ceturtdiena, 2017. gada 5. oktobris

Svētās Māsas Faustīnas svētki.

Svētās Māsas Faustīnas svētki.

Šodien Krakovā-Lagevņikos, Dieva žēlsirdības sanktuārijā un arī visos Žēlsirdības Mātes Māsu Kongregācijas klosteros ir lieli svētki. Šodien jau 79 gadi, kad aizgāja pie Dieva svētā Māsa Faustīne Kovaļska, Dieva žēlsirdības Apustule.

Viņa aizgāja klusumā, klostermāsu lokā, pavadīta ar viņu lūgšanām. Pirms nāves paskatījās uz māsām, pasmaidīja un aizmiga.

Nāves brīdī viņai bija tikai 33. gadi un neviens par viņu nedzirdēja, tagad viņa caur savu žēlsirdības apustulātu piedalās Dieva lielos darbos. Viņas dzīvē ir redzama šī ticības patiesība, kas saucās "svēto sadraudzība". Kaut gan jau savas dzīves laikā uz zemes daudziem izlūdza Dieva žēlsirdību, sevišķi mirstošiem, bet no Debesīm ved cilvēkus pie Dieva caur žēlsirdības godināšanu. Dieva žēlsirdības godināšana tā nav tikai vēl kāda lūgšana, bet tas ir dzīves veids, kurš maina cilvēku, kas pēc tā dzīvo, no pašiem pamatiem līdz visaugstākām domām.

Tas jau ir brīnums, ka piemēram cilvēks navar iemācīties kādu lūgšanu, kādu himnu vai dziesmu ilgus gadus, bet Dieva žēlsirdības vadīts ātri mācās Kronīti, Žēlsirdības stundu, arī kā godināt Žēlsirdības svētbildi, prot pareizi sagatavoties Žēlsirdības svētkiem un vēl pievienojas tiem, kuri izplata Dieva žēlsirdības godināšanu, tas nozīmē, ka viņš kļūst par žēlsirdības apustulu.

Lūgšanas par Dieva žēlsirdību nekad nav garlaicīgi, ienes lielo mieru sirdī, māca pazemību un māca lūgties, sevišķi tad, kad cilvēks skaitīja kādu nepareizu tulkošanu, vai tikai lūdzās, bet tas nepietiek, jo lūgšanai līdzi jāiet darbiem - jāparāda žēlsirdība saviem tuvākajiem, un ne reti, bet katru dienu.

Es aicinu sirsnīgi lasīt par Dieva žēlsirdību:

Tur, starp citiem, ir arī sv. Māsas Faustīnes biogrāfija, kā arī lūgšana uz viņu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru