ceturtdiena, 2017. gada 12. oktobris

Mīlestības baušļi atspoguļoti žēlsirdībā.

Mīlestības baušļi atspoguļoti žēlsirdībā.

Dieva un tuvāka mīlestības baušļi - šie divi vissvarīgākie baušļi, kurus Dievs deva cilvēkiem un atklāja Vecajā Derībā un apstiprināja Jaunajā - jau jaunajā gaismā, jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienpiedzimušo Dēlu, parādās apbrīnojamā veidā arī Dieva žēlsirdībā, kur Dievs atklāja caur sv. Māsu Faustīni.

Lūk, šodien žēlsirdības mājas lapā (www.faustyna.pl) tika ievietoti vārdi no Māsas Faustīnes "Dienasgrāmatas" nr.379, kuri pasvītro mīlestību uz Dievu un tuvākmīlestību. Pirmais bauslis - caur to, ka dvēseles meklē pie Dieva patvērumu un palīdzību,  un otrais bauslis - caur Dieva žēlsirdības sludināšanu un izplatīšanu.

Un ļoti svarīgs - apbalvojums, Dieva dāvana nāves brīdī. Dievs atklās šīm dvēselēm savu bezgalīgo žēlsirdību:

"Dvēselēm, kuras vērsies pie Manas žēlsirdības un dvēselēm, kuras cildinās un citiem slidinās Manu lielo žēlsirdību, nāves stundā darīšu ar viņiem pēc Manas bezgalīgās žēlsirdības".

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru