piektdiena, 2017. gada 28. aprīlis

Kā mērīt laiku?

Kā mērīt laiku?

Pirms četrdesmit astoņiem gadiem man bija Kristības Sakraments. Pateicība Dievam! Jo tas jau ir tik daudz laika Baznīcā, vienotībā ar Jēzu un, pateicoties Viņam, vienotībā ar brāļiem un māsām Kristū. Tā var mērīt laiku - cik laika pargāja no Kristības Sakramenta pieņemšanas.

Var arī mērīt laiku sakarā ar citām dāvanām (cik ļoti mēs esam apdāvināti). Piemēram es šodien ieliku kafijā karotīti ar pēdējo medus porciju - tas ir... nē nē jau bija medus no Viļakas. Un vairs nav. Pateicība Dievam un labdariem, kuri to uzdāvināja pagājušajā gadā Viļakā.

Šajās dienās mēs fejsbukā rakstījām komentāros par Dieva gribas pildīšanu un par krusta nešanu. Svētie un Svētās ar savas dzīves piemēru mums mācā, ka viņi ne tikai, ka ar prieku pieņēma katru krustu, bet arī lūdzās, kā piem. sv. Veronika Džuliāni (s. Veronica Giuliani): "Kungs, dodi man krustus! krustus! krustus!" vai: "Ciešanās! ciešanās! ciešanās!"

Dīvainas lūgšanas? Debesu Tēvs, dodot ticīgam cilvēkam krustu, dod arī žēlastību, lai viņš sekotu Jēzum un vienotu savas ciešanās ar Jēzus ciešanām pasaules atpestīšanai. Tāpēc kādās nepatikšanās, grūtībās, vajāšanās, vai arī tādās situācijās, kuras nevaram tā vienkārši mainīt, kaut gan gribētos nu tā, labot, lai būtu labi, bet pēc mūsu gribas, - tad jāmācās pieņemt Dieva griba. Šeit ir vieta parādīt savu paļāvību uz Dievu, lūgties par brāļiem un māsām ar paļāvību un darīt tuvākajiem žēlsirdības darbus. Tas nav pārāk daudz un mēs to varam darīt.

Jēzu, es uzticos Tev!


otrdiena, 2017. gada 25. aprīlis

Dieva žēlsirdība ģimenēs

Dieva žēlsirdība ģimenēs

Dieva žēlsirdības godināšana sākas ģimenēs. Es pazīstu kādu piecu bērnu ģimeni, kur tēvs un māte godina Dieva žēlsirdību un izplata tās kultu savā ģimenē. Un dažreiz man atgādināja par Kronīti un par Žēlsirdības stundu plkst 15:00.
Es dzirdēju, ka ir vēl cita daudzbērnu ģimene, kur vecāki izdomāja jauno pavisam privāto Dieva žēlsirdības godināšanas veidu - Dieva žēlsirdības kalendāri, kurā katru dienu vecāki un bērni ieraksta žēlsirdības darbus tā, kā Jēzus aicināja (lūgties ar paļāvību un ikdienā darīt žēlsirdības darbus tuvākajiem).
Es atgādinu, ka Dieva žēlsirdības izplatīšanas sākums ir ļoti vienkārš un vienlaicīgi ļoti svarīgs un nepieciešams: tā ir dzīve Dieva žēlastības stāvoklī, bez smagiem grēkiem, tas nozīmē, ka sākums ir mūsu rūpēs par savu garīgo dzīvi. Ja es to daru, tad varu iet tālāk uz priekšu un meklēt Dieva gribu un izpildīt to žēlsirdības darbos tuvākajiem.
Žēlsirdīgais Jēzus grib mūs ļoti apdāvināt un mēs mācāmies to pieņemt. Un mēs ļoti labi zinām, ka Viņš Pats ir priekš mums viss, mēs Viņu mīlam un vēlamies būt kopā ar Viņu nemitīgi. Kādreiz tas izpildīsies, tāda ir Baznīcas cerība, tad arī mūsu cerība. Bet šeit jārūpējas par Jēzu Vissvētākajā Sakramentā. Ja mēs to daram, tad daram kaut ko vissvarīgāko un visskaistāko, esam kopā ar mūsu Pestītāju, Kas mūs ļoti ļoti mīl. Jāskatās, kur ir Vissvētākais Sakraments un jācenšas vienoties ar Jēzu Tajā.

pirmdiena, 2017. gada 24. aprīlis

sv. Faustīne žēlsirdības Apustule

Sv. Māsa Faustīne Kovaļska
Dieva žēlsirdības Apustule
(św. Siostra Faustyna Kowalska 25.08.1905.-05.10.1938.)
Svētbildīte no klostermāsām Krakovā-Lagevnikos
(Dieva žēlsirdības sanktuārijs)


svētdiena, 2017. gada 23. aprīlis

sestdiena, 2017. gada 22. aprīlis

Mazās pārdomas

Mazās pārdomas

"Es šodien aizgāju uz katedrāli. Sākumā baznīca bija tukša, bet tad atnāca daži tūristi. Viņi staigāja pa baznīcu - skatījās, fotogrāfēja. Es, kad atnācu, es nolēmu aiziet priekšā, kur ir Jēzus svētbilde. Es gribēju ieskatīties Viņā.
Lūk pārdomas, ko es pierakstīju, kad biju klāt.

Es sēžu. Lūkojos uz Viņu. Paliek pat nedaudz neomolīgi, jo pēkšņi pārņem sajūta, ka Viņš mani uzlūko, ka es esmu pamanīta. No otras puses prieks, ka es kā ar Personu tiekos.
Sajutu Viņa smaidu. No Viņa izstaro Mīlestība, Miers. Viņš izskatās tik mierīgs. Kāpēc? Ka es tāda grēciniece? Ka es Viņam daru pāri? Nē. Tāpēc, ka Viņš mani mīl. Kāpēc? Jo Viņš nemaz nemāk nemīlēt. Kāpēc? Jo Viņš ir Dievs Dēls. Es Viņam esmu ļoti dārga. Ai, piedod Jēzu! Viņa soļi - Viņš nāk pirmais pie manis. No Viņa izstaro Gaisma, un roka nav pacelta kulakā, bet svētībā - Es Esmu ar tevi. Manu sirdi pārņem kvēle - sēdēt, sēdēt, lūgties un uzlūkot. Mana sajūta kā Polijā. Lai arī es Jēzu Žēlsirdīgo esmu skatījusies jau agrāk, tad es nebiju neko tādu izjutusi kā šodien..."

A. no sv. Alberta draudzes
(21.04.2017)

Katehēze par Dieva žēlsirdību katedrālē

Katehēze par Dieva žēlsirdību katedrālē

Šodien man bija katehēze par Dieva žēlsirdību Rīgas sv. Jēkaba katedrālē. Šo katehēzi organizēja m. Biruta un m. Helēna. Bija apm. 40 dalībnieku, ja ne vairāk, starp tiem daudz bērnu. Liels paldies Cien. Māsām!

Katehēzei bija vairāk nekā 2 stundas un pabeidzam ar Dieva žēlsirdības kronīti (kā novennas pēdējo dienu) Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes priekšā. Katehēze bija krieviski un es pats brīnījos, ka es varēju tā, nu, diezgan labi runāt - ar Māsu palīdzību.

Katehēze gāja ļoti labi un pat bija jautajumi, sevišķi beigās - jo trešo stundu pavadījām Klostera ielas telpās, kur bija draudzīga tēja un sarunas. Liels paldies katedrālei par šo iespēju sludināt un izplatīt Dieva žēlsirdības kultu.

Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde katedrālē
(Anželikas bilde no 21.04.2017.)
piektdiena, 2017. gada 21. aprīlis

Tuvojas Žēlsirdības svētki.

Tuvojas Žēlsirdības svētki (šo svētdien) - vai nodomu saraksts ir gatavs?

Žēlsirdības svētkiem ir visaugstākā pakāpe Dieva žēlsirdības godināšanā. Mājas lapā:

http://uzticies-jezum.mozello.lv/zelsirdibas-godinasana/zelsirdibas-svetki/

varam izlasīt, ka tas, kas ies pie grēksūdzes un pieņems sv. Komūniju, saņems tik lielas žēlastības, ka var to salīdzināt vienīgi ar Kristības sakramentu. Tas protams nav Kristības sakraments, jo tā avots ir Jēzus Kristus krustā. Tomēr Jēzus grib, lai Žēlsirdības svētki slēgtu Lieldienu oktavu, lai būtu skaidrs, ka Jēzus nomira par mums lielās mokās uz krusta un trešajā dienā augšāmcēlās mūsu atpestīšanai, tāpēc ka Viņa milestība ir žēlsirdīga mīlestība, ka Viņa sirds redzamā veidā tika atvērta, lai visi zinātu, ka Dievs grib dot savu žēlsirdību visiem, bet sevišķi nabaga grēciniekiem.

Vai nodomu saraksts ir gatavs? Vai sirdī jau ir paļāvība uz Dievu un tā pieaug? Vai rokas dara žēlsirdības darbus tuvākajiem?

Vai nodomu saraksts ir gatavs? Jo šī diena, tas ir Žēlsirdības Svētki, nav atpūtas diena, ir jālūdzas visos iespējamos nodomos, protams - labos, kuri nesīs labumu cilvēkam mūžības perspektīvā. Tā nav atpūtas diena, vēl nē. Jālūdzas par visiem, sevišķi par grēciniekiem un par vislielākajiem grēciniekiem, lai tie neietu bojā. Mūsu priekšā liela kalpošana. Vai tu jau zini ko darīsi svētdien?

Jēzus mums katram parādīja žēlsirdību, lūgsimies par tiem, kuri to vēl nespēj pieņemt, lūgsimies Jēzus Kristus sāpīgo ciešanu vērtību un nopelnu dēļ.

otrdiena, 2017. gada 18. aprīlis

Žēlsirdības svētbildes pasvētīšana katedrālē

Viņa Ekselence arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs pasvētīs Žēlsirdīgā Jēzus svētbildi Rīgas sv. Jēkaba katedrālē.

2017. gada 23. aprīlī, Dieva žēlsirdības svētkos, Rīgas sv. Jēkaba katedrālē, pēc sv. Mises 18:30, Viņa Ekselence arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs pasvētīs Žēlsirdīgā Jēzus svētbildi.

No "Rīgas sv. Jēkaba katedrāles vestnesīša":

<Dieva žēlsirdības liecība>
"Baznīca, norādot uz krusta un augšāmcelšanās noslēpumu, vienmēr sludinājusi Dieva žēlsirdību, kas ir cilvēkam cerības ķīla un pestīšanas avots. Mūsdienās esam īpaši aicināti sludināt šo vēsti un misiju, kuru mums atgādina sv. Faustīna un žēlsirdīgā Jēzus attēls, kas no lielās ceturtdienas atrodas izstādīts katedrālē".

Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde Rīgas sv. Jēkaba katedrālē.

Visi sirsnīgi aicināti uz šo svēto Misi. Lai žēlsirdīgais Jēzus šajos svētkos katru dalībnieku apdāvina ar bagātām žēlastībām.

Žēlsirdības svētki

 1. Sagatavošana: 9 dienas, sākot no Lielās Piektdienas, jāskaita Dieva žēlsirdības kronītis.
 2. Apsolījumi:
a) galvenā žēlastība: visu vainu un sodu atlaišana,
b) visas žēlastības,
c) laicīgie labumi (ja tikai lūgšanas objekts ir saskaņā ar Dieva gribu, tas ir, labs cilvēkam mūžības perspektīvā).
 1. Nosacījumi:
a) grēksūdze (svētkos vai pirms tam; ir svarīgi, lai dvēsele būtu tīra, bez piesaistīšanās pie jebkāda grēka),
b) sv. Komūnija.
 1. Pamats:
a) paļāvība uz Dievu,
b) žēlsirdība pret tuvākajiem.
 1. Žēlsirdības svētbilde tiek svinīgi pasvētīta un publiski godināta.
 2. Priesteriem jāstāsta sprediķi par Dieva žēlsirdību un jāmodina paļāvība dvēselēs.
'Es vēlos, lai Žēlsirdības svētki būtu [...] patvērums visām dvēselēm, bet sevišķi nabaga grēciniekiem. Šajā dienā ir atvērtas Manas žēlsirdības dzīles, Es izleju veselu žēlastību jūru uz dvēselēm, kuras tuvosies Manas žēlsirdības avotam. Kura dvēsele ies pie grēksūdzes un sv. Komūnijas, saņems vainu un sodu pilnīgu atlaišanu. Šajā dienā ir atvērti visi Dieva vārti, caur kuriem plūst žēlastības' (D. 699).Žēlsirdības svētbilde

 1. Zīme un vizuālā sintēze (svētbilde ir Dieva žēlsirdības vēsts, kuru Jēzus atklāja caur sv. Māsu Faustīni, zīme un vizuālā sintēze).
 2. Apsolījumi
a) vispārīgie apsolījumi:
 • visādas žēlastības,
 • laicīgie labumi (ja tie atbilst Dieva gribai),
b) īpašie apsolījumi:
 • mūžīgā pestīšana,
 • lielas sekmes kristīgās pilnveidošanās ceļā,
 • laimīgas nāves žēlastība.
 1. Pamats
a) paļāvība uz Dievu,
b) žēlsirdība pret tuvākajiem.
 1. Svētbildes izskats (Jēzus ir baltās drēbēs. Labā roka ir pacelta svētībai, ar kreiso roku Jēzus pieskaras drēbēm uz krūtīm, no kurienes iziet divi lieli stari: sarkans un blāvs. Svētbildes uzrakstā ir vārdi: 'Jēzu, es uzticos Tev' (vai: 'Jēzu, es paļaujos uz Tevi')).
Es sniedzu cilvēkiem trauku - Viņš teica Māsai Faustīnei - ar kuru viņiem jānāk pēc žēlastībām pie žēlsirdības avota. Šis trauks ir šī svētbilde ar uzrakstu: Jēzu, es uzticos Tev (Jēzu, es paļaujos uz Tevi) (D. 327). Caur šo svētbildi Es dalīšu daudz žēlastību dvēselēm, tāpēc – lai ikvienai dvēselei ir pieeja tai (D. 570).


Dieva žēlsirdības godināšana


 1. Veidi
a) svētbilde,
b) kronītis,
c) stunda,
d) svētki,
e) izplatīšana.
 1. Pamats
a) paļāvība uz Dievu,
b) žēlsirdība pret tuvākajiem.
 1. Avots
Sv. Māsas Faustīnes Kovaļskas "Dienasgrāmata".

Tā sintētiskā veidā varam atklāt Dieva žēlsirdības godināšanas būtību. Tās pamats ir: paļāvība uz Dievu un žēlsirdības darbi tuvākajiem. To nekad nedrīkst aizmirst un tas ir jādara ik dienas.
Tālāk ir Dieva žēlsirdības godināšanas kulta veidi: Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, Dieva žēlsirdības kronītis, Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības svētki un Žēlsirdības kulta izplatīšana.
Tēdējādi mēs redzam, ka tā ir programma visai dzīvei. Māsa Faustīne rakstīja: 'Ak Jēzu, lai Tava Žēlsirdība ir ierakstīta manā sirdī un manā dvēselē kā zīmogs, un tā būs mana zīme šajā un nākamajā dzīvē. Cildināt Tavu žēlsirdību ir manas dzīves vienīgais uzdevums.' (Dienasgrāmata 1242).


Vairāk informācijas: http://uzticies-jezum.mozello.lv/


ceturtdiena, 2017. gada 13. aprīlis

pirmdiena, 2017. gada 10. aprīlis

Novenna

Novenna
Pirms Dieva žēlsirdības svētkiem (šogad 23. aprīlī) ir novenna (9 dienas jāskaita Dieva žēlsirdības kronītis), kura sākas vienmēr Lielajā Piektdienā, tas nozīmē - pēc pāris dienām:

Žēlsirdības svētki

 1. Sagatavošana: 9 dienas, sākot no Lielās Piektdienas, jāskaita Dieva žēlsirdības kronītis.
 2. Apsolījumi:
a) galvenā žēlastība: visu vainu un sodu atlaišana,
b) visas žēlastības,
c) laicīgie labumi (ja tikai lūgšanas objekts ir saskaņā ar Dieva gribu, tas ir, labs cilvēkam mūžības perspektīvā).
 1. Nosacījumi:
a) grēksūdze (svētkos vai pirms tam; ir svarīgi, lai dvēsele būtu tīra, bez piesaistīšanās pie jebkāda grēka),
b) sv. Komūnija.
 1. Pamats:
a) paļāvība uz Dievu,
b) žēlsirdība pret tuvākajiem.
 1. Žēlsirdības svētbilde tiek svinīgi pasvētīta un publiski godināta.
 2. Priesteriem jāstāsta sprediķi par Dieva žēlsirdību un jāmodina paļāvība dvēselēs.
'Es vēlos, lai Žēlsirdības svētki būtu [...] patvērums visām dvēselēm, bet sevišķi nabaga grēciniekiem. Šajā dienā ir atvērtas Manas žēlsirdības dzīles, Es izleju veselu žēlastību jūru uz dvēselēm, kuras tuvosies Manas žēlsirdības avotam. Kura dvēsele ies pie grēksūdzes un sv. Komūnijas, saņems vainu un sodu pilnīgu atlaišanu. Šajā dienā ir atvērti visi Dieva vārti, caur kuriem plūst žēlastības' (D. 699).

_____________________


Dieva žēlsirdības kronītis

(jālūdzas tā, kā rožukroni)
Ievadā:
Tēvs mūsu, kas esi Debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.

Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju, un uz Jēzu Kristu, Viņa viendzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ir ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis Poncija Pilāta laikā, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, svētajai katoliskajai Baznīcai, svēto sadraudzībai, grēku piedošanai, miesas augšāmcelšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.

Piecas reizes:
Uz Rožukroņa lielajām zīlēm (1 reizi):
Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava vismīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asinis, dvēseli un dievišķību, kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.

Uz mazajām zīlītēm (10 reizes):
Viņa sāpīgo ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei!

Lūgšanas beigās
3 reizes:
Svētais Dievs, svētais, varenais Dievs, svētais, mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums un par visu pasauli!

sestdiena, 2017. gada 8. aprīlis

Dieva žēlsirdības maza skola

Dieva žēlsirdības maza skolaDieva žēlsirdības godināšana
veidi Svētbilde+Kronītis+Stunda+Svētki+Izplatīšana
pamats Paļāvība uz Dievu + Žēlsirdības darbi tuvākajiem
avots svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmata

Dieva žēlsirdības godināšana


 1. Veidi
a) svētbilde,
b) kronītis,
c) stunda,
d) svētki,
e) izplatīšana.
 1. Pamats
a) paļāvība uz Dievu,
b) žēlsirdība pret tuvākajiem.
 1. Avots
a) sv. Māsas Faustīnes Kovaļskas "Dienasgrāmata"

Tas ir tāds saīsinājums, lai dažos vārdos atklātu Dieva žēlsirdības godināšanas būtību. Kā pamats ir: paļāvība uz Dievu un žēlsirdības darbi tuvākajiem. Par to nekad nevar aizmirst un tas jādara ikdienā.
Tālāk iet Dieva žēlsirdības godināšanas kulta veidi: Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, Dieva žēlsirdības kronītis, Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības svētki un Žēlsirdības kulta izplatīšana.
Tad mēs redzam, ka tā ir programma visai dzīvei. Māsa Faustīne uzrakstīja: 'Ak Jēzus, lai Tava Žēlsirdība būtu ierakstīta uz sirds un uz manas dvēseles kā zīmogs, un tā būs mana zīme tajā un nākamā dzīvē. Cildināt Tavu žēlsirdību ir manas dzīves vienīgais uzdevums' (Dienasgrāmata 1242).

Žēlsirdības svētbilde

 1. Zīme un vizuāla sintēze (tā ir visas vēsts par Dieva žēlsirdību, kuru Jēzus atklāja caur sv. Māsu Faustīni, zīme un vizuāla sintēze).
 2. Apsolījumi
a) vispārīgie apsolījumi:
 • visādas žēlastības,
 • laicīgie labumi (ja tie atbilst Dieva gribai),
b) īpaši apsolījumi:
 • mūžīgā pestīšana,
 • lielas sekmes kristīgās pilnveidošanās ceļā,
 • laimīgas nāves žēlastība.
 1. Pamats
a) paļāvība uz Dievu,
b) žēlsirdība pret tuvākajiem.
 1. Svētbildes izskats (Jēzus ir baltās drēbēs. Labā roka ir pacelta svētībai, ar kreiso roku Jēzus pieskaras drēbēm uz krūtīm, no kurienes iziet divi lieli stari: sarkans un blāvs. Svētbildes uzrakstā ir vārdi: 'Jēzu, es uzticos Tev' (vai: 'Jēzu, es paļaujos uz Tevi')).

Es sniedzu cilvēkiem trauku - Viņš teica Māsai Faustīnei - ar kuru viņiem jānāk pēc žēlastībām pie žēlsirdības avota. Šis trauks ir šī svētbilde ar uzrakstu: Jēzu, es uzticos Tev (Jēzu, es paļaujos uz Tevi) (D. 327). Caur šo svētbildi Es dalīšu daudz žēlastību dvēselēm, tāpēc – lai ikvienai dvēselei ir pieeja tai (D. 570).

Dieva žēlsirdības kronītis

 1. Teksts

(jālūdzas tā, kā rožukroni)

Ievadā:
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija..., Es ticu uz Dievu...
Piecas reizes:
Uz rožukroņa lielajām zīlēm (1 reizi):
Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava vismīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asinis, dvēseli un dievišķību, kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.
Uz mazajām zīlītēm (10 reizes):
Viņa sāpīgo ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei!
Lūgšanas beigās
3 reizes:
Svētais Dievs, svētais, varenais Dievs, svētais, mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums un par visu pasauli!

 1. Kļūdas (Visas maiņas, 'pielikumi', vai kad ņem nost vārdus no Dieva Žēlsirdības Kronīša satura maina nozīmi un rezultātā mēs skaitam jau citu lūgšanu, nevis to, kuru diktēja Kungs Jēzus. Nedrīkst arī skaitīt šo lūgšanu pēc rožukroņa parauga un atsevīšķas 'desiatkas' atdalīt ar meditācijām, nodomiem, vai jebkādiem tekstiem. Nodomi vai meditācijas teksti jālasa sākumā, pirms Kronīša teksta, lai tas tiktu noskaitīts vienā gabalā tādā formā, kā to iedeva Jēzus.)
 2. Apsolījumi
a) visādas žēlastības (ja lūgumi atbilst Dieva gribai)
 • pārdabiskas žēlastības,
 • laicīgie labumi,
b) laimīgas un mierīgas nāves žēlastība.
 1. Pamats
a) paļāvība uz Dievu,
b) žēlsirdība pret tuvākajiem.

'Katru dvēseli (...), kura skaitīs šo Kronīti - apsolīja Kungs Jēzus - es sargāju nāves stundā, kā savu godību, vai [ja] pie mirstošā citi [to] noskaitīs, tad [mirstošie] saņems tādas pašas atlaidas. kad pie mirstošā skaita šo Kronīti, Dieva dusmas beidzas, bet neizdibināmā žēlsirdība apņem dvēseli' (D. 811).

Dieva žēlsirdības stunda

 1. Veidi
a) Krusta ceļš,
b) Vissvētākā Sakramenta apmeklešana,
c) vietā, kur esam, kaut uz īsu brīdi jāvienojas ar Jēzu mirstošu uz krusta.
 1. Apsolījumi (Nodomiem, kuros mēs lūdzamies Žēlsirdības Stundā (aizlūgumi), ir jābūt saskaņotiem ar Dieva gribu.)
a) visādas žēlastības,
b) laicīgie labumi.
 1. Nosacījumi
a) ir jālūdzas trijos pēcpusdienā,
b) lūgšana jāvērš tieši uz Jēzu,
c) lūgumos jāatsaucas uz Viņa sāpīgo ciešanu vērtību un nopelniem.
 1. Priekšmets
 • Lūgšanas priekšmets ir Kunga ciešanu noslēpums.
 1. Pamats
a) paļāvība uz Dievu,
b) žēlsirdība pret tuvākajiem.

'Es tev atgādinu, Mana meita - runāja Māsai Faustīnei - ka cikreiz tu dzirdēsi, ka pulkstenis sit trešo stundu, iegremdējies visa Manā žēlsirdībā, pielūgdama un slavēdama to; piesauc tās visspēcību visai pasaulei, bet sevišķi nabaga grēciniekiem, jo šajā brīdī tā tika atvērta ikvienai dvēselei. (...) Šajā stundā tika dota žēlastība visai pasaulei - žēlsirdība uzvarēja taisnīgumu' (Dienasgrāmata 1572).

Žēlsirdības svētki


 1. Sagatavošana: 9 dienas, sākot no Lielās Piektdienas, jāskaita Dieva žēlsirdības kronītis.
 2. Apsolījumi:
a) galvena žēlastība: visu vainu un sodu atlaišana,
b) visas žēlastības,
c) laicīgie labumi (ja tikai lūgšanas objekts ir saskaņā ar Dieva gribu, tas ir, labs cilvēkam mūžības perspektīvā).
 1. Nosacījumi:
a) grēksūdze (svētkos vai pirms tam; ir svarīgi, lai dvēsele būtu tīra, bez piesaistīšanās pie jebkāda grēka),
b) sv. Komūnija.
 1. Pamats:
a) paļāvība uz Dievu,
b) žēlsirdība pret tuvākajiem.
 1. Žēlsirdības svētbilde tiek svinīgi pasvētīta un publiski godināta.
 2. Priesteriem jāstāsta sprediķi par Dieva žēlsirdību un jāmodina paļāvība dvēselēs.
'Es vēlos, lai Žēlsirdības svētki būtu [...] patvērums visām dvēselēm, bet sevišķi nabaga grēciniekiem. Šajā dienā ir atvērtas Manas žēlsirdības dzīles, Es izleju veselu žēlastību jūru uz dvēselēm, kuras tuvosies Manas žēlsirdības avotam. Kura dvēsele ies pie grēksūdzes un sv. Komūnijas, saņems vainu un sodu pilnīgu atlaišanu. Šajā dienā ir atvērti visi Dieva vārti, caur kuriem plūst žēlastības' (D. 699).

Dieva žēlsirdības kulta izplatīšana

 1. Sludināšana caur liecību
a) savas garīgas dzīves izkopšana,
b) Dieva gribas pildīšana,
c) labi darbi tuvākajiem (Dzīves liecība šajā garā ir pirmais un galvenais Žēlsirdības goda izplatīšanas veids).
 1. Sludināšana caur vārdiem
a) saruna un raksti,
b) publiska uzruna,
c) apustulāts sarunās - dzīves ikdienā.
 1. Lūgšana (sevišķi Dieva Žēlsirdības godināšanas prakse formās, kuras Jēzus sniedza caur Māsu Faustīni)
a) ciešanas vienotas ar Jēzus Ciešanām,
b) lūgšana par grēciniekiem,
c) lūgšana par priesteriem un konsekrētām personām,
d) lūgšana par mirstošiem
 1. Pareiza tālāknodošana
a) Žēlsirdības kulta izplatīšanā ļoti svarīga ir vēstījuma pareiza tālāknodošana, tostarp, arī rūpes par to, lai Dieva Žēlsirdības kults būtu tīrs formās, kuras sniedza Māsa Faustīne.

________________
Šis teksts (augšā) ir kā Dieva žēlsirdības godināšanas mazā skola, lai redzētu, kas ir atsevišķos žēlsirdības godināšanas veidos, un lai pareizi sāktu vai turpinātu šo žēlsirdības ceļu savā dzīvē.

piektdiena, 2017. gada 7. aprīlis

Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde Latvijā

Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde Latvijā
Daudzi cilvēki piedalās Dieva žēlsirdības izplatīšanā Latvijā. Šodien mariāņu tēvs Andris Ševels atveda uz Rīgu divas jaunas žēlsirdīgā Jēzus svētbildes. Mēs ceram, ka tās kalpos kā līdzeklis, kas palīdzēs atvērt cilvēku sirdis Dievam un nest svētuma augļus.


Un vēlreiz dažus vārdus par...

...Dieva žēlsirdības godināšanu

A. Veidi

1. Svētbilde
2. Kronītis
3. Stunda
4. Svētki
5. Izplatīšana


B. Pamats

1. Paļāvība
2. Darbi

C. Avots

1. Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas 'Dienasgrāmata'

Tas ir tāds saīsinājums, lai dažos vārdos atklātu Dieva žēlsirdības godināšanas būtību. Kā pamats ir: paļāvība uz Dievu un vienlaikus žēlsirdības darbi tuvākajiem. Par to nekad nevar aizmirst un tas jādara ikdienā.

Tālāk iet Dieva žēlsirdības godināšanas kulta formas: Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, Dieva Žēlsirdības Kronītis, Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības svētki un Žēlsirdības goda izplatīšana.

Tad mēs redzam, ka tā ir programma visai dzīvei. Māsa Faustīne uzrakstīja: 'Ak Jēzu, lai Tava Žēlsirdība būtu ierakstīta uz sirds un uz manas dvēseles kā zīmogs, un tā būs mana zīme tajā un nākamā dzīvē. Cildināt Tavu žēlsirdību ir manas dzīves vienīgais uzdevums' (Dienasgrāmata 1242).

ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīlis

Māsa Faustīne - lūgšanas skolotāja

Māsa Faustīne - lūgšanas skolotāja
Pietiek atvērt svētās Māsas Faustīnes "Dienasgrāmatu" un uz reiz Māsa mums māca lūgties. Piemēram, kādu nedēļu viņa nolēma speciāli lūgties pusstundu krusta veidā Vissvētākā Sakramenta priekšā klostera kapelā (protāms ar priekšnieces atļauju). Kad tuvojās lūgšanas laiks vienmēr parādījās šķēršļi, lai tikai darītu ko citu, nevis lūgties. Kad Masa Faustīne ne par ko negribēja mainīt lūgšanas laiku, lūgšan bija. Kad padevās un nolēma lūgties vēlāk, nekad neizdevās, jo pienākumi neļāva.
Kad Māsa Faustīne tomēr lūdzās, tad vēl priekšā bija garīga cīņa, nāca galvā kādas domas par pienākumiem un darbiem. Kad neizdevās pārāk stipri cīnīties, tad arī tālāk šajā dienā, nākamās stundās, visi darbi gāja bez tādas iekšējas stingrības (kā ir latviski poļu vārds "skupienie"?). Kad tomēr Māsa  šajā pusstundas lūgšanā ļoti cīnījās, lai lūgtos un paliktu nemitīgā vienotībā ar Jēzu savās domās, tad arī nākamas stundas bija ļoti kārtīgas un Māsa bija ļoti sagatavota katrai cīņai un katram šķērslim.
Pēc lūgšanas - kā Māsa Faustīne ieraudzīja - jo dziļāka tā bija un lielākā vienotībā ar Jēzu, tad pasaule meklēja arvien vairāk un vairāk veidu, kā Māsai traucēt - caur vārdiem, darbiem, jebkādā veidā. Māsa zināja, ka pasaulei nepatīk svētums; bet Māsa Faustīne vēl jo vairāk rūpējās par to, lai būtu kopā ar Jēzu. Un pat tad, kad citi apkārtējie cilvēki priecājās, apmeklēja viens otru, palīdzēja viens otram, bet pie Māsas Faustīnes neviens neatnāca, Māsa dzīvoja vienotībā ar Jēzu, Kas atnāca un teica, ka katru dienu atnāks pie viņas un palīdzēs viņai sagatavot meditāciju.
Lūgsimies, lai būtu latviski izdota Māsas Faustīnes "Dienasgrāmata" un lai visi varētu to lasīt, un mācītos lūgties arvien labāk un labāk.

trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis

Grāmatas staigā pa pasauli.

Grāmatas staigā pa pasauli.
Vakar tēvs Krišjānis man atnesa mazo grāmatiņu. Tādu grāmatiņu visā pasaulē ir ļoti daudz. Bet kas bija iekšā?
Šī grāmata saucas "DIEVA ŽĒLSIRDĪBA. CILVĒCES VIENĪGĀ CERĪBA".
"Tulkojis un izdevis
Pr. Al. Goldikovskis
1953
Amerikas Savienotās Valstis"
Otrā lappusē, starp citiem, tiek uzrakstīts:
"Libellum versionem e lingua polonica in lettonicam legi nihilque contra fidem et bonos mores inveni.
Erdingae, d. 17. Octobris a. D. 1950.
Dec. D. Mūrnieks,
Moderator curae pastoralis pro lettonis et estonis in Germania et Austria.

IMPRIMATUR.
Datum Bad Ditzenbach, die 29. Octobris a. D. 1950. in die festo Christi Regis.
Episcopus Joseph RANCĀNS,
Vicarius Generalis archidioecesis Rigensis"

Šajā grāmatiņā, 59. lappusē, ir:

"DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS KRONĪTIS
(privātai skaitīšanai uz rožukroņa zīlītēm)

Sākumā: Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Es ticu....

Uz lielajām zīlītēm: <<Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava vismīļākā Dēla un mūsu Kunga Jēzus Kristus Miesu un Asinis, Dvēseli un Dievību pārlūgšanai par mūsu un visas pasaules grēkiem.>>

Uz mazajām zīlītēm: <<Viņa sāpīgo ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei.>> (10 reizes)

Pabeidzot: <<Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums un visu pasauli.>> (3 reizes)"

Grāmatiņas beigās:
"Viļānu tipogrāfija <<K. Dz.>>, Pas. Nr. 283"

pirmdiena, 2017. gada 3. aprīlis

Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas dzīves dati

Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas

dzīves dati

(teksts uzlabots, liels paldies m.Birutai par palīdzību visu tekstu tulkošanā)

25.08.1905.
Glogovecas (Głogowiec) ciematā, Mariannas un Staņislava Kovaļsku ģimenē piedzimst trešais bērns.
27.08.1905.
Kovaļsku bērns Kristības sakramentu saņem sv. Kazimira draudzē Varckes Svinicēs (Świnice Warckie) no pr. Juzefa Hodiņska rokām. Kristībā tiek dots vārds Helēna; krustvecāki bija: Konstantijs Bednareks un Marianna Ševčika (Ščepaņaka).
1912.
Vesperu laikā Varckes Svinices draudzes baznīcā mazā Helēna pirmo reizi piedzīvo Dieva mīlestību un saņem aicinājumu uz pilnīgāku dzīvi.
1914.
Helēnas Kovaļskas pirmā svētā Komūnija, saņemta no pr. Romana Pavlovska - Varckes Svinices draudzes prāvesta - rokām.
1917.
Helēnas Kovaļskas mācību sākums Varckes Svinices pamatskolā.
1921.
 Helēna Kovaļska uzsāk darba gaitas, veicot kalpotājas pienākumus Lodzas Aleksandrovā.
1922.
Helēnas Kovaļskas atgriešanās no Lodzas Aleksandrovas; Helēna atklāj vecākiem vēlmi iestāties klosterī. Vecāki stingri pretojas.
1922., rudens
Helēna Kovaļska dodas uz Lodzu (Łódź) darba meklējumos, kalpo dažādās vietās.
Jūlijs 1924.
Helēna Kovaļska brauc uz Varšavu, lai iestātos klosterī. Pirms tam strādā netālu no Varšavas.
1.08.1925.
Helēnas Kovaļskas iestāšanās Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijā Varšavā, Žitņas ielā.
Augusts 1925.
Postulante Helēna Kovaļska dodas uz Kongregācijas atpūtas māju Skolimovā, lai uzlabotu veselību.
1925
Helēnas Kovaļskas postulāts Kongregācijas mājās Varšavā māsas Janīnas Bartkevičas vadībā.
23.01.1926.
Postulante Helēna Kovaļska dodas uz Krakovu, lai pabeigtu postulātu un sagatavotos dzīvei Kongregācijā ar divus gadus ilgu noviciātu m. Malgožatas Gimbutas un m. Marijas Juzefas Bžozas vadībā.
30.04.1926.
Helēna Kovaļska saņem habitu un māsas vārdu: Faustīne (Faustyna).
20.04.1928.
Māsa Faustīne uzsāk rekolekcijas pirms pirmajiem svētsolījumiem.
30.04.1928.
Māsa Faustīne dod pirmos svētsolījumus (šķīstības, nabadzības un paklausības) uz vienu gadu un tos atjauno katru gadu līdz mūžīgajiem svētsolījumiem.
31.10.1928.
Māsa Faustīne brauc uz Varšavu, lai strādātu virtuvē.
21.02.1929.
Māsa Faustīne dodas uz Viļņu.
11.06.1929.
Māsa Faustīne no Viļņas atgriežas Varšavā.
7.07.1929.
Māsa Faustīne izbrauc uz Kiekži (Kiekrze), lai strādātu virtuvē.
Oktobris 1929.
Māsa Faustīne dzīvo Varšavā.
Maijs-jūnijs 1930.
Māsa Faustīne izbrauc uz Plocku (Płock).
22.02.1931.
Māsas Faustīnes dzīvē sākas pravietiskā misija. Žēlsirdīgā Jēzus pirmā vīzija un pavēle uzgleznot svētbildi.
Februāris 1931.
Kungs Jēzus pavēl dibināt Dieva Žēlsirdības svētkus pirmajā svētdienā pēc Lieldienām.
Novembris 1932.
Māsa Faustīne izbrauc uz Varšavu.
Novembris 1932.
Rekolekcijas. M. Faustīnes grēksūdze pie t. Edmunda Eltera SJ un pirmais atklāsmju pārdabiskās izcelsmes apstiprinājums.
18.04.1933.
Māsa Faustīne dodas uz Krakovu.
1.05.1933.
Māsas Faustīnes mūžīgie svētsolījumi.
23.05.1933.
Māsa Faustīne no Krakovas izbrauc uz Viļņu, pa ceļam kādu laiku uzturas Čenstohovā (Częstochowa).
25.05.1933.
Māsa Faustīne ierodas Viļņā, kur sāk pildīt savus pienākumus klostera dārzā.
Jūnijs 1933.
Māsas Faustīnes pirmās tikšanās ar biktstēvu pr. Mihalu Sopočko, viņas garīgo tēvu Viļņā, kurš - pēc Dieva gribas - bija Māsas palīgs pravietiskās misijas īstenošanā.
2.01.1934.
Māsa Faustīne kopā ar priekšnieci m. Irēnu Kžižanovsku pirmo reizi apmeklē gleznotāja Eugeņuša Kazimirovka darbnīcu.
29.03.1934.Māsa Faustīne uzraksta savas dzīves uzupurēšanas aktu par grēciniekiem, sevišķi par tām dvēselēm, kuras ir pazaudējušas paļāvību uz Dieva žēlsirdību.
Jūnijs 1934.
Eugeņuša Kazimirovska darbnīcā tiek pabeigti darbi, kas saistīti ar Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes gleznošanu. Māsa Faustīne raud, redzot, ka Jēzus uz šīs svētbildes nav tik skaists, kādu viņa To redzēja.
26.-28.04.1935.
Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde pirmo reizi tiek publiski izstādīta Ostra Bramā, Viļņā.
13.-14.09.1935.
Māsai Faustīnei tiek atklāts Dieva žēlsirdības kronītis.
21.03.1936.
Māsa Faustīne izbrauc no Viļņas uz Varšavu.
12.05.1936.
Māsa Faustīne ierodas Krakovā.
1936.-1937.
Māsai Faustīnei pasliktinās veselības stāvoklis, viņa bieži ārstējas slimnīcās.
14.04.1937.
Māsas Faustīnes tiek brīnumaini izdziedināta. Jēzus viņai saka: 'Ej un saki priekšniecei, ka esi vesela'.
4.05.1937.
Māsa Faustīne saņem atļauju no ģenerālas priekšnieces atstāt Kongregāciju, bet lielās garīgās tumsas dēļ šo atļauju neizmanto, saprotot, ka tajā nav Dieva gribas.
20.05.1937.
Māsa Faustīne atgriežas tai pašā veselības stāvoklī, kādā bija pirms izdziedināšanas, jo vēlas kalpot Jēzum tādā stāvoklī, kāds Viņam patīk.
27.09.1937.
Sarunas ar izdevniecību Krakovā, lai izdotu Žēlsirdīgā Jēzus svētbildītes.
Oktobris 1937.
Žēlsirdības Stundas atklāsme klosterī Krakovā-Lagevņikos.
17.09.1938.
Gandrīz pēc piecu mēnešu ilgas ārstēšanās Prondņika slimnīcā Māsa Faustīne atgriežas klosterī Lagevņikos.
22.09.1938.
Māsa Faustīne, pēc Kongregācijas tradīcijas, atvainojas māsām par savām nepilnībām.
26.09.1938.
Māsas Faustīnes pēdējā tikšanās ar pr. Mihalu Sopočko (svētīgais); kuram atzīst, ka viņa ir vienota ar Debesu Tēvu.
5.10.1938.
Māsas Faustīnes pēdēja grēksūdze pie t. Juzefa Andraša (plkst. 16:00).
Kapelāna pr. Teodora Čaputa un māsu lūgšanas pie mirstošās Māsas Faustīnes gultas.
Māsas Faustīnes aiziešana pie Kunga (plkst. 22:45).
7.10.1938.
Māsas Faustīnes bēres mēneša pirmajā piektdienā un Rožukroņa Dievmātes svētkos. Māsa tiek apbedīta klostera dārza kapā.
6.03.1959.
Svētais Krēsls aizliedz izplatīt Dieva Žēlsirdības kultu formās, kuras sniedza Māsa Faustīne.
21.10.1965.
Sākas process par Māsas Faustīnes dzīvi un tikumiem diecēzes līmenī - kard. Karola Voitilas lēmums.
25.11.1966.
Māsas Faustīnes mirstīgās atliekas tiek pārnestas no kapa uz Lagevniku klostera kapelu un ievietotas zem grīdas.
20.09.1967.
Kard. Karols Voitila pabeidