sestdiena, 2018. gada 24. marts

Liecība no Kurzemes.

Liecība no Kurzemes.

Visjaunākā laikraksta "Nāc" numurā (nr. 2 (102) marts 2018) Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins uzrakstīja tekstā "Dieva žēlsirdības svētceļojums Kurzemē" dažus vārdus par šo svētceļojumu savā dieccēzē. Šeit es ievietošu dažus fragmentus.

Sākumā bīskaps pieminēja, ka Dieva žēlsirdības svētceļojumā pirma bija mūsu draudze Olainē, kur es ar manu brāļu kapucīnu un visas draudzes palīdzību vadīju trīs dienas rekolekcijas (4. - 6. februārī). Nākamas tādas, bet vēl intensīvākas, rekolekcijas man bija pie maniem brāļiem kapucīniem Rīgā, svētā Alberta Lielā draudzē (16. - 18. februārī).

Bīskaps pasvītroja arī, ka svētceļojums noslēgsies Kauguru Dieva Žēlsirdības draudzes baznīcā 15. aprīlī, kur 12:00 "notiks pateicības sv. Mise par šī dievnama celšanas pabeigšanu".

Tālāk bīskaps raksta, ka "dažās Kurzemes draudzēs  varēja pagodināt sv. Faustīnes relikvijas un lūgties Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes priekšā". Kādas bija šīs draudzes? Kuldīga, Lēnas, Aizpute, Alsunga, Ventspils, Liepāja - sv. Jāzepa katedrāle un tēvu dominikāņu sv. Dominika draudze.

Bīskaps raksta arī par diviem elementiem, kuri kopā veido Dieva žēlsirdības godināšanas pamatu: tā ir paļāvība uz Dievu un žēlsirdības nostāja pret tuvākajiem. Uz šī pamata var praktizēt piecas Dieva žēlsirdības godināšanas formas jeb veidus, kurus Jēzus atklāja svētajai Māsai Faustīnei Kovaļskai, kuru Jēzus sauca par savu "sekretāri": Dieva žēlsirdības godināšanas būtība ir paļāvības nostāja uz Kungu Dievu, un tā ir Bībeles ticības nostāja, uzticēšanās Dievam, kas praksē nozīmē pildīt Viņa gribu, kas izpaužas baušļos, paaicinājuma pienākumos, svētībās un evaņģēlija padomos, kā arī Svētā Gara atpazītās iedvesmās. Otrais šīs godināšanas būstiskais priekšnoteikums ir žēlsirdības nostāja pret tuvākajiem, kā dēļ Dieva žēlsirdības godināšana nav tikai vienkārša dievbijība, bet pieprasa veidot sevī evaņģēlisku - aktīvas mīlestības pret cilvēkiem nostāju. Tikai uz šī pamata - paļāvības uz Dievu un žēlsirdības pret tuvāko - veidojās jaunās kulta formas, kuras Kungs Jēzus deva māsai Faustīnei". Mēs protams zinām šīs formas: Dieva žēlsirdības svētbilde, Dieva žēlsirdības stunda, Dieva žēlsirdības kronītis, Dieva žēlsirdības svētki un Dieva žēlsirdības kulta izplatīšana.

Tālāk bīskaps arī citēja fragmentu no svētās Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas:

Jēzus teica Māsai Faustīnei: "Stāsti pasaulei par manu bezgalīgo žēlsirdību! Lai Žēlsirdības svētki kļūst par atgriešanos un aizsardzību visām dvēselēm, īpaši grēciniekiem. Šajos svētkos es izliešu savas žēlsirdības okeānu pār tām dvēselēm, kas tuvosies manas žēlastības avotam".

Teksts beidzās ar skaistiem vārdiem:

"Kauguru draudze tagad kļūs par mūsu zemes Lagevņikiem, kur ir galvenā Dieva Žēlsirdības godināšanas vieta un kur turpmāk tiks uzglabātas sv. Faustīnes relikvijas. Tā būs iespēja ikvienam svētceļot un pagodināt Dievu, izlūdzoties žēlsirdību sev, saviem tuvākajiem un lūgt, lai Dievs mūsu sirdis dara žēlsirdīgas pret mūsu līdzcilvēkiem".

Paldies Ekselencei. Prieks lasīt, ka Dieva žēlsirdības godināšana un kults izplatījas. Tas dod spēku un drosmi katram Dieva žēlsirdības godinātājam arvien pilnīgāk pildīt to, ko Jēzus atklāja Māsai Faustīnei un kura, kā Žēlsirdības Apustule, pasludināja to mums.

Vairāk par Dieva žēlsirdības godināšanu: 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru