piektdiena, 2017. gada 6. oktobris

Žēlsirdības noslēpuma sludināšana

Žēlsirdības noslēpuma sludināšana

Šodien mājas lapā, kura veltīta Dieva žēlsirdības izplatīšanai:

ir ievietots fragments no svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas "Dienasgrāmatas", nr.1142, kurš liecina par to, ka dzīves ceļā uz svētumu, kad cilvēks pilda Dieva gribu, vienmēr parādīsies dažādas grūtības, kuras it kā uzspiež jautājumus: "Vai es visu daru labi? Vai mani lēmumi ir pareizi? Vai es labi saprotu Dieva gribu? Kāpēc es neredzu lielus augļus, kaut gan tas ir Dieva darbs"?

Jēzus teica Māsai Faustīnei:

"Manas žēlsirdības apustule, sludini visai pasaulei Manu neizdibināmo žēlsirdību, nezaudē garu grūtībās, kuras tu satiec Manas žēlsirdības sludināšanā. Šīs grūtības, kuras tevi tik sāpīgi skar, ir vajadzīgas tevis svētdarīšanai un lai pierādītu, ka šis darbs ir Manējais".

Var pateikt tā, kā jau sen esmu dzirdējis: cilvēks pilda Dieva gribu - pēc iespējas vislabāk, bet cilvēku kopā ar visiem viņa darbiem - nes savās rokās Dievs. Ja cilvēks meklē patiesību, tad arī beidzot atradīs un pieņems Patiesību. Tomēr tie, kuri, dažādu iemeslu dēļ, nepieņem Patiesību un netic uz Dievu, tiek sevišķā veidā apdāvināti - kā vakar vakarā runāja prof. Baiba Brūdere par sv. Terēzi no Lizjē - apdāvināti ar svētajiem, ar svētajiem tādā nozīmē, ka viņi kaut kur dzīvo uz zemes, piemēram kādas klostermāsas, kas upurē savi dzīvi par grēciniekiem, par neticīgajiem, svētie upurē savu dzīvi vienotībā ar Jēzus Kristus Upuri, lai viņi pilnīgi izpildītu Tēva gribu, lai tikai sasniegtu to, ka šie grēcinieki atgriezīsies un ieies Debesu Valstībā.

Tāpēc es tā, kā vienmēr, aicinu Jūs lūgties par grēciniekiem, izlūgt viņiem Dieva žēlsirdību. Praktizēt šo dzīves veidu var iemācīties drusciņ pateicoties tekstiem publicētiem šajā blogā, vēl vairāk mājas lapā:


Lai žēlsirdīgais Jēzus, kas gaidā mūs Vissvētākajā Sakramentā, palīdz mums kļūt par Viņa žēlsirdības godināšanas apustuļiem. Es zinu, ka ir tādi, kuri ļoti rūpējas un ļoti mīl šo dzīves veidu un izplata Dieva žēlsirdības vēstījumu. Jo tā nav vēl viena kāda lūgšana, tas ir dzīves veids pēc Dieva žēlsirdības.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru