bija francūzietis kluva par kapucīnu un priesteru, bet 1987. gadā, kad uz ASV atbrauca svētais pāvests Jānis Pāvils II, šis kapucīns bija delegācijā, kura sagaidīja Svēto Tēvu Denverā. Mūsu kapucīns tad bija savas cilts drēbēs. Nākamā gadā viņš kļūva par bīskapu, bet pirms pāris gadiem pāvests Benedikts XVI nominēja viņu par Filadelfijas arhibīskapu. Šis arhibīskaps ir ļoti drosmīgs un atklāti aizstāv ticības patiesības. Varbūt tas nav tik svarīgs, bet tagadējas Filadelfijas diecēzes teritorijā 17. gadsimtā bija Nīderlandiešu kolonijas (vēl vairāk drusciņ uz ziemeļiem), kuras nolēma iznīcināt Huronus. Bet tagad Dievs uz šo zemi, jauniem iedzīvotājiem, sūtīja Huronu (Potawatomi), lai sludinātu Evaņģēliju. Dieva žēlsirdībai robežu nav.

Un vēl viens "sīkums". No tēva puses šis bīskaps ir laikam taisnā līnijā svētā Ludvika IX pēcnācējs. Lai Dievs svētī.

pirmdiena, 2017. gada 16. oktobris

Katehēze par Dieva žēlsirdību.

Katehēze par Dieva žēlsirdību.

Katehēze par Dieva žēlsirdību notiks Radio Marija Latvijā, rīt - 17. oktobrī plkst.9:00-10:00. Sirsnīgi aicinu klausīties un uzdot jautājumus.

svētdiena, 2017. gada 15. oktobris

Kā aug žēlsirdība?

aug žēlsirdība?

Svētās Māsas Faustīnes "Dienasgrāmatas" 1273.nr. fragmentā Jēzus atklāj Dieva žēlsirdības Apustulei, kādā veidā pieaug Viņa žēlsirdība pret cilvēkiem. Tomēr sākumā aicina Faustīni tālāk dedzīgi rakstīt par Dieva žēlsirdību.

Tā ir līdzīgi situācijai, kurā cilvēks sāk rakstīt blogu un domā, ko tādu uzrakstīs rīt, vai būs kāda tēma, par kuru būs vērts rakstīts? Protams, ka būs tēma, pat daudzas tēmas. Jābūt tikai strādīgam, turēt disciplīnu rakstīšanā, cienīt savus lasītājus. Jēzus aicināja Māsu Faustīni rakstīt "Dienasgrāmatu" arī ar tādiem vārdiem (no nr.1605.), kurus lasu no pildspalvas, kuru nopirku Dieva žēlsirdības sanktuārijā šajā gadā:

"Raksti par Manu labestību [visu], kas tev nāks prātā".

Lūk, šis fragments, kurā starp citiem ir runā par to, kā pieaug Dieva žēlsirdība. Vai tas nav uzaicinājums arī ikkatram no mums, ja kļūt par žēlsirdīgiem nav tik sarežģīti?
"Vai tu domā, ka jau pietiekami daudz tu esi uzrakstījusi par Manu žēlsirdību? Tas ir līdz šim tikai viens piliens okeāna priekšā - tas viss, ko tu uzrakstīji. Es esmu mīlestība un žēlsirdība; nav tādas tukšības, kura varētu līdzināties ar Manu žēlsirdību, tukšība to neizsmels, jo pasniegšanas brīdī - Mana žēlsirdība palielinājas".ceturtdiena, 2017. gada 12. oktobris

Mīlestības baušļi atspoguļoti žēlsirdībā.

Mīlestības baušļi atspoguļoti žēlsirdībā.

Dieva un tuvāka mīlestības baušļi - šie divi vissvarīgākie baušļi, kurus Dievs deva cilvēkiem un atklāja Vecajā Derībā un apstiprināja Jaunajā - jau jaunajā gaismā, jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienpiedzimušo Dēlu, parādās apbrīnojamā veidā arī Dieva žēlsirdībā, kur Dievs atklāja caur sv. Māsu Faustīni.

Lūk, šodien žēlsirdības mājas lapā (www.faustyna.pl) tika ievietoti vārdi no Māsas Faustīnes "Dienasgrāmatas" nr.379, kuri pasvītro mīlestību uz Dievu un tuvākmīlestību. Pirmais bauslis - caur to, ka dvēseles meklē pie Dieva patvērumu un palīdzību,  un otrais bauslis - caur Dieva žēlsirdības sludināšanu un izplatīšanu.

Un ļoti svarīgs - apbalvojums, Dieva dāvana nāves brīdī. Dievs atklās šīm dvēselēm savu bezgalīgo žēlsirdību:

"Dvēselēm, kuras vērsies pie Manas žēlsirdības un dvēselēm, kuras cildinās un citiem slidinās Manu lielo žēlsirdību, nāves stundā darīšu ar viņiem pēc Manas bezgalīgās žēlsirdības".

otrdiena, 2017. gada 10. oktobris

Dieva žēlsirdība Kurpnieku ielā, Krakovā.

Dieva žēlsirdība Kurpnieku ielā, Krakovā.

Iekams rakstīšu par Kurpnieku ielu, atgādināšu to, ka esam aicināti izplatīt Dieva žēlsirdības kulta godināšanu. Par to arī ir šodienas vārdi no "Dienasgrāmatas" nr.1396., kuros Jēzus atklāj, ka daudzi grēcinieki iet pazušanā, jo viņi nedzirdēja par Dieva žēlsirdību. Un Jēzus runā sv. Māsai Faustīnei:

"Runā grēcīgām dvēselēm, lai tās nebītos tuvoties Man, runā par Manu lielo žēlsirdību".

Tagad par šo Kurpnieku ielu, bet īstenībā poliski: Ulica Szewska 22 w Krakowie. Lūk, nesen pārgāja 80 gadi, kad Māsa Faustīne kopā ar savu priekšnieci pirmo reizi redzēja pirmas izdrukātas svētbildītes ar Žēlsirdīgo Jēzu. Tas notika 1937. gada 27. septembrī.

Mēs atcēramies, ka Vilņā mākslinieks Evgenijs Kazimirovskis (Eugeniusz Kazimirowski) uzgleznoja pirmo Dieva žēlsirdības attēlu. Pēc tam ļoti skaisto kopiju uzgleznoja māksliniece Lūcija Balzukevičuvna (Łucja Bałzukiewiczówna) un šī kopija aizceļoja uz Krakovu. Māsai Faustīnei tā ļoti patika.

Tieši no šīs kopijas Juzefa Cebuļska (Józef Cebulski) izdevniecībā ul. Szewska 22, Krakovā, tika sagatavotas pirmās Žēlsirdīgā Jēzus svētbildītes kopā ar žēlsirdības litāniju un žēlsirdības kronīti. Un protams tam visam bija nepieciešamas atļaujas no Krakovas Arhibīskapa kūrijas. Un tieši 27. septembrī bija jau gatava svētbildīšu paciņa.

Pēc tam kopā ar māsu priekšnieci iegāja Dievmātes baznīcā un piedalījās svētajā Misē, kuras laikā Jēzus deva Faustīnei pazīt, ka caur šo Dieva žēlsirdības sludināšanu daudzas dvēseles atradīs pestīšanu.

Nākamos gados, jau pēc Māsas Faustīnes nāves 1938.g. 5. oktobrī, šīs svētbildītes, kā arī kronīša un citu lūgšanu teksti, tika izdotas arvien lielākā skaitā gan Polijā, gan visā pasaulē.

Kādā ģimenē parādījās ļoti liels prieks tad, kad izlasīja no "Dienasgrāmatas", ka tieši viņu vectēvs savā izdevniecībā izprintēja kā pirmais pasaulē šīs svētbildītes.

Lejā ir filma no tāfeles pasvētīšanas, uz kuras tika atgādināts šis skaists notikums pirms 80 gadiem.


īsa filma

svētdiena, 2017. gada 8. oktobris

Mācīties žēlsirdību caur Jēzus dzīvi.

Mācīties žēlsirdību caur Jēzus dzīvi.

Šodienas svētdienā, 8. oktobrī, mājās lapā:


parādījās teksts no sv. Māsas Faustīnes Kovaļskas "Dienasgrāmatas", nr.438, veltīts žēlsirdības noslēpuma sludināšanai. Es šeit ievietošu dažus fragmentiņus. Jēzus runā Māsai Faustīnei:

"Jūsu dzīves regula būs Mans Gars". Tālāk Jēzus runā, lai mūsu dzīve būtu pēc Jēzus parauga "no sīlītes līdz pat nāvei uz krusta". Jēzus aicina tālāk, lai Faustīne iedziļinātos "Manos noslēpumos", lai iepazītos "ar Manas žēlsirdības - pret radību - dzīlēm, un neizdibināmu Manu labestību". Un šā fragmenta beigās Jēzus rāda Faustīnei viņas uzdevumu: "šo [Manu labestību] tu ļaus pazīt pasaulei".

Es šodien rakstīju arī mazo tekstu par patiesību, ka cilvēkam vajag to meklēt un ka patiesība ir atrodama un pieejama, kad cilvēks dzīvo pēc gara (šeit). Un lūk Jēzus, Kas ir Patiesība, aicina māsu Faustīni, kā arī ikkatru no mums, lai meklētu patiesību savā dzīvē. Un Jēzus dod tam konkrētu ceļu - pārdzīvot savā dzīvē Evaņģēliju, padot savu dzīvi Jēzus dzīvei "no sīlītes līdz nāvei uz krusta". Tas ir ceļš, lai pazītu Dieva Dēlu, Kas kļuva cilvēks, un atklāja mums, ka Viņš ir gan Patiesība, gan Žēlsirdība, gan Labestība - un ka mums ir uzdevums: sludināt citiem par to. Par šo noslēpumu, kuru Dievs pats mums atklāja.
piektdiena, 2017. gada 6. oktobris

Žēlsirdības noslēpuma sludināšana

Žēlsirdības noslēpuma sludināšana

Šodien mājas lapā, kura veltīta Dieva žēlsirdības izplatīšanai:

ir ievietots fragments no svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas "Dienasgrāmatas", nr.1142, kurš liecina par to, ka dzīves ceļā uz svētumu, kad cilvēks pilda Dieva gribu, vienmēr parādīsies dažādas grūtības, kuras it kā uzspiež jautājumus: "Vai es visu daru labi? Vai mani lēmumi ir pareizi? Vai es labi saprotu Dieva gribu? Kāpēc es neredzu lielus augļus, kaut gan tas ir Dieva darbs"?

Jēzus teica Māsai Faustīnei:

"Manas žēlsirdības apustule, sludini visai pasaulei Manu neizdibināmo žēlsirdību, nezaudē garu grūtībās, kuras tu satiec Manas žēlsirdības sludināšanā. Šīs grūtības, kuras tevi tik sāpīgi skar, ir vajadzīgas tevis svētdarīšanai un lai pierādītu, ka šis darbs ir Manējais".

Var pateikt tā, kā jau sen esmu dzirdējis: cilvēks pilda Dieva gribu - pēc iespējas vislabāk, bet cilvēku kopā ar visiem viņa darbiem - nes savās rokās Dievs. Ja cilvēks meklē patiesību, tad arī beidzot atradīs un pieņems Patiesību. Tomēr tie, kuri, dažādu iemeslu dēļ, nepieņem Patiesību un netic uz Dievu, tiek sevišķā veidā apdāvināti - kā vakar vakarā runāja prof. Baiba Brūdere par sv. Terēzi no Lizjē - apdāvināti ar svētajiem, ar svētajiem tādā nozīmē, ka viņi kaut kur dzīvo uz zemes, piemēram kādas klostermāsas, kas upurē savi dzīvi par grēciniekiem, par neticīgajiem, svētie upurē savu dzīvi vienotībā ar Jēzus Kristus Upuri, lai viņi pilnīgi izpildītu Tēva gribu, lai tikai sasniegtu to, ka šie grēcinieki atgriezīsies un ieies Debesu Valstībā.

Tāpēc es tā, kā vienmēr, aicinu Jūs lūgties par grēciniekiem, izlūgt viņiem Dieva žēlsirdību. Praktizēt šo dzīves veidu var iemācīties drusciņ pateicoties tekstiem publicētiem šajā blogā, vēl vairāk mājas lapā:


Lai žēlsirdīgais Jēzus, kas gaidā mūs Vissvētākajā Sakramentā, palīdz mums kļūt par Viņa žēlsirdības godināšanas apustuļiem. Es zinu, ka ir tādi, kuri ļoti rūpējas un ļoti mīl šo dzīves veidu un izplata Dieva žēlsirdības vēstījumu. Jo tā nav vēl viena kāda lūgšana, tas ir dzīves veids pēc Dieva žēlsirdības.ceturtdiena, 2017. gada 5. oktobris

Svētās Māsas Faustīnas svētki.

Svētās Māsas Faustīnas svētki.

Šodien Krakovā-Lagevņikos, Dieva žēlsirdības sanktuārijā un arī visos Žēlsirdības Mātes Māsu Kongregācijas klosteros ir lieli svētki. Šodien jau 79 gadi, kad aizgāja pie Dieva svētā Māsa Faustīne Kovaļska, Dieva žēlsirdības Apustule.

Viņa aizgāja klusumā, klostermāsu lokā, pavadīta ar viņu lūgšanām. Pirms nāves paskatījās uz māsām, pasmaidīja un aizmiga.

Nāves brīdī viņai bija tikai 33. gadi un neviens par viņu nedzirdēja, tagad viņa caur savu žēlsirdības apustulātu piedalās Dieva lielos darbos. Viņas dzīvē ir redzama šī ticības patiesība, kas saucās "svēto sadraudzība". Kaut gan jau savas dzīves laikā uz zemes daudziem izlūdza Dieva žēlsirdību, sevišķi mirstošiem, bet no Debesīm ved cilvēkus pie Dieva caur žēlsirdības godināšanu. Dieva žēlsirdības godināšana tā nav tikai vēl kāda lūgšana, bet tas ir dzīves veids, kurš maina cilvēku, kas pēc tā dzīvo, no pašiem pamatiem līdz visaugstākām domām.

Tas jau ir brīnums, ka piemēram cilvēks navar iemācīties kādu lūgšanu, kādu himnu vai dziesmu ilgus gadus, bet Dieva žēlsirdības vadīts ātri mācās Kronīti, Žēlsirdības stundu, arī kā godināt Žēlsirdības svētbildi, prot pareizi sagatavoties Žēlsirdības svētkiem un vēl pievienojas tiem, kuri izplata Dieva žēlsirdības godināšanu, tas nozīmē, ka viņš kļūst par žēlsirdības apustulu.

Lūgšanas par Dieva žēlsirdību nekad nav garlaicīgi, ienes lielo mieru sirdī, māca pazemību un māca lūgties, sevišķi tad, kad cilvēks skaitīja kādu nepareizu tulkošanu, vai tikai lūdzās, bet tas nepietiek, jo lūgšanai līdzi jāiet darbiem - jāparāda žēlsirdība saviem tuvākajiem, un ne reti, bet katru dienu.

Es aicinu sirsnīgi lasīt par Dieva žēlsirdību:

Tur, starp citiem, ir arī sv. Māsas Faustīnes biogrāfija, kā arī lūgšana uz viņu.

pirmdiena, 2017. gada 18. septembris

Par Dieva žēlsirdību svētceļojumā 7.08.2017.

Par Dieva žēlsirdību svētceļojumā 7.08.2017.

7. augustā kopā ar mums gāja "Radio Marija Latvijā". Es šeit ievietošu divus linkus. Vienā es runāju par Dieva žēlsirdību (godināšanas 5 veidi, pamatā 2 elementi, 1 avots). Kad es runāju, vēja stiprs vējš, bet es biju pilnīgi noguris un bez spēka. Tāpēc tāda kvalitāte. Otrā ir intervija, jau dažas stundas vēlāk, kad es esmu noguris 200% un brīnums, ka vēl varēju runāt. Lūk, tadi brīnumi. Par visu pateicība Dievam.

http://arhivs.rml.lv/RML_arhivs/Svetcelojums%202017/7.%20augusts%20-%20Rigas%20sv.%20Alberta%20draudzes%20grupa/2017-08-07-11_53_KatehezeTStanislavs_DievaZelsirdiba.ogg

http://arhivs.rml.lv/RML_arhivs/Svetcelojums%202017/7.%20augusts%20-%20Rigas%20sv.%20Alberta%20draudzes%20grupa/2017-08-07-14_37_IntevijaArTevuStanislavu.ogg

Žēlsirdība un piedošana

Žēlsirdība un piedošana

Šodien Dieva Vārds mūs aicina piedot, piedot katru reizi, katrā situācijā. Sākumā tomēr vajag uzrakstīt dažus vārdus, kas labāk, es ceru, šo lietu parādīs, jo pareizā gaismā.
20. gadsimtā Ltavijā tika izdotas dažas grāmatas veltītas Dieva žēlsirdībai. Par vienu es kādreiz rakstīju - 1950 gads - uzrakstītā ASV vai Kanādā, izdota 1953 gadā tēvu Mariāņu izdevniecībā Viļānos.
Otrā man tagad ir uz galda:
"SŪTU TEVI DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS KULTA IEVIEŠANĀ.
'Jēzu, es Tev uzticos'
Dievmātes Žēlsirdības ordeņa māsas Faustīnas Kovaļskas dzīvesstāsts"
Rīga 1995

Šai gramatai ir arī arhibīskapa Jāņa Pujata imprimatur.

Šai skaistai grāmatinai ir 15 lpp. Tajā ir īsas informācijas par Dieva žēlsirdību, ko Jēzus atklāja Māsai Faustīnai. Es to redzu kā mazo, bet svarīgo, soli uz priekšu Dieva žēlsirdības kulta izplatīšanā. Tāpēc, ka šī  grāmatiņa ir maza, ir dažas neprecīzi uzrakstītas lietas, piem. nav atdalīts tas, kas ir Dieva žēlsirdības godināšanas pamats (paļāvība uz Dievu lūgšanā un žēlsirdības darbi tuvākajiem) no Dieva žēlsirdības godināšanas veidiem (kronītis, svētbilde un citi). Tomēr varbūt tas bija liela palīdzība tiem, kuri izlasīja to, iemācījās skaitīt kronīti, godināt žēlsirdības stundu un svētbildi, tā ka pēc daudziem gadiem Dieva žēlsirdības kronītis nebija jau kaut kas eksotisks, bet zināms, vajadzēja tikai pareizi pārtulkot un padziļināt zināšanu (piemēram kādi ir Jēzus apsolījumi), un šī grāmata mācīja cilvēkus, ka ļoti svarīga ir paļāvība un uzticēšanās Dievam, kā arī žēlsirdības darbi.
Tad šīs grāmatiņas un Dieva žēlsirdības kulta izplātītāji izdarīja lielo darbu, arī garīgā nozīmē, ka tagad gaidām, ka būs varbūt vistuvākajā laikā pieņemta viena pareiza Dieva žēlsirdības kronīša tulkojuma versija. Tajā visā nevar neredzēt Dieva plānu, kas audzina savus bērnus un rāda mums, ka vajag piepūlēties, lai būtu augļi. Nepietiek garīgajā dzīvē un lūgšanā kaut ko iemācīties, bet jāsaprot kas tas ir un pareizi lietot.
Pateicoties Dieva žēlsirdībai, par kuru tik daudz un skaisti stāstīja Jēzus sv. Māsai Faustīnai, cilvēks var iemācīties darīt žēlsirdības darbus, dzīvot paļāvībā uz Dievu un praktizēt arī piedošanu - vienmēr un katrā situācijā. Jo Jēzum ļoti rūp grēcinieki. Viņš negrib, lai tie ietu pazušanā, bet tieši grib, lai tie atgrieztos; Dieva žēlsirdība tos meklē.
Lai šie vārdi palīdz mums piedot vienmēr un neraudāt par kādiem mūsu ievainojumiem, bet rūpēties par Dieva žēlsirdību un lūgties par grēciniekiem.

otrdiena, 2017. gada 20. jūnijs

Kur ir Amen Paterā?

Kur ir Amen Paterā?

Pirms kāda laika es braucu ar kādu pasažieri un ceļā bija daudz laika, lai lūgtos. Mēs noskaitījām jau Rožukroni un pēc kāda laika atnāca laiks Kronītim, Dieva žēlsirdības Kronītim. Tas nozīmē, ka atnāca plkst.15:00. Bet es teicu, ka darīsim tā: es vadīšu Žēlsirdības stundas lūgšanu, jo tieši tagad ir šis laiks, bet pēc tam tu vadīsi Kronīti, jo Kronīti var skaitīt jebkurā laikā, dienu un nakti, bet laiks, mirklis plkst.15:00 ir paredzēts kam citam: Žēlsirdības stundai, jo tā gribēja pats Jēzus.
Un tā arī notika. Plkst.15:00 es vadīju Žēlsirdības stundu (dažas minūtes). Pēc tam pasažieris vadīja Dieva žēlsirdības kronīti.
Kad pasažieris pabeidza Dieva žēlsirdības kronīti, es viņam pateicos par kādām četrām vai piecām lūgšanām. Viņš pajautāja: kādas piecas lūgšanas? Taču bija tikai Kronītis!
Es viņam paskaidroju, ka bija sekojošas lūgšanas:
 1. Krusta zīme ar vārdiem "Dieva Tēva...".
 2. Dieva žēlsirdības kronītis.
 3. Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas privāta lūgšana "Ak Asins..." (3 reizes).
 4. Lūgšana saistīta ar Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes godināšanu "Jēzu, es uzticos Tev!" (3 reizes).
 5. Krusta zīme ar vārdiem "Dieva Tēva...".
Varbūt kāds pajautā: t. Staņislav, kur ir jūsu pazemība?
Pazemība ir vēl tajā, ka uzdošu vēl vienu jautājumu: cik pēdējos gados cilvēki izdomāja lūgšanas "Tēvs mūsu..." versiju? Es tomēr nemēģināšu atbildēt.

svētdiena, 2017. gada 18. jūnijs

Kā Dieva žēlsirdība var atnākt pie ikkatra cilvēka.

Kā Dieva žēlsirdība var atnākt pie ikkatra cilvēka.

Jau pirms pus gada es plānoju pavadīt savas gada rekolekcijas klosterī netālu no vietas, kur Polijas valdnieks Mieško I pieņēma kristības sakramentu kopā ar savu ģimeni un sākās valsts kristianizācija. Tas bija 966. gadā.
Bet tomēr Dievam arī ir savi plāni. Labākie plāni. Vislabākie. Tāpēc notika tā, ka tēvs, kuram vajadzēja vadīt šīs rekolekcijas, pēkšņi saslima un jau nebija kam vadīt šīs rekolekcijas. Ko darīt? Varbūt grūti būtu atrast laiku, lai brauktu vēlreiz uz Poliju uz rekolekcijām. Varbūt arī pienākumi neatļautu. Ko darīt? Parādījās iespēja pavadīt savas klusas rekolekcijas tajā pašā laikā, bet citā klosterī. Un pat nepadomāju, cik bagātas būs šīs nesaplānotas rekolekcijas. Bet Diev tās saplānoja.
Neliels klosteris ciematā, kas saucas Serpelice (Serpelice nad Bugiem), uzbūvēts pēc 2. Pasaules kara. Bet iekams brāļi kapucīni uzbūvēja tur klosteri ar mazo baznīcu, viņi dzīvoja mazā namiņā un svinēja svētās Mises ļoti mazā kapličā (man šķiet ka garuma nav 10 m.). Šī kapliča ir patiesi tika maza, ka tad, kad tika nolemts, ka labāk, kad šī kapliča būtu 200 m tālāk, tad paņēma zirgus, šņorus un vilka pa zemi šo kapliču uz vietu, kur tā atrodas līdz šim. Visas šīs ēkas ir vienkāršas, bet skaistas, varbūt tāpēc, ka tēvs, kas to projektēja un būvēja, bija pēc izglitības arhitekts, bet arī ir nozīmīgs, ka viņa vārds bija Eņgelis (poliski Anioł).
Tālāk rakstu jau tikai par Dieva žēlsirdību, jo šī ziņa ir par to un šis blogs ir par Dieva žēlsirdību.
Kad atbraucu uz šo klosteri, brāļi pateica man, ka visā diecēzē ir skaista peregrinācija. Tā ir Dieva žēlsirdības peregrinācija. Konkrēti: pa diecēzes teritoriju svētceļo Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde. Bet tāda informācija būtu ļoti ļoti neprecīza. Šeit "pa visu diecēzi" nozīmē arī "pa katru draudzi". Bet tas vēl nav viss. "Pa katru draudzi" nozīmē šeit, ka Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde svētceļo tā, ka var viņu uzņemt pie sevis katra ģimene. Jo kāds nopirka Žēlsirdīgā Jēzus svētbilžu - tik daudz, cik ir draudžu!
Man bija iespēja redzēt šo svētbildi baznīcā. Jo tieši iepriekšējā dienā, svētdien, pēdēja ģimene draudzē atdeva atpakaļ šo svētbildi. Un pēc manas pēdējas sv. Mises rekolēkciju laikā es varēju palūgties tās svētbildes priekšā. Tā ir neliela kopija, varbūt 80 cm.. Tikai Jēzus taču zināja, ka manas rekolekcijas ir par Dieva žēlsirdību un tā zīme man dod vēl lielāko pārliecību, ka tieši tā bija.
Jēzu, es uzticos Tev!

ceturtdiena, 2017. gada 15. jūnijs

Vienu mēnesi bez interneta

Vienu mēnesi bez interneta

Vienu mēnesi bez interneta var dzīvot, bet bez Dieva žēlsirdības nē. Tāpēc šis pēdējais mēnesis, laiks bez datora un interneta, nebija zaudēts; būtu zaudēts, ja es negribētu redzēt Dieva žēlsirdību.
Man izdevās būt Krakovā-Lagevņikos (Kraków-Łagiewniki), Dieva žēlsirdības galvenā sanktuārijā, būt un lūgties pie Žēlsirdīgā Jēzus brīnumdarītāja svētbildes, pie svētās Māsas Faustīnes kapa, izdevās lūgties kopā ar citiem svētceļniekiem pilnā kapelā Žēlsirdības stundā plkst. 15:00, kopā dažās valodās skaitīt Dieva žēlsirdības kronīti (internetā var ieiet plkst. 16:00:
 https://www.faustyna.pl/zmbm/transmisja-on-line/ 
- tur ir tiešraide), iet palūgties Vissvētākā Sakramenta priekšā Adoracijas kapelā. Man izdevās arī nopirkt Žēlsirdīgā Jēzus svētbildi, protams ne tik lielo, kā oriģinālā, kā arī divas mazās svētbildes: ar sv. Jāni Pāvilu II un sv. Māsu Faustīni. Un tā manā cellē ir tagad šīs svētbildes kā mazais altāriņš.
Es tur arī satiku m. Lorettu, kura strādā izdevniecībā, kur martā mēs nopirkām uz Latviju divas lielas Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes.
Diemžēl, neizdevās satikties ar m. Elžbietu, kura ļoti ļoti palīdzēja pēdējos mēnešos pareizi saprast, tulkot dažus svarīgākus tekstus par Dieva žēlsirdību, skaidroja kādas nīanses, dziļāk ieviest dzīvē Latvijā Dieva žēlsirdības godināšanu (var lasīt šeit: http://uzticies-jezum.mozello.lv/ ).
Sanktuārijs Krakovā-Lagevņikos ir ļoti dzīvā vieta, daudz svētceļnieku, daudz grupu, arī no skolām, tikai vajadzīga vēlme tur braukt un laiks lūgšanai. Pat visgarāka lūgšana tur liekas īsa kā brīdis. Lūgsimies par klostermāsām, kuras tur dzīvo, kalpo un strādā, par svētceļniekiem. Lūgsimies arī par mums pašiem, lai mēs arvien vairāk savā dzīvē pieaugtu paļāvībā uz Dievu un žēlsirdības nostājā pret tuvākajiem.

trešdiena, 2017. gada 14. jūnijs

Paļāvīga lūgšana un lietus

Paļāvīga lūgšana un lietus

Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas dzīvē bija tādi gadījumi, kad viņa lūdza Jēzu un Viņš atsūtīja lietu, kā piem. 1937. gada 22. maijā ("Dienasgrāmata" 1128). Es zinu, ka no sv. Māsas Faustīnes var mācīties lūgties ar paļāvību. Tāpēc tagad, kad es biju pie vecākiem un mamma teica, ka ir vajadzīgs lietus, jo sen nebija, tad es pastāstīju mammai par sv. Māsu Faustīni un ka viņa lūdza Dievu ar Žēlsirdības kronīša palīdzību, un ka šī lūgšana tika izklausīta. Un pēc pāris dienām jau lija. Lija divas dienas.
Pēc tam atkal katru dienu stipra saule un lietus nav jau vairākas dienas. Tad es sāku ar šo nodomu skaitīt Dieva žēlsirdības kronīti, lai būtu lietus, lai būtu ūdens dārzam. Viena diena - lietus nav, bet mākoņu maz. Otra diena - tāpat. Treša diena - ļoti karsti un mākoņa neviena nav. Bet atklājās, ka tētis nopirka speciālo sūkni akai, paņēma kādas caurules, pastrādāja un dārzā ūdens ir.
Kad biju uz savām rekolēkcijām, tad tur teica, ka jau trīs nedēļas nebija lietus. Es atbildēju, ka vajag ar paļāvību skaitīt Dieva žēlsirdības kronīti šajā nodomā, pat vairākas reizes. Rezultātā pēc pāris dienām sākās lietus.
Bet citreiz Jēzus sūtīja lietu un negaisu, lai sv. Māsa Faustīne nebrauktu uz kādu ekskursiju, jo tā "būs ar zaudējumu tavai dvēselei". Un kaut gan viss bija gatavs un klostermāsas priecājas par šo ekskursiju-svētceļojumu (Viļņa - Kalvarija), Māsa Faustīne jau zināja, ka ekskursijas nebūs. Bija skaists laiks un pēc Mises vajadzēja braukt, bet svētās Komūnijas laikā sākās negaiss. Pēc sv. Mises māsa priekšniece teica, ka negaisa dēļ ekskursijas nebūs ("Dienasgrāmata 64). 
Pateicība Dievam. Jēzu, es uzticos Tev!