pirmdiena, 2017. gada 30. oktobris

Pēc nāves mūsu darbs tikai sāksies.

Pēc nāves mūsu darbs tikai sāksies.

Labi ir vai katru dienu vai vismaz bieži ieiet mājas lapā https://www.faustyna.pl/zmbm/   kur dažādās valodās ir publicēts katru dienu kāds fragments no sv. Māsas Faustīnes "Dienasgrāmatas" un kurā ir runa par Dieva žēlsirdības godināšanas un kulta izplatīšanu. Šie vārdi, kurus rakstīja svētā, kas bija cieši vienota ar Jēzu, mums rāda perspektīvu, kuru mēs varam arī mūsu dzīvē izveidot.

Šodien galvenā lapā parādījās fragments no 281. numura un tajā Faustīne raksta:

"Es labi jūtu, ka mana sūtība nebeidzas ar nāvi, bet sāksies".

Šie vārdi man atgādina citus vārdus, Jēzus vārdus no Evaņģēlija. Jēzus saka Apustuļiem:

"Es eju sagatavot jums vietu".

Tad Pestītājs runā par nākamiem darbiem. Tas nozīmē, ka dzīve pie Dieva ne tikai nebeidzas, bet arī ir dināmiska, arvien dināmiskāka. Jo Jēzus pēc savām augšāmcelšanām sūta savu Garu un dibina Baznīcu. Tad svētie un svētās, kuri svētdarījās šeit virs zemes, iet pie Dieva, lai darītu vēl lielākus darbus. Par šo dzīvi pie Dieva svētais moceklis Ignats no Antiohijas saka:

"Es kļūšu pilns cilvēks".

Bet svētā Terēze no Lizjē teica pirms savas nāves:

"Es nemirstu, es ieeju dzīvē".

Tad mēs redzam, ka svētā Faustīne labi saprata - pateicoties vienotībai ar Kristu - savu sūtību kā Dieva žēlsirdības apustules sūtību. Šeit virs zemes ir tikai sākumi, īstais darbs sāksies Debesu Valstībā. Es domāju, ka visi tam piekrīt uzreiz, jo Dieva žēlsirdības godināšana izplatās pa visu pasauli.

Un tālāk, šajā numurā, Māsa Faustīne raksta:

"Ak dvēseles, kuras šaubāties, es priekš jums drusciņ atvēršu debess aizkarus, lai jūs pārliecinātu par Dieva labestību, lai jūs ar savu neticību vairs neievainotu vissaldāko Jēzus Sirdi. Dievs ir Mīlestība un Žēlsirdība".

Lai šis svēto attiecību - starp Dievu un cilvēkiem - attēls, kuru mums rāda sv. Māsa Faustīne Kovaļska, ir dzīvs un dinamisks, un augļu nesošs arī mūsu ikdienā.

sestdiena, 2017. gada 28. oktobris

Ko dara cilvēks, kurš izplata Dieva žēlsirdības kultu?

Ko dara cilvēks, kurš izplata Dieva žēlsirdības kultu?

Šodienas publicētajā fragmentā no svētās Māsas Faustīnes "Dienasgrāmatas" mājas lapā www.faustyna.pl  , 1167. numurā, Faustīne raksta, ka sātans ļoti ienīst cilvēku, kurš runā par Dieva žēlsirdību. Jo kaut gan tur ir rakstīts par māsu Faustīni, bet mēs mācāmies no viņas izplatīt Labo Vēsti par Dieva žēlsirdību, lai pildītu žēlsirdības apustuļu lomu.

Māsa Faustīne raksta, ka ļaunam garam mazāk traucē viņa nedarbos tūkstoš dvēseļu, nekā Māsa Faustīne, kad tā runā par Dieva lielo žēlsirdību. Jo vislielākie grēcinieki atrod paļāvību uz Dievu un atgriežas, bet sātans zaudē visu un arī pats jūtas vajāts ar šo neizdibināmo Visaugstākā žēlsirdību.

Tāpēc aicinu jūs visus izplatīt Dieva žēlsirdības kultu, bet tos, kuri vēl nav pārliecināti uz šo kultu, iepazīties ar to un lēnītēm iemīlēt to. Vairāk var uzzināt gan šajā blogā (sevišķi pirmos mēnešos), kā arī mājas lapā veltītā Dieva žēlsirdībai:

trešdiena, 2017. gada 25. oktobris

Mazsalacas draudze - starp daudzām sv. Faustīnes draudzēm.

Mazsalacas draudze - starp daudzām sv. Faustīnes draudzēm.

Jau var redzēt Mazsalacas draudzes kapelas fotogrāfiju un adresi šeit:


kapela

vai šeit:

kapela

Lai Dievs svētī Mazsalacas sv. Faustīnes draudzei!Labs sanktuārijs, atbildīga audzināšana.

Labs sanktuārijs, atbildīga audzināšana.

Kopš kādiem 6-7 gadiem es rakstu vēstules, bet ne pārāk bieži, klostermāsām, kuras dzīvo un strādā Dieva žēlsirdības sanktuārijā Krakovā-Lagevņikos (Kraków-Łagiewniki) www.faustyna.pl. Šīs vēstules bija ar konkrētiem jautājumiem saistītiem sevišķi ar Dieva žēlsirdības kronīti. Vēlāk parādījās arī citi jautājumi vienmēr saistīti ar Dieva žēlsirdības pareizo godināšanu.

Sevišķi bagāta vēstuļu kolekcija salasījās šajā gadā, kad vajadzēja daudz tulkot un daudz uzzināt par Dieva žēlsirdības godināšanu, tās jēgu, pamatu, avotu un veidiem. Es varu pateikt, ka šis gads ir sevišķs Dieva žēlsirdības gads priekš manis. Un es ceru, ka arī priekš citiem, speciāli priekš tiem, kuri ar mani līdzdarbojās un man palīdzēja, kā arī priekš manu abu blogu un žēlsirdības mājas lapas lasītājiem. Tas ir mans prieks, ka tik daudz ieinteresēto, ka piemēram tikai šim blogam, kas veltīts lietām saistītām ar Dieva žēlsirdību, oktobra mēnesī līdz šai dienai bija apm. 400 lapu skatījumi. Es nezinu, cik ir lasītāju mājas lapai uzticies-jezum.mozello.lv  , bet tur ir viss sakārtos, sadalīts, arī tā sauktā mazā skola kā ievads Dieva žēlsirdības godināšanai.

Es ar šo īsu tekstu gribu izteikt lielo PALDIES klostermāsām Žēlsirdības sanktuārijā, jo vienmēr uz katru jautājumu es saņēmu ātri pilno atbildi un varu liecināt, ka visi šie kontakti un viss dialogs bija un ir kā audzināšana ticībā, lai cilvēks varētu labāk saprast šo ticības bagātību un lai to labāk un pareizāk lietotu - Dievam par godu un lai brāļi un māsas Kristū stiprinātu viens otru Baznīcā.

pirmdiena, 2017. gada 23. oktobris

Mazsalacā ir žēlsirdīgā mīlestība.

Mazsalacā ir žēlsirdīgā mīlestība.

Es nekad dzīvē neesmu bijis Mazsalacā. Bet tas man netraucē rakstīt dažus vārdus par cilvēkiem, kuri tur dzīvo, konkrēti par Mazsalacas katoļu draudzi un tās ganu, Prāvestu.

Šajās dienās parādījās par Mazsalacas draudzi dažas informācijas, kā es jau pieminēju citā ziņā, piemēram:

Jēzu, es uzticos Tev!  -  (pašā lejā)


bet arī poliski, Dieva žēlsirdības sanktuārijā Krakovā (mājas lapā) un var to atrast šeit:


Tagad es gaidu, ka saņemšu dažas fotogrāfijas no svētās Faustīnes draudzes kapelas (prezbitērija izskats), kā arī no ārpuses (būtu ļoti labi), jo, kā man teica tēvs Prāvests, kapela atrodas draudzes "Caritas" mājās. Es domāju, ka tā ir skaista zīme, mēs zinam šo vienu svarīgu lietu: lai kāds kļūtu par Dieva žēlsirdības apustuli, nepietiek tikai skaitīt kronīti un svinēt žēlsirdības stundu, vai kādus citus Dieva žēlsirdības godināšanas veidus, jo pirmais ir pamats un par to mums nedrīkst aizmirst. Kas ir pamats? Pamatā ir divi elementi, kuriem jāiet kopā: paļāvība uz Dievu un žēlsirdības nostāja pret tuvākajiem. Ja Mazsalacā, Dieva žēlsirdības Apustules svētās Faustīnes draudzes kapela atrodas "Caritas" (mīlestība) ēkā, tad ir ļoti labi un zīme, ka draudze labi un precīzi saprata Žēlsirdīgā Jēzus domu. Uz tāda pamata var visu pārējo būvēt un attīstīt.

Es ceru, ka pēc kāda laika Mazsalacas draudzes kapela parādīsies arī šeit, starp citām baznīcām un kapelām draudzēs, kurām par svēto Aizbildni ir sv. Māsa Faustīne Kovaļska:

svētdiena, 2017. gada 22. oktobris

Informācija par Mazsalacas sv. Faustīnes draudzi - Dieva žēlsirdības sanktuārijā.

Informācija par Mazsalacas sv. Faustīnes draudzi - Dieva žēlsirdības sanktuārijā.

Kaut gan es nevarēju sakontaktēties ar Mazsalacas draudzi, bet sūtīju informāciju par svētās Aizbildnes pieņemšanu. Un lūk jau parādījās šī informācija (poļu valodā):

sestdiena, 2017. gada 21. oktobris

Par jauno svētās Faustīnes draudzi uzzinās visā pasaulē.

Par jauno svētās Faustīnes draudzi uzzinās visā pasaulē.

Es šodien sūtīju informāciju par jauno svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas draudzi uz Dieva žēlsirdības sanktuāriju Krakovā-Lagevņikos. Es saprotu, ka visas šīs draudzes, kurām sv Faustīne ir par Aizbildni, kādā veidā piedalās šajās žēlastībās, kuras šī svētā izlūdz.

Žēlsirdības darbi ("Caritas") un Dieva žēlsirdības kronīša ikdienīšķa lūgšana šajā draudzē nes augļus. Es domāju, ka ne bez kāda konkrēta mērķa katoļu draudze Mazsalacā saņēma šo svēto Aizbildni, un ka šī draudze tieši tagad, šajās dienās, pievērš visu šo ticīgo uzmanību, kuri gribētu kļūt par Dieva žēlsirdības apustuļiem un apustulēm.

Ja parādīsies informācija par šo Dieva žēlsirdībai patīkamo draudzi, es šeit to ievietošu. Bet arī katrs var tur ieiet:piektdiena, 2017. gada 20. oktobris

Dieva žēlsirdības kronītis - oficiāli pieņemts tulkojums

Dieva žēlsirdības kronītis

Latvijas Bīskapu konference apstiprinājusi lūgšanas "Dieva žēlsirdības kronītis" oficiālo tulkojumu un aicina ievērot šo vienoto formu visus, kas lūdzas šo lūgšanu, kas nodarbojas ar lūgšanu grāmatu un svētbildīšu, kuras ietver šo lūgšanu, izdošanu (katolis.lv, 19.oktobris, 2017):

(jālūdzas tā, kā rožukroni)

Ievadā:

Tēvs mūsu, kas esi Debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.

Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju, un uz Jēzu Kristu, Viņa viendzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ir ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis Poncija Pilāta laikā, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, svētajai katoliskajai Baznīcai, svēto sadraudzībai, grēku piedošanai, miesas augšāmcelšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.

Piecas reizes:

Uz Rožukroņa lielajām zīlēm (1 reizi):

Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, Miesu un Asinis, Dvēseli un Dievišķību, kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.

Uz mazajām zīlītēm (10 reizes):

Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei!

Lūgšanas beigās

3 reizes:

Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums un par visu pasauli!


Būs skaista diena, kad sāksies Dieva žēlsirdības svētceļojums.

Būs skaista diena, kad sāksies Dieva žēlsirdības svētceļojums.

Es ceru, ka šī skaistā diena tuvojas, bet vajag vēl pagaidīt, kad visi elementi būs gatavi. Kādi elementi?

  1. Galvenais elements - Dieva žēlsirdības svētbilde. Tā jau ir, pat ir divas lielas svētbildes, kuras tika pasvētītas pirmajā svētdienā pēc Lieldienām, kad ir Dieva žēlsirdības svētki.
  2. Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas relikvijas. Tās jau sen ir un ticīgie, kuri bija sv. Jēkaba katedrālē Dieva žēlsirdības svētkos (šogad - 23. aprīlī) svētajā Misē plkst. 18:30, saņēma svētību ar šīm relikvijām un varēja tās noskūpstīt.
  3. Dieva žēlsirdības kronītis. Mēs visi gaidām, kad jau oficiāli tiks paziņots par vienas versijas pieņemšanu un tad varēs sākt konkrētas sagatavošanas šim svētceļojumam.

Tad mēs gaidīsim, gaidīsim paļāvīgajā lūgšanā un žēlsirdības darbos. Jo vēlreiz es gribētu pasvītrot, ka šis svētceļojums ir, manuprāt, lai daudzi cilvēki pieņemtu Dieva žēlsirdības apustuļu dzīves veidu un to turpinātu dzīvē. Sākums tomēr tas nav kāds viens notikums, bet tie ir visi šie mēģinājumi pareizi lūgties un darīt žēlsirdības darbus.

Un es to zinu ne tikai manu sarunu ar cilvēkiem rezultātā. Tūlīt būs atbilde. Vai jūs zināt, kuru ziņu lasītāji lasa visbiežāk manā pirmajā blogā? Skatieties:


Bet vairāk informāciju, kā pareizi godināt Dieva žēlsirdību, var atrast citā mājas lapā, kura veltīta Dieva žēlsirdībai:


ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

Dieva žēlsirdības zīme kā mocekļu nāves auglis.

Dieva žēlsirdības zīme kā mocekļu nāves auglis.

Šodien ir svēto jezuītu Jāņa no Brebefas, Izāka Žoga un biedru mocekļu un priesteru piemiņas diena. Viņi atdeva savu dzīvi par ticību uz Jēzu Kristu 1642.-1649. gados.

Viņi strādāja kā misionāri starp dažādām ciltīm, kuras dzīvoja pie svētā Laurencija upes un pie lieliem ezeriem, no kuriem viens nēsāja svētā Ludvika vārdu.

Tēvs Jānis sākumā misionēja starp Algonkiniem, bet, kaut gan ātri iemācījās viņu valodu un centīgi trīs gadus sludināja Evaņģēliju, nevienu viņam neizdevās nokristīt, izņemot vienu - mirstošu bērnu.

Tēvs Jānis vēlāk pievienojās jezuītu misijām starp Huroniem un tur tēviem evaņģēlizācija gāja labāk, vismaz pēc cipariem, jo vietējie cilvēki sāka kristīties, bet ļoti mazā skaitā. Viss mainījās tad, kad starp indiāniem sākās kādas slimības epidēmija. Redzot, ka tēvi neslimo, Indiāni sāka tūkstošiem pieņemt kristības sakramentu un lēnītēm savu dzīvi padot Evaņģēlija prasībām.

Diemžēl, šīs misijas tika iznīcinātas karu laikā. Nīderlandieši (laikam protestanti), kuri kolonizēja Ziemeļameriku no Jaunās Amsterdāmas (tagad Ņujorka) puses sv. Laurencija un lielo ezeru virzienā, speciāli pārdeva citai ciltij - Irokeziem - ieročus un sūtīja pret Huroniem, kuri vairākumā (laikam) jau bija katoļi un Huroni gandrīz visi tika nežēlīgi nogalināti.

Šajos karos, kuri sākās 17. gadsimta 40. gados, mocekļa nāvē gāja bojā astoņi jezuītu tēvi. Tēvs Jānis lūdzās un uzupurēja savu dzīvi vēl iepriekš, lai tikai šie Indiāni atgrieztos un tiktu pestīti. Viņš lūdza Jēzu, ka, ja tāda būs Dieva griba, grib pieņemt visas ciešanas, kuras tagad izcieš visi ieslodzītie un gūstekņi. Bet ne tikai to lūdza no Jēzus, bet arī to, lai mirsdams pieņemtu nāvi ar tādu drosmi un prieku, kā no paša Jēzus. Un mēs zinām, ka tēvi jezuīti laikā, kad bija spīdzināti, ne ar vienu žestu, vārdu vai nopūtu neparādīja saviem vajātājiem, ka cieš. Un tā atdeva savu dzīvi lielā mīlestībā uz Jēzu.

Bet kas notika ar Huroniem un vai ir kādi tēvu jezuītu evaņģēlizācijas redzami augļi?

Viena Huronu daļa bēga dažus tūkstošus kilometrus uz dienvidrietumiem, lai paslēptos no ienaidniekiem. Cita grupa bēga uz austrumiem un līdz šim paliek Kanādas Kebekā, kādā mazā pilsētā, protams ar Katoļu baznīcu. No šīs grupas, kas aizbēga uz rietumiem, pēc trijiem gadsimtiem viens jauns vīrietis, kura tēvs bija francūzietis kluva par kapucīnu un priesteru, bet 1987. gadā, kad uz ASV atbrauca svētais pāvests Jānis Pāvils II, šis kapucīns bija delegācijā, kura sagaidīja Svēto Tēvu Denverā. Mūsu kapucīns tad bija savas cilts drēbēs. Nākamā gadā viņš kļūva par bīskapu, bet pirms pāris gadiem pāvests Benedikts XVI nominēja viņu par Filadelfijas arhibīskapu. Šis arhibīskaps ir ļoti drosmīgs un atklāti aizstāv ticības patiesības. Varbūt tas nav tik svarīgs, bet tagadējas Filadelfijas diecēzes teritorijā 17. gadsimtā bija Nīderlandiešu kolonijas (vēl vairāk drusciņ uz ziemeļiem), kuras nolēma iznīcināt Huronus. Bet tagad Dievs uz šo zemi, jauniem iedzīvotājiem, sūtīja Huronu (Potawatomi), lai sludinātu Evaņģēliju. Dieva žēlsirdībai robežu nav.

Un vēl viens "sīkums". No tēva puses šis bīskaps ir laikam taisnā līnijā svētā Ludvika IX pēcnācējs. Lai Dievs svētī.

pirmdiena, 2017. gada 16. oktobris

Katehēze par Dieva žēlsirdību.

Katehēze par Dieva žēlsirdību.

Katehēze par Dieva žēlsirdību notiks Radio Marija Latvijā, rīt - 17. oktobrī plkst.9:00-10:00. Sirsnīgi aicinu klausīties un uzdot jautājumus.

svētdiena, 2017. gada 15. oktobris

Kā aug žēlsirdība?

aug žēlsirdība?

Svētās Māsas Faustīnes "Dienasgrāmatas" 1273.nr. fragmentā Jēzus atklāj Dieva žēlsirdības Apustulei, kādā veidā pieaug Viņa žēlsirdība pret cilvēkiem. Tomēr sākumā aicina Faustīni tālāk dedzīgi rakstīt par Dieva žēlsirdību.

Tā ir līdzīgi situācijai, kurā cilvēks sāk rakstīt blogu un domā, ko tādu uzrakstīs rīt, vai būs kāda tēma, par kuru būs vērts rakstīts? Protams, ka būs tēma, pat daudzas tēmas. Jābūt tikai strādīgam, turēt disciplīnu rakstīšanā, cienīt savus lasītājus. Jēzus aicināja Māsu Faustīni rakstīt "Dienasgrāmatu" arī ar tādiem vārdiem (no nr.1605.), kurus lasu no pildspalvas, kuru nopirku Dieva žēlsirdības sanktuārijā šajā gadā:

"Raksti par Manu labestību [visu], kas tev nāks prātā".

Lūk, šis fragments, kurā starp citiem ir runā par to, kā pieaug Dieva žēlsirdība. Vai tas nav uzaicinājums arī ikkatram no mums, ja kļūt par žēlsirdīgiem nav tik sarežģīti?
"Vai tu domā, ka jau pietiekami daudz tu esi uzrakstījusi par Manu žēlsirdību? Tas ir līdz šim tikai viens piliens okeāna priekšā - tas viss, ko tu uzrakstīji. Es esmu mīlestība un žēlsirdība; nav tādas tukšības, kura varētu līdzināties ar Manu žēlsirdību, tukšība to neizsmels, jo pasniegšanas brīdī - Mana žēlsirdība palielinājas".ceturtdiena, 2017. gada 12. oktobris

Mīlestības baušļi atspoguļoti žēlsirdībā.

Mīlestības baušļi atspoguļoti žēlsirdībā.

Dieva un tuvāka mīlestības baušļi - šie divi vissvarīgākie baušļi, kurus Dievs deva cilvēkiem un atklāja Vecajā Derībā un apstiprināja Jaunajā - jau jaunajā gaismā, jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienpiedzimušo Dēlu, parādās apbrīnojamā veidā arī Dieva žēlsirdībā, kur Dievs atklāja caur sv. Māsu Faustīni.

Lūk, šodien žēlsirdības mājas lapā (www.faustyna.pl) tika ievietoti vārdi no Māsas Faustīnes "Dienasgrāmatas" nr.379, kuri pasvītro mīlestību uz Dievu un tuvākmīlestību. Pirmais bauslis - caur to, ka dvēseles meklē pie Dieva patvērumu un palīdzību,  un otrais bauslis - caur Dieva žēlsirdības sludināšanu un izplatīšanu.

Un ļoti svarīgs - apbalvojums, Dieva dāvana nāves brīdī. Dievs atklās šīm dvēselēm savu bezgalīgo žēlsirdību:

"Dvēselēm, kuras vērsies pie Manas žēlsirdības un dvēselēm, kuras cildinās un citiem slidinās Manu lielo žēlsirdību, nāves stundā darīšu ar viņiem pēc Manas bezgalīgās žēlsirdības".

otrdiena, 2017. gada 10. oktobris

Dieva žēlsirdība Kurpnieku ielā, Krakovā.

Dieva žēlsirdība Kurpnieku ielā, Krakovā.

Iekams rakstīšu par Kurpnieku ielu, atgādināšu to, ka esam aicināti izplatīt Dieva žēlsirdības kulta godināšanu. Par to arī ir šodienas vārdi no "Dienasgrāmatas" nr.1396., kuros Jēzus atklāj, ka daudzi grēcinieki iet pazušanā, jo viņi nedzirdēja par Dieva žēlsirdību. Un Jēzus runā sv. Māsai Faustīnei:

"Runā grēcīgām dvēselēm, lai tās nebītos tuvoties Man, runā par Manu lielo žēlsirdību".

Tagad par šo Kurpnieku ielu, bet īstenībā poliski: Ulica Szewska 22 w Krakowie. Lūk, nesen pārgāja 80 gadi, kad Māsa Faustīne kopā ar savu priekšnieci pirmo reizi redzēja pirmas izdrukātas svētbildītes ar Žēlsirdīgo Jēzu. Tas notika 1937. gada 27. septembrī.

Mēs atcēramies, ka Vilņā mākslinieks Evgenijs Kazimirovskis (Eugeniusz Kazimirowski) uzgleznoja pirmo Dieva žēlsirdības attēlu. Pēc tam ļoti skaisto kopiju uzgleznoja māksliniece Lūcija Balzukevičuvna (Łucja Bałzukiewiczówna) un šī kopija aizceļoja uz Krakovu. Māsai Faustīnei tā ļoti patika.

Tieši no šīs kopijas Juzefa Cebuļska (Józef Cebulski) izdevniecībā ul. Szewska 22, Krakovā, tika sagatavotas pirmās Žēlsirdīgā Jēzus svētbildītes kopā ar žēlsirdības litāniju un žēlsirdības kronīti. Un protams tam visam bija nepieciešamas atļaujas no Krakovas Arhibīskapa kūrijas. Un tieši 27. septembrī bija jau gatava svētbildīšu paciņa.

Pēc tam kopā ar māsu priekšnieci iegāja Dievmātes baznīcā un piedalījās svētajā Misē, kuras laikā Jēzus deva Faustīnei pazīt, ka caur šo Dieva žēlsirdības sludināšanu daudzas dvēseles atradīs pestīšanu.

Nākamos gados, jau pēc Māsas Faustīnes nāves 1938.g. 5. oktobrī, šīs svētbildītes, kā arī kronīša un citu lūgšanu teksti, tika izdotas arvien lielākā skaitā gan Polijā, gan visā pasaulē.

Kādā ģimenē parādījās ļoti liels prieks tad, kad izlasīja no "Dienasgrāmatas", ka tieši viņu vectēvs savā izdevniecībā izprintēja kā pirmais pasaulē šīs svētbildītes.

Lejā ir filma no tāfeles pasvētīšanas, uz kuras tika atgādināts šis skaists notikums pirms 80 gadiem.


īsa filma

svētdiena, 2017. gada 8. oktobris

Mācīties žēlsirdību caur Jēzus dzīvi.

Mācīties žēlsirdību caur Jēzus dzīvi.

Šodienas svētdienā, 8. oktobrī, mājās lapā:


parādījās teksts no sv. Māsas Faustīnes Kovaļskas "Dienasgrāmatas", nr.438, veltīts žēlsirdības noslēpuma sludināšanai. Es šeit ievietošu dažus fragmentiņus. Jēzus runā Māsai Faustīnei:

"Jūsu dzīves regula būs Mans Gars". Tālāk Jēzus runā, lai mūsu dzīve būtu pēc Jēzus parauga "no sīlītes līdz pat nāvei uz krusta". Jēzus aicina tālāk, lai Faustīne iedziļinātos "Manos noslēpumos", lai iepazītos "ar Manas žēlsirdības - pret radību - dzīlēm, un neizdibināmu Manu labestību". Un šā fragmenta beigās Jēzus rāda Faustīnei viņas uzdevumu: "šo [Manu labestību] tu ļaus pazīt pasaulei".

Es šodien rakstīju arī mazo tekstu par patiesību, ka cilvēkam vajag to meklēt un ka patiesība ir atrodama un pieejama, kad cilvēks dzīvo pēc gara (šeit). Un lūk Jēzus, Kas ir Patiesība, aicina māsu Faustīni, kā arī ikkatru no mums, lai meklētu patiesību savā dzīvē. Un Jēzus dod tam konkrētu ceļu - pārdzīvot savā dzīvē Evaņģēliju, padot savu dzīvi Jēzus dzīvei "no sīlītes līdz nāvei uz krusta". Tas ir ceļš, lai pazītu Dieva Dēlu, Kas kļuva cilvēks, un atklāja mums, ka Viņš ir gan Patiesība, gan Žēlsirdība, gan Labestība - un ka mums ir uzdevums: sludināt citiem par to. Par šo noslēpumu, kuru Dievs pats mums atklāja.
piektdiena, 2017. gada 6. oktobris

Žēlsirdības noslēpuma sludināšana

Žēlsirdības noslēpuma sludināšana

Šodien mājas lapā, kura veltīta Dieva žēlsirdības izplatīšanai:

ir ievietots fragments no svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas "Dienasgrāmatas", nr.1142, kurš liecina par to, ka dzīves ceļā uz svētumu, kad cilvēks pilda Dieva gribu, vienmēr parādīsies dažādas grūtības, kuras it kā uzspiež jautājumus: "Vai es visu daru labi? Vai mani lēmumi ir pareizi? Vai es labi saprotu Dieva gribu? Kāpēc es neredzu lielus augļus, kaut gan tas ir Dieva darbs"?

Jēzus teica Māsai Faustīnei:

"Manas žēlsirdības apustule, sludini visai pasaulei Manu neizdibināmo žēlsirdību, nezaudē garu grūtībās, kuras tu satiec Manas žēlsirdības sludināšanā. Šīs grūtības, kuras tevi tik sāpīgi skar, ir vajadzīgas tevis svētdarīšanai un lai pierādītu, ka šis darbs ir Manējais".

Var pateikt tā, kā jau sen esmu dzirdējis: cilvēks pilda Dieva gribu - pēc iespējas vislabāk, bet cilvēku kopā ar visiem viņa darbiem - nes savās rokās Dievs. Ja cilvēks meklē patiesību, tad arī beidzot atradīs un pieņems Patiesību. Tomēr tie, kuri, dažādu iemeslu dēļ, nepieņem Patiesību un netic uz Dievu, tiek sevišķā veidā apdāvināti - kā vakar vakarā runāja prof. Baiba Brūdere par sv. Terēzi no Lizjē - apdāvināti ar svētajiem, ar svētajiem tādā nozīmē, ka viņi kaut kur dzīvo uz zemes, piemēram kādas klostermāsas, kas upurē savi dzīvi par grēciniekiem, par neticīgajiem, svētie upurē savu dzīvi vienotībā ar Jēzus Kristus Upuri, lai viņi pilnīgi izpildītu Tēva gribu, lai tikai sasniegtu to, ka šie grēcinieki atgriezīsies un ieies Debesu Valstībā.

Tāpēc es tā, kā vienmēr, aicinu Jūs lūgties par grēciniekiem, izlūgt viņiem Dieva žēlsirdību. Praktizēt šo dzīves veidu var iemācīties drusciņ pateicoties tekstiem publicētiem šajā blogā, vēl vairāk mājas lapā:


Lai žēlsirdīgais Jēzus, kas gaidā mūs Vissvētākajā Sakramentā, palīdz mums kļūt par Viņa žēlsirdības godināšanas apustuļiem. Es zinu, ka ir tādi, kuri ļoti rūpējas un ļoti mīl šo dzīves veidu un izplata Dieva žēlsirdības vēstījumu. Jo tā nav vēl viena kāda lūgšana, tas ir dzīves veids pēc Dieva žēlsirdības.ceturtdiena, 2017. gada 5. oktobris

Svētās Māsas Faustīnas svētki.

Svētās Māsas Faustīnas svētki.

Šodien Krakovā-Lagevņikos, Dieva žēlsirdības sanktuārijā un arī visos Žēlsirdības Mātes Māsu Kongregācijas klosteros ir lieli svētki. Šodien jau 79 gadi, kad aizgāja pie Dieva svētā Māsa Faustīne Kovaļska, Dieva žēlsirdības Apustule.

Viņa aizgāja klusumā, klostermāsu lokā, pavadīta ar viņu lūgšanām. Pirms nāves paskatījās uz māsām, pasmaidīja un aizmiga.

Nāves brīdī viņai bija tikai 33. gadi un neviens par viņu nedzirdēja, tagad viņa caur savu žēlsirdības apustulātu piedalās Dieva lielos darbos. Viņas dzīvē ir redzama šī ticības patiesība, kas saucās "svēto sadraudzība". Kaut gan jau savas dzīves laikā uz zemes daudziem izlūdza Dieva žēlsirdību, sevišķi mirstošiem, bet no Debesīm ved cilvēkus pie Dieva caur žēlsirdības godināšanu. Dieva žēlsirdības godināšana tā nav tikai vēl kāda lūgšana, bet tas ir dzīves veids, kurš maina cilvēku, kas pēc tā dzīvo, no pašiem pamatiem līdz visaugstākām domām.

Tas jau ir brīnums, ka piemēram cilvēks navar iemācīties kādu lūgšanu, kādu himnu vai dziesmu ilgus gadus, bet Dieva žēlsirdības vadīts ātri mācās Kronīti, Žēlsirdības stundu, arī kā godināt Žēlsirdības svētbildi, prot pareizi sagatavoties Žēlsirdības svētkiem un vēl pievienojas tiem, kuri izplata Dieva žēlsirdības godināšanu, tas nozīmē, ka viņš kļūst par žēlsirdības apustulu.

Lūgšanas par Dieva žēlsirdību nekad nav garlaicīgi, ienes lielo mieru sirdī, māca pazemību un māca lūgties, sevišķi tad, kad cilvēks skaitīja kādu nepareizu tulkošanu, vai tikai lūdzās, bet tas nepietiek, jo lūgšanai līdzi jāiet darbiem - jāparāda žēlsirdība saviem tuvākajiem, un ne reti, bet katru dienu.

Es aicinu sirsnīgi lasīt par Dieva žēlsirdību:

Tur, starp citiem, ir arī sv. Māsas Faustīnes biogrāfija, kā arī lūgšana uz viņu.