sestdiena, 2018. gada 31. marts

Novennas otrā diena.

Novennas otrā diena.

Varbūt kāds pajautātu: kāpēc es rakstu tik nenozīmīgus rakstus? Kāpēc es nerakstu rētāk, bet garus, labi apdomātus, sagatavotus un ļoti gudrus tekstus?

Atbilde ir vienkārša: notiek kaut kas jauns, kā iepriekš nebija. Jā, varbūt tās ir mazās lietas. Bet kad Dievs šajās lietās darbojas, tad vai tās ir mazās?

Un otra lieta: apstākļi, kuros notiek arī šī novenna, ir sevišķi. Jo daudzi dzirdēja par Dieva žēlsirdību un kā to praktizēt, lai izpildītu Jēzus aicinājumu, ko taču Baznīca apstiprināja.

Treša lieta: man ir jautājums - vai kāds to ir aprakstījis, to visu, kas ir saistīts ar Dieva žēlsirdības godināšanu, kā tas attīstās un aug?

Ceturta lieta: šodienas novennu es izpildīju viens pats. Es ceru, ka citi, kuriem tas ir pie sirds, arī to darīs. Jo tik un tā, tā ir individuālā tikšanās ar Jēzu Kristu, un tādu tikšanos nevar ar neko aizvietot.

Var rakstīt tālāk, piemēram par izturību un citiem tikumiem - katrs to rakstītu tā, kā spēj. Galvenais ir - līdzdarboties ar Dievu un godināt Viņa žēlsirdību.

Tas ir drusciņ līdzīgs tam, ko svētā Māsa Faustīne rakstīja savā Dienasgrāmatā, 1507. numurā:

Neviens lai nešaubas par Dieva labestību; kaut gan viņa grēki būtu kā tumša nakts, Dieva žēlsirdība ir stiprāka nekā mūsu posts. Vienu vajag, lai grēcinieks kaut gan drusciņ atvertu savas sirds durvis Dieva žēlsirdības žēlastības staram, bet tālāk Dievs izpildīs.

piektdiena, 2018. gada 30. marts

Novenna pirms Žēlsirdības svētkiem jau sākās.

Novenna pirms Žēlsirdības svētkiem jau sākās.

Šeit nebūs nekāda meditācija, jo, ka jau bija rakstīts, šī novenna nav nekas cits kā vienkārši katru dienu (9 dienas) noskaitīt Dieva žēlsirdības kronīti. Tā sākas Lielajā Piektdienā, tas ir šodien.

Kā bija saplānots, plkst. 15:00 baznīcai jau vajadzēja būt atvertai, bet jau ātrāk visu sagatavoju liurgījai un kopš 14.00 bija laiks lūgties.

Kad atnāca Jēzus Kristus nāves stunda - un tā ir vienīga tāda diena gadā, tieši Lielajā Piektdienā - kad ne tikai varam svinēt Dieva žēlsirdības stundu, tas ir 15:00, bet tas notiek arī šajā īstajā dienā, baznīcā biju es un brālis Jānis. Tad kopā palūdzamies un pagodinājām Dieva žēlsirdību tā, kā to gribēja Jēzus Kristus: Jēzus sāpīgo Ciešanu vērtību un nopelnu dēļ mēs lūdzam Dieva žēlsirdību mums un visai pasaulei - Dieva žēlsirdības stunda. Pēc tam, tas ir pēc dažām minūtēm, mēs pievienojām Dieva žēlsirdības kronīti, kuru noskaitījām tā, kā vajag, kā tas ir apstiprināts.

Un lūgšanas turpinājās līdz 16:00, kad jau atnāca cilvēki un es varēju iet gatavoties liturģijai. Kā es brīnījos, kad atradu savu telefonu (95% nestrādāja), kurš strādāja, un strādāja tā, kā viņam nekad nebūtu nekādu piedzīvojumu un problēmu. Kā to saprast? Šajā brīdī es nevaru nereklamēt Dieva žēlsirdības godināšanu: "Tev ir kādas problēmas dzīvē? - dalies ar Žēlsirdīgo Jēzu un redzēsi pats, kas notiek"!

Pateicība Dievam.

Jēzu, es uzticos Tev!

ceturtdiena, 2018. gada 29. marts

Novenna pirms Žēlsirdības svētkiem.

Novenna pirms Žēlsirdības svētkiem.

"Sagatavošanās šiem svētkiem ir novenna: 9 dienas, sākot no Lielās Piektdienas, ir jālūdzas Dieva žēlsirdības kronītis.

Manas Žēlsirdības svētki izgāja no Manas dziļākās būtības, lai iepriecinātu visu pasauli (D. nr. 1517) - Kungs Jēzus teica Māsai Faustīnei".

Sirsnīgi Jūs visus, Cien. Lasītāji un Dieva žēlsirdības godinātāji, iesākt rīt šo novennu. Tā nav saistīta ar konkrētu stundu, jo Dieva žēlsirdības kronīti var skaitīt katru brīdi.

Piemēram mēs Olainē sāksim adorāciju rīt plkst. 15:00 ar lūgšanu uz Jēzu - Dieva žēlsirdības stundā, un tai tūlīt pievienosim kā novennu Dieva žēlsirdības kronīti. Jo šī novenna tā nav nekas cits, kā vienkārši Dieva žēlsirdības kronītis vienu reizi dienā, deviņu dienu laikā, sākot ar Lielo Piektdienu.

Materiāli latviski:Materiāli citās valodās:

trešdiena, 2018. gada 28. marts

Jēzus ciešanās un žēlsirdība.

Jēzus ciešanās un žēlsirdība.

Svētā Māsa Faustīne savas Dienasgrāmatas 654. numurā rakstīja, ka kādreiz pēc grēksūdzes viņa pārdomāja Kristus ciešanās. Un klostermāsa saprata, ka tas, ko viņa cieš, ir nekas salīdzinājumā ar Pestītāja ciešanām...

...un katra, pat vismazāka nepilnība bija šo šausmīgo ciešanu iemesls.

Tajā brīdī svētā Faustīne jūta, ka viņas dvēsele ir satriekta un to pārņēma nožēla, un tikai tad jūta, ka...

...es esmu neizdibināmās Dieva žēlsirdības jūrā.
 
Lai Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes pagodināšana palīdz mums pasargāties pat no vismazākām nepilnībām, jo Jēzus taču apsolīja Viņa attēla godinātājiem lielas sekmes kristīgās pilnveidošanās ceļā.
 

otrdiena, 2018. gada 27. marts

Žēlsirdības ceļš - vienmēr uz priekšu.

Žēlsirdības ceļš - vienmēr uz priekšu.

Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmatas 1602. numurā tika uzrakstīti Jēzus vārdi, ka vienmēr, kad Māsa Faustīne iet pie grēksūdzes, ...pie šī Manas žēlsirdības avota, viņas dvēsele tiek nomazgāta ar Ūdeni un Asinīm, kas iztecēja no Jēzus sāna, un Jēzus dara šo dvēseli arvien cēlāku.

Tajā pašā numurā Jēzus aicina svēto Faustīni, lai tad, kad viņa tuvojas grēksūdzei, vienmēr visa iegremdētos Viņa žēlsirdībā ar lielo paļāvību, jo Žēlsirdīgais Jēzus vēlas parādīt viņas dvēselei savas žēlastības dāsnumu.

Arī mūsu žēlsirdības darbi un dzīve paļāvībā uz Dievu lēnītēm iet uz priekšu. Jo tieši tā vajag iet - uz priekšu. Tāpēc es priecājos, ka šodien, mūsu kapucīnu Rīgas klosterī, man bija vēl viena iespēja runāt par Dieva žēlsirdību.

Jēzu, es uzticos Tev!

pirmdiena, 2018. gada 26. marts

Žēlsirdība un formācija.

Žēlsirdība un formācija.

Šodien kāds man pajautāja, kāpēc svētā Alberta draudzē, pie kapucīniem, ir tādas lūgšanas grupas un kopienas, kuru nekur citur nav? Atbildē es pasvītroju, ka laikam tas ir saistīts ar aicinājumu (ja kam ir, tad ir, bet ja kam nava, tad nava), bet ne tikai ar to - arī ar formāciju.

Es jau daudzas reizes rakstīju par formāciju mūsu ordenī, tāpēc es nerakstīšu to pašu, bet šeit, šajā blogā, pasvītrošu to, kas caurstrāvo (es ceru, ka tas ir pareizs vārds) visus šīs formācijas elementus: tā ir žēlsirdība. Tad tā ir formācija uz žēlsirdību, lai parādītu tuvākajiem (gan brāļiem ordenī, gan citiem brāļiem un māsām Kristū) žēlsirdību.

Lūk, tikai daži piemēri no pirmiem apm. 7-8 formācijas gadiem:

  1. Jārūpējas par veciem un slimiem ordeņbrāļiem.
  2. Jāapmeklē nabadzīgie un bomži.
  3. Jāstrādā hospīcijos, kur cilvēki mirst.
  4. Jāapmeklē slimie (bieži un lielā skaitā) draudzes teritorijā ar svēto Komūniju.
  5. Jālīdzdarbojas (intensīvi) daudzus gadus vienlaikus ar dažām grupām, kā piemēram ar dažādu atkarību cilvēku grupām.
  6. Jālīdzdarbojas nemitīgi ar dažādām formācijas grupām.
  7. Jāpiedalās rekolekcijās, svētceļojumos, un tā tālāk...
  8. ... un vienlaikus jāpilda visi pienākumi klosterī, tas nozīmē mājās.
Tā īsi mēs redzam, ka tāda formācija uz žēlsirdību palīdz veidot vietas, kur citiem var notikt formācija, nopietna formācija, pēc konkrētas kustības garīguma. Tāpēc tie, kuri grib padoties formācijai - arī uz žēlsirdību - to tur atradīs.

Šie daži vārdi, protams, neizsmeļo tēmu.

svētdiena, 2018. gada 25. marts

Paļāvības trauks.

Paļāvības trauks.

Tie no mums, kuri jau piedalījās Dieva žēlsirdības svētceļojumā, varēja saņemt savām ģimenēm bukletu Jēzus žēlsirdības vēstījums, kurā ir svarīgākie Jēzus vārdi, kurus Viņš teica Māsai Faustīnei. Šie vārdi atrodas svētās Māsas Faustīnes Dienasgrāmatā. Laikam vislielākais pārtulkots uz latviešu valodu un apstiprināts teksts atrodas tieši šajā bukletā.

Lūk, viens fragments no Dienasgrāmatas nr. 1602, kurš arī atrodas šajā bukletā, par grēksūdzi:

Kad tu nāc pie grēksūdzes, zini, ka Es pats biktskrēslā gaidu tevi, priesteris ir tikai Mans aizsegs, bet Es pats darbojos dvēselē. Šeit dvēseles posts satiekas ar žēlsirdības Dievu. (...) No šī žēlsirdības avota dvēseles smeļ žēlastības vienīgi ar paļāvības trauku. Ja viņu paļāvība ir liela, Manam dāsnumam nav robežu.

Es to šeit publicēju, jo šodien mājas lapā www.faustyna.pl parādījās tieši šis fragments no Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas.
Un otra lieta, ticiet man, ir cilvēki, kuri ar saviem darbiem liecina par to, ka viņiem nav paļāvības uz Dievu. Diemžēl, ir tādas situācijas. Tāpēc tie, kuriem ir šī dāvana no Dieva, ar Kuru tie līdzdarbojas, lai lūdzas par tiem, kuri neprot paļauties uz Dievu un uzticēties Viņam.

Jēzu, es uzticos Tev!

sestdiena, 2018. gada 24. marts

Liecība no Kurzemes.

Liecība no Kurzemes.

Visjaunākā laikraksta "Nāc" numurā (nr. 2 (102) marts 2018) Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins uzrakstīja tekstā "Dieva žēlsirdības svētceļojums Kurzemē" dažus vārdus par šo svētceļojumu savā dieccēzē. Šeit es ievietošu dažus fragmentus.

Sākumā bīskaps pieminēja, ka Dieva žēlsirdības svētceļojumā pirma bija mūsu draudze Olainē, kur es ar manu brāļu kapucīnu un visas draudzes palīdzību vadīju trīs dienas rekolekcijas (4. - 6. februārī). Nākamas tādas, bet vēl intensīvākas, rekolekcijas man bija pie maniem brāļiem kapucīniem Rīgā, svētā Alberta Lielā draudzē (16. - 18. februārī).

Bīskaps pasvītroja arī, ka svētceļojums noslēgsies Kauguru Dieva Žēlsirdības draudzes baznīcā 15. aprīlī, kur 12:00 "notiks pateicības sv. Mise par šī dievnama celšanas pabeigšanu".

Tālāk bīskaps raksta, ka "dažās Kurzemes draudzēs  varēja pagodināt sv. Faustīnes relikvijas un lūgties Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes priekšā". Kādas bija šīs draudzes? Kuldīga, Lēnas, Aizpute, Alsunga, Ventspils, Liepāja - sv. Jāzepa katedrāle un tēvu dominikāņu sv. Dominika draudze.

Bīskaps raksta arī par diviem elementiem, kuri kopā veido Dieva žēlsirdības godināšanas pamatu: tā ir paļāvība uz Dievu un žēlsirdības nostāja pret tuvākajiem. Uz šī pamata var praktizēt piecas Dieva žēlsirdības godināšanas formas jeb veidus, kurus Jēzus atklāja svētajai Māsai Faustīnei Kovaļskai, kuru Jēzus sauca par savu "sekretāri": Dieva žēlsirdības godināšanas būtība ir paļāvības nostāja uz Kungu Dievu, un tā ir Bībeles ticības nostāja, uzticēšanās Dievam, kas praksē nozīmē pildīt Viņa gribu, kas izpaužas baušļos, paaicinājuma pienākumos, svētībās un evaņģēlija padomos, kā arī Svētā Gara atpazītās iedvesmās. Otrais šīs godināšanas būstiskais priekšnoteikums ir žēlsirdības nostāja pret tuvākajiem, kā dēļ Dieva žēlsirdības godināšana nav tikai vienkārša dievbijība, bet pieprasa veidot sevī evaņģēlisku - aktīvas mīlestības pret cilvēkiem nostāju. Tikai uz šī pamata - paļāvības uz Dievu un žēlsirdības pret tuvāko - veidojās jaunās kulta formas, kuras Kungs Jēzus deva māsai Faustīnei". Mēs protams zinām šīs formas: Dieva žēlsirdības svētbilde, Dieva žēlsirdības stunda, Dieva žēlsirdības kronītis, Dieva žēlsirdības svētki un Dieva žēlsirdības kulta izplatīšana.

Tālāk bīskaps arī citēja fragmentu no svētās Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas:

Jēzus teica Māsai Faustīnei: "Stāsti pasaulei par manu bezgalīgo žēlsirdību! Lai Žēlsirdības svētki kļūst par atgriešanos un aizsardzību visām dvēselēm, īpaši grēciniekiem. Šajos svētkos es izliešu savas žēlsirdības okeānu pār tām dvēselēm, kas tuvosies manas žēlastības avotam".

Teksts beidzās ar skaistiem vārdiem:

"Kauguru draudze tagad kļūs par mūsu zemes Lagevņikiem, kur ir galvenā Dieva Žēlsirdības godināšanas vieta un kur turpmāk tiks uzglabātas sv. Faustīnes relikvijas. Tā būs iespēja ikvienam svētceļot un pagodināt Dievu, izlūdzoties žēlsirdību sev, saviem tuvākajiem un lūgt, lai Dievs mūsu sirdis dara žēlsirdīgas pret mūsu līdzcilvēkiem".

Paldies Ekselencei. Prieks lasīt, ka Dieva žēlsirdības godināšana un kults izplatījas. Tas dod spēku un drosmi katram Dieva žēlsirdības godinātājam arvien pilnīgāk pildīt to, ko Jēzus atklāja Māsai Faustīnei un kura, kā Žēlsirdības Apustule, pasludināja to mums.

Vairāk par Dieva žēlsirdības godināšanu: 

piektdiena, 2018. gada 23. marts

Liecība no Gulbenes katoļu draudzes.

Liecība no Gulbenes katoļu draudzes.

2018. gada 17.-19. martam Gulbenes Vissvētākā Sakramenta Romas katoļu baznīcā viesojās kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis. Viņš vadīja mūsu draudzē rekolekcijas Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes svētceļojuma laikā.

Draudze tika iepazīstināta ar sv. Māsas Faustīnes dzīvesstāstu. Mums bija liels gods kopā ar tēvu Staņislavu lūgties Dieva Žēlsirdības Kronīti.

Šīs rekolekcijas bija svētīgas gan man gan visai mūsu draudzei. Paldies tēvam Staņislavam

- ar cieņu draudzes locekle S.P.

ceturtdiena, 2018. gada 22. marts

trešdiena, 2018. gada 21. marts

Izturība un žēlsirdība.

Izturība un žēlsirdība.

Kāda kundze kopš sešu gadu vecuma nēsāja pienu no vecāku saimniecības uz plebāniju. Tagad, pēc septiņdesmit gadiem, arī dažas reizes nedēļā nes biezpienu uz plebāniju.

Kad viņa vakar no rīta atnāca, ļoti priecājās, jo tas bija pēdējais mirklis, kad Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde atrodas Gulbenes baznīcā, un šī kundze varēja vēlreiz pagodināt Jēzu Kristu šajā svētbildē.

Ir vērts dzīvot pazemībā, izturībā, ar satriektu sirdi, kura atverta Dievam, jo Dievs vēršas uz tāda cilvēka dvēseli ne ar ko citu, bet ar pašu žēlsirdību, ne ar ko citu, bet ar pašu žēlsirdību:

Es esmu žēlsirdība satriektai dvēselei... (D. nr. 1739).

pirmdiena, 2018. gada 19. marts

Dieva žēlsirdība ir cilvēkiem labi saprotama.

Dieva žēlsirdība ir cilvēkiem labi saprotama.

Pēc rekolekcijām Gulbenē es varu pateikt, ka brīžiem sarežģītas lietas, par kurām es runāju, nebija nekāds šķērslis cilvēkiem, kuri grib praktizēt Dieva žēlsirdības godināšanu. Daži man pat stāstīja šodien, ka katehēzes viņiem palīdzēja iemācīties precīzi lūgties, saprast dažādas lietas, kuras nebija skaidras šajā kultā un atrast sev atbildi uz citiem jautājumiem. Tas arī liecina, ka cilvēki ir iemācīti meklēt patiesību, pieņemt to un ieviest dzīvē.

Un arī svētā Māsa Faustīne Kovaļska mūs aicina caur savu Dienasgrāmatu, nr. 72. uz ciešu līdzdarbošanos ar Dieva žēlsirdību:

...lai katra dvēsele uzticas Kunga Ciešanās, lai tai cerība ir žēlsirdībā. Dievs savu žēlsirdību nevienam neatteiks.

svētdiena, 2018. gada 18. marts

Labas sarunas.

Labas sarunas.

Starpbrīžos notiek labas un vajadzīgas sarunas un ir redzams, ka priesteri Gulbenē labi strādāja, jo cilvēki nāk ar jautājumiem, nāk uz sarunām, kuras ir ļoti vērtīgas, uz dažādām teoloģiskām tēmām. Ne uz visiem jautājumiem es zināju atbildes, bet vismaz zināju, uz kurieni cilvēkam vajadzētu vērsties, ja viņam būtu tādas vai šādas problēmas.

Šodien mājas lapā www.faustyna.pl tika publicēts tāds fragments no svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmatas nr, 699:

Lai neviena dvēsele nebaidas Man tuvoties - saka Jēzus Māsai Faustīnei -, kaut gan tās grēki būtu kā purpurs. Mana žēlsirdība ir tik liela, ka visu mūžību to neizdibinās neviens - ne cilvēku, ne enģeļu - prāts.

sestdiena, 2018. gada 17. marts

Bēgt no grēkiem.

Bēgt no grēkiem.

Kādreiz Māsa Faustīne paņēma grēku par savas meditācijas priekšmetu. Un, kā viņa raksta savā Dienasgrāmatā nr. 1334.:

Kungs man ir devis iepazīt grēka visu ļaunumu un nepateicību, kāda tajā ietverta.

Un tālāk Māsa Faustīne raksta, ka viņa jūt sevī lielu pretestību pret grēkiem, pat pret vismazāku grēku.

Tāpēc nav attīstības garīgajā dzīvē un cilvēks pavisam nevar iet uz priekšu, ja viņš nevar atrisināt vienu problēmu un pieņemt savā dzīvē lēmumu, ka viņš bēgs no ikviena grēka.

piektdiena, 2018. gada 16. marts

Grēks ir briesmīgs.

Grēks ir briesmīgs.

Kādreiz Māsa Faustīne uzrakstīja, ka iekšēji iepazina, cik briesmīgs ir grēks, pat vismazākais, cik ļoti mocīja Jēzus dvēseli. Un tālāk Māsa raksta, ka gribētu ciest tukstoš reizes ellē, nekā izdarīt vismazāku ikdienīķu grēku (Dienasgrāmata nr. 1016).

Lūgsimies par grēcinieku atgriešanos.

ceturtdiena, 2018. gada 15. marts

Brīnumi, brīnumi...

Brīnumi, brīnumi...

Tagad jau laikam visi grib būt žēlsirdīgi. Pat mana (klostera) mašīnīte. Šodien pat divas reizes, kopā ar šoferiem, veda uz slimnīcu cilvēkus, kuriem salauztas kājas. Brīnumi...

Arī dators pieņem jau galvenokārt informācijas par Dieva žēlsirdību. Pat vienā brīdī es saņēmu divas vēstules - ļoti atšķirīgas, kur bija liecības par Dieva žēlsirdību. Viena no Varšavas, otra - no Siguldas.

Bet arī svētbildītes un bukleti Gulbenē jau sagatavoti, tādu es saņēmu informāciju.

Vajag vēl vairāk rūpēties par savu dvēseli un Dievs dos nepieciešamas žēlastības. Māsa Faustīne savā Dienasgrāmatā (nr. 112., www.faustyna.pl) uzrakstīja:

Dievs no kādas dvēseles prasa lielo šķīstību, tāpēc Viņš tai sūta dziļāku [nabadzības] iepazīšanu. Apgaismota ar gaismu no augšienes, viņa labāk iepazīst to, kas Dievam patīk, un kas nepatīk.

trešdiena, 2018. gada 14. marts

Tuvāk Gulbenei un Madonai.

Tuvāk Gulbenei un Madonai.

Šodien es runāju ar priesteri Andžeju, Gulbenes prāvestu, jo jau pēc divām dienām sāksies rekolekcijas. Es runāju arī ar pr. Pāvilu, Madonas draudzes prāvestu, un laikam Dieva žēlsirdības svētceļojuma laiks 9.-11. aprīlis būs ļoti konkrēti piepildīts, daudz vairāk nekā šeit uzrakstīts:


Es domāju, ka tā ir ļoti laba situācija, kad man ir dota iespēja pāriet visu šo Dieva žēlsirdības svētceļojumu no pašiem sākumiem, no pašām pirmām domām KĀ? līdz pēdējiem žestiem un vārdiem LŪDZU, ŅEMIET ŠĪS SVĒTBILDĪTES UN ŠO BUKLETU! un PALDIES!

Es domāju, ka šīs svētbildītes ir skaistās. Tāpat arī buklets. Es redzu, ka ir daudz tādu, kuri to nesaprot un uzskata to visu par vēl vienu svētbildīti. Kas tomēr pieņem Jēzus aicinājumu, tas mācās un arī svētbildīti uzskata par instrumentu, lai sev un citiem palīdzētu sasniegt Debesu Valstību.

Nekad netiks uzbūvēta lieliska ēka, ja atmetīsim mazus ķieģelīšus (D., nr. 112.).

otrdiena, 2018. gada 13. marts

Vislielāka bagātība.

Vislielāka bagātība.

Nav ko bīties, ka atnāks kāds kontrolieris un pavēlēs maksāt nodokļus no šīs bagātības. Tā ir patiesa bagātība, jo nevajag maksāt nodokļus. Bet kas ir šī patiesa bagātība? Tā ir vienotība ar Dievu.

Jārūpējas par visu, arī par garīgām lietām, lai saņemtu grēku piedošanu un lai saņemtu citas žēlastības. Dieva klātbūtne - lielā klusumā - iet līdzi. Vienotība ar Dievu iet līdzi. Tāpēc svētie un svētās, visi tie, kuri tik skaisti aprakstīja cilvēka garīgo dzīvi, viņi pievērsa savu galveno uzmanību nevis žēlastībām un citām dāvanām, bet pašam Dievam. Vienotība ar Dievu, Dieva klātbūtne, pats Dievs ir patiesā bagātība.

1602. numurā, savā Dienasgrāmatā, svētā Māsa Faustīne rakstīja par Jēzus žēlastību straumēm, kuras Viņš sūta pazemīgām dvēselēm un šīs pazemīgās dvēseles iegremdējas šajās žēlastībās kā ūdenī. Jēzus sacīja:

Lepnie vienmēr ir nabadzībā un postā, jo Mana žēlastība novēršas no tiem un [vēršas] uz pazemīgām dvēselēm.

pirmdiena, 2018. gada 12. marts

Dieva žēlsirdības sanktuārijs Plockā.

Dieva žēlsirdības sanktuārijs Plockā.

 1931. gada 22. februārī Žēlsirdīgais Jēzus atnāca pie Māsas Faustīnes Kovaļskas klosterī Plockā (Płock), Polijā, tāds, kā mēs Viņu pazīstam no šīs brīnumdarītāja svētbildes Krakovā (jau tagad arī Latvijā). Un Jēzus teica Māsai: Uzglezno attēlu pēc zīmējuma, kuru tu redzi... ar uzrakstu "Jēzu, es uzticos Tev!"

Daudzu svētceļnieku dēļ (un to skaits pieaug) Žēlsirdības Dievmātes Māsas nolēma pirms padsmit gadiem uzbūvēt lielāko baznīcu, jo līdz šim svētās Mises svētceļniekiem notiek nelielā klostera kapelā.

Šeit var paskatīties, kā iet darbi vietā, kur Māsa Faustīne saņēma no Jēzus Misiju, kura attīstās līdz mūsdienām - sludināt Dieva žēlsirdības godināšanu:


svētdiena, 2018. gada 11. marts

Ir jārunā par Dieva žēlsirdību.

Ir jārunā par Dieva žēlsirdību.

Mēs ar pr. Rihardu no Siguldas daudz runājām par gaidāmām rekolekcijām Siguldā un es ceru, ka tur visi cilvēki dzirdēs par Dieva žēlsirdību un atradīsies daudz tādu, kuri kļūs par Dieva žēlsirdības godinātājiem.

Es arī runāju vēl ar citu priesteri, kuram sirdī ir liela degsme sludināt Evaņģēliju.

Vēl pēc pāris dienām kaut kur (ne tikai Gulbenē) man būs jārunā par Dieva žēlsirdību un svēto Māsu Faustīni Kovaļsku.

Vēl daži vārdi no Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas,  1436. nr., www.faustyna.pl:

Kaut gan Tu esi liels, Kungs, tomēr Tu atļauj, ka Tevi var uzvarēt pazemināta un dziļi pazemīga dvēsele.

sestdiena, 2018. gada 10. marts

Kristus Karaļa draudzē, pēc tam Gulbenē.

Kristus Karaļa draudzē, pēc tam Gulbenē.

Tagad Rīgas Kristus Karaļa draudzē notiek rekolekcijas saistītas ar Dieva žēlsirdības svētceļojumu:


Pēc tam Gulbenē, šeit ir saraksts:


Sveicieni šīm draudzēm.

Es domāju, ka man vajag visu mācīties, jo neko nedaru pilnīgi. Kā kādreiz Francisks teica:

Brāļi, sāksim visu no jaunā...

Es piekrītu svētajam Franciskam. Kā to darīt? Kā darīt visu labi, arvien pilnīgāk? Mums šodien palīgā nāk svētā Māsa Faustīne (Dienasgrāmata nr. 56, www.faustyna.pl):
Manā iekšējā dzīvē es skatos ar vienu aci sava [posta un grēcīguma] - kāda es esmu - bezdibenī, un ar otru aci es skatos Tavas žēlsirdības dzīlēs, Dievs.

piektdiena, 2018. gada 9. marts

Vai mēs zinam, kas esam?

Vai mēs zinam, kas esam?

Es labi zinu, kas es esmu pati no sevis - uzrakstīja svētā Māsa Faustīne savā Dienasgrāmatā (56.nr., faustyna.pl).

Vai katrs no mums zina, kas ir? Vai netrūkst pazemības? Vai es neapvainojos, kad par mani silkti runā? Vai visu, pilnīgi visu, būvēju uz  Jēzus?

Es labi zinu, kas es esmu pati no sevis, tāpēc Jēzus atklāja manas dvēseles acīm visu posta - kurš esmu es - bezdibeni, un caur to es labi saprotu, ka viss, kas ir labs manā dvēselē, tā ir tikai Viņa svētā žēlastība. 

Bet arī caur to Māsa Faustīne pielūdz Jēzu Kristu, jo kaut gan no vienas puses viņa redz savu lielu nabadzību, no otras puses redz nesalīdzināmi lielo Dieva žēlsirdību, redz Dieva žēlsirdības dzīles.

ceturtdiena, 2018. gada 8. marts

Šogad būs Dieva žēlsirdības kulta izplatīšanai 40 gadi.

Šogad būs Dieva žēlsirdības kulta izplatīšanai 40 gadi.

Kad mēs lasām svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas dzīves datus un kā tālāk attīstījās Dieva žēlsirdības kulta izplatīšana (skaties http://uzticies-jezum.mozello.lv/masa-faustine/dzives-kalendars/), mēs varam atklāt, ka šogad būs tai izplatīšanai 40 gadi (30. jūnijā):

21.10.1965.
Sākas process par Māsas Faustīnes dzīvi un tikumiem diecēzes līmenī - kard. Karola Voitilas lēmums.
 
25.11.1966.
Māsas Faustīnes mirstīgās atliekas tiek pārnestas no kapa uz Lagevniku klostera kapelu un ievietotas zem grīdas.
 
20.09.1967.
Kard. Karols Voitila pabeidz informācijas procesu diecēzes līmenī. Dokumenti tiek sūtīti uz Romu.
 
15.04.1978.
Tiek atcelts Svētā Krēsla aizliegums izplatīt Dieva žēlsirdības kultu formās, kuras atklātas caur Māsu Faustīni (publicēts 30.06.1978.).

Tāpēc es priecājos, ka mums Latvijā izdevās, nu ar visu pazemību, diezgan daudz izdarīt, ko varētu ierakstīt šajā 40. gadu jubilejā. Es pateicos Dievam, ka Viņš arvien vairāk atklāj savu Žēlsirdīgo Vaigu Latvijā. Es pateicos visiem, kuri piedalījās un tālāk piedalās šajā Dieva žēlsirdības kulta izplatīšanā.

Tagad līdz svētdienai Dieva žēlsirdības svētceļojums ar Žēlsirdīgā Jēzus svētbildi, svētās Māsas Faustīnes relikvijām un viņas mazo svētbildi, kā arī ar svētbildītēm un bukletiem Jēzus žēlsirdības vēstījums (un Dienasgrāmatām krieviski - es nezinu, vai vēl palika?) notiek Rīgas Kristus Karaļa draudzē. Sirsnīgs sveiciens visai draudzei ar prāvestu!

trešdiena, 2018. gada 7. marts

Māsa Faustīne par savu "Dienasgrāmatu".

Māsa Faustīne par savu "Dienasgrāmatu".

Kā es jau rakstīju, īsi pirms Dieva žēlsirdības svētceļojuma rekolekcijām pie maniem līdzbrāļiem kapucīniem Rīgas sv. Alberta draudzē, es pasūtīju svētās Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmatas krieviski (45 eksempl.) un poliski (5 eks.). Grāmatas atbrauca dažas stundas pirms rekolekcijām un jau nakamās divās dienās (plus Olainē) puse eksemplāru atradās laimīgu pircēju rokās.

Es nezinu, kāda tagad ir situācija ar Dienasgrāmatām, bet svētdien Kalnciemā vēl redzēju dažus eksemplārus.

Tāpēc tagad daži vārdi par šo grāmatu. Runās Māsa Faustīne (Dienasgrāmata nr. 1471, https://www.faustyna.pl/zmbm/dzienniczek/, https://www.faustyna.pl/zmbm/ru/?page_id=290, https://www.faustyna.pl/zmbm/en/diary/):

Kaut gan es jūtos vāja (Māsa Faustīne bija slimnīcā) un daba prasa atpūtu, tomēr es jūtu žēlastības dvesmu, lai sevi pārvarētu un rakstītu, lai rakstītu dvēseļu iepriecinājumam, kuras es tik ļoti mīlu, un ar kurām es dalīšu visu mūžību. Un es tik karsti vēlos viņām mūžīgo dzīvi, tāpēc visus brīvus brīžus, kaut gan tik mazus, es izmantoju rakstīšanai, un tā, kā vēlas Jēzus.

otrdiena, 2018. gada 6. marts

Klostermāsa un pazemība.

Klostermāsa un pazemība.

Es šodien runāju ar kādu klostermāsu un es pasvītroju, ka Baznīcā svētām klostermāsām ir lielā nozīmē. Ļoti daudzas svētās klostermāsas ietekmē Baznīcas dzīvi, jo viņas, līdzdarbodamas ar Dieva gribu, parādīja mums ceļu uz svētumu, un šis ceļš ir ļoti aktuāls un derīgs ikdienišķā dzīvē.

Par paraugu var ņemt piemēram svēto Māsu Faustīni, sv. Terēzi Lielo, sv. Terēzi no Lizjē, sv. Terēzi no Kalkūtas. Piemēram pirms brīža bija Žēlsirdības stunda un tajā lūgšana uz Žēlsirdīgo Jēzu. Bet rīt man būs sv. Mise pie Kalkūtas māsām.

Šī klostermāsa, kuru šodien satiku, runāja par pazemību, ka tā ir patiesība. Un tagad paskatīsimies, ko sv. Māsa Faustīne mums runā šodien (Dienasgrāmata, nr. 1503, www.faustyna.pl):

Tūlīt pēc noviciāta es sāku vingrināties sevišķi pazemībā, man nepietika pašas pazemināšanas, kuras Dievs atļāva [manā dzīvē], bet es pati tās meklēju un pārākā dedzībā es dažreiz atklāju priekšniecēm sevi tādu, kāda es realitātē nebiju, un par kādiem postiem man nebija nekādas saprašanās. Tomēr pēc neilga laika Jēzus ļāva man iepazīt, ka pazemība ir tikai patiesība.

pirmdiena, 2018. gada 5. marts

Kad priesteri runās par Dieva žēlsirdību?

Kad priesteri runās par Dieva žēlsirdību?

Priesteri runā par Dieva žēlsirdību un es ceru, ka šis svētceļojums - tagad jau Kristus Karaļa draudzē, Rīgā - to vēl attīstīs. Kā attīstīs? Ka tas būs ar lielāku spēku? Kādu spēku? Ar Dieva spēku, jo taču Jēzus apsolīja, saistīja ar šiem pieciem Dieva žēlsirdības godināšanas veidiem konkrētus apsolījumus.

Ja kāds nezinātu, daudz plašāk Dieva žēlsirdības godināšana - veidos, kurus Jēzus atklāja sv. Māsai Faustīnei - ir aprakstīta šeit.

Šajā gadā: febr. 2017. - febr. 2018. es daudz iemācījos par Dieva žēlsirdību. Un tās praktizēšana nav smaga un sarežģīta. Tas viss, ko Dievs atklāja un mums dod caur Baznīcu, nav sarežģīts un smags.

Bet kur ir problēma? Lūk, tūlīt parādīšu. Kāds cilvēks man pateica, nesen, ka es rakstu par Dieva žēlsirdību, vai pavisam rakstu ziņas blogos tāpēc, ka "tas man patīk". Nu šausmas! Kā var tā domāt? Bet diemžēl var. Rezultāts ir tāds, ka kāds cilvēks var skatīties uz to, ko otrais dara, un neko nesaprast! Kāpēc? jo laikam pats dara tikai to, kas viņam patīk. Jūs dzirdējāt tādus vārdus, kā egoisms, vai elle? Tā ir egoisma un elles smirdoņa. Var vēl pielīmēt - ja kāds nevarētu saprast - "priesteris sēž biktskrēslā, jo viņam tas patīk", "priesteris celebrē svēto Misi, jo tas viņam patīk". Ja kāds līdz šim nesaprata, lai iet gulēt, rīt lasīs, varbūt sapratīs. Lai nebūtu tā, ka tikai par priesteriem: var pievienot vēl: "mamma rūpējas par mazo bērnu un guļ 2-3 stundas dienā, jo tas viņai patīk".

Bet ko svētā Māsa Faustīne Kovaļska rakstīja 1306. nr. savā Dienasgrāmatā (www.faustyna.pl)?

Ak, cika skaista pazemīga dvēsele (...). Tādai dvēselei Dievs neatteicas no nekā; tāda dvēsele ir visvarena, tā ietekmē visas pasaules likteņus; Dievs paaugstina tādu dvēseli līdz pat savam tronim, un jo vairāk tā pazeminājas, jo vairāk Dievs [tuvojas] viņai, Viņš skrien tai pakaļ ar savām žēlastībām (...). Tāda dvēsele ir visdziļāk vienota ar Dievu.

svētdiena, 2018. gada 4. marts

Žēlsirdība ir līdzdarbošanas veids ar Dievu.

Žēlsirdība ir līdzdarbošanas veids ar Dievu.

Šodien pirmajā blogā uzrakstīju ziņu par Dieva žēlsirdības svētceļojumu Kalnciema draudzē. Sirsnīgi aicinu lasīt šo ziņu, jo tā parāda - vismaz daļēji - kā pats Dievs redz mūsu piedalīšanos vai līdzdarbošanos ar Viņu Dieva žēlsirdības izplatīšanā. Mūsu žēlsirdības darbi, pat vismazākajie, atgriežas  pie Dieva kopā ar mums. Un otra lieta - tas lai ir mācība mūsu ikdienīšķai lūgšanai, lai tā būtu konkrēta (kā es pildu Dieva gribu) un tāda, kā Dievs klausītos. Jo Dievs ar lielu uzmanību un mīlestību klausās.

Un vēl viena mācība no sv. Māsas Faustīnes (Dienasgrāmata nr. 267, www.faustyna.pl), cik ļoti konkrētai ir jābūt lūgšanai:

Kas grib iemācīties patiesu pazemību, lai pārdomā Jēzus ciešanas. Kad es pārdomāju Jēzus ciešanas, man nāk daudzu lietu - kuru iepriekš es nevarēju saprast - skaidra saprašana. Es gribu būt līdzīga Tev, Jēzu, Tev krustā sistam, nomocītam, pazemotam. Jēzu, ieraksti uz manas dvēseles un sirds savu pazemību.

sestdiena, 2018. gada 3. marts

Kad priesteri runās par Dieva žēlsirdību, tad...

Kad priesteri runās par Dieva žēlsirdību, tad...

Jēzus kādreiz teica svētajai Māsai Faustīnei Kovaļskai, ka priesteriem, kuri sludinās par Dieva žēlsirdību, Jēzus dos spēku satriekt cilvēku sirdis. Tāpēc es priecājos, ka man gan rīt Kalnciema draudzē būs iespēja runāt par Dieva žēlsirdību, gan otrdien Siguldā - nelielai draudzes cilvēku grupai.

Es ceru, ka priesteri arvien vairāk runās par Dieva žēlsirdību, lai arvien vairāk cilvēku varētu sākt praktizēt dzīvē Dieva žēlsirdības godināšanu veidos, kurus Jēzus atklāja sv. Māsai Faustīnei.

Dieva žēlsirdība darbojas cilvēka dvēselē lielā klusumā, bet pilveidošanās ceļš nav aprobežots - gan Debesu Valstībā, gan jau šeit virs zemes. Par to liecina šī mācība, kuru Jēzus deva iepazīt Māsai Faustīnei (Dienasgrāmata nr. 758, www.faustyna.pl):

Jēzus man deva iepazīt sava klusuma un pazemības dzelmi, un deva man saprast, ka tieši to Viņš no manis prasa (...) Es sapratu, ka nepietiek, lai es censtos tikai par parastiem tikumiem, bet cenšos vingrināties heroiskos tikumos.

piektdiena, 2018. gada 2. marts

Pazemība un vienkāršība.

Pazemība un vienkāršība.

Es paskatījos uz svētās Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas fragmentu (184. nr.) un padomāju, ka ir saistīts arī ar to, ko es rakstīju šodienas ziņā.
Un pavisam šajā Lielajā Gavēnī nevar nepieverst uzmanību tam, ka Dievam patīk mazi darbi, ja tie ir izdarīti vienotībā ar Viņu.

Kādreiz, pēc Kristus Dzimšanas svētkiem, Māsa Faustīne lūdzās pie betlemītes. Pēkšņi viņa ieraudzīja Bērnu Jēzu un teica:

Jēzu, Tu esi tāds mazais, bet es zinu, ka Tu esi mans Radītājs un Kungs. Un Jēzus man atbildēja: Es esmu, un tāpēc Es satiekos ar tevi kā bērns, lai tevi iemācītu pazemību un vienkāršību.

5. martā - no Kalnciema uz Rīgas Kristus Karaļa draudzi.

5. martā - no Kalnciema uz Rīgas Kristus Karaļa draudzi.

Viss skaidrs, 5. martā Dieva žēlsirdības svētceļojums "pārcelsies" no Kalnciema uz Rīgas Kristus Karaļa draudzi. Daudziem rīdziniekiem, kuri vēl nepiedalījās šajā svētceļojumā, nepalūdzās Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes priekšā un nesaņēma svētību ar svētās Māsas Faustīnes relikvijām, parādījās jauna iespēja.

Lai Žēlsirdīgais Jēzus svētī visus dalībniekus.

ceturtdiena, 2018. gada 1. marts

Miers un klusums.

Miers un klusums.

Vai kāds dzirdēja kaut ko par Dieva žēlsirdības svētceļojumu? Laikam Liepājas diecēzē bārga ziema. Bet kad jau sniegi beigsies un sāksies pavasaris, tad visu uzzināsim. Es jau varbūt ātrāk, jo taču svētdien man ir jābūt Kalnciemā, kur būs gan Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, gan svētās Māsas Faustīnes relikvijas.

Žēlsirdības darbi un dzīve paļāvībā uz Dievu - tas ir iespējams ikkatru brīdī. Es šodien paskatījos, cik daudzus mazus žēlsirdības darbus tuvākajiem var darīt. Tas ir atkarīgs tikai no vienas lietas, nu, varbūt no divām lietām - pirmā: ka es gribu to darīt un otrā: ka es gribu dzīvot kā kalps, tas nozīmē kā Jēzus, Kas atnāca nevis lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš kalpotu.

Ja būs šie divi elementi un paļāvība uz Dievu, būs arī darbi, jo Dievs tos ir sagatavojis.

Bet skatamies vēl uz sv. Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas fragmentu (nr. 55) (es nezinu, vai precīzi to pārtulkoju, sevišķi šo "izplūst no kalniem"):

Kā ūdeņi no kalniem ieplūst ielejās, tā arī Dieva žēlastības izplūst tikai pazemīgās dvēselēs.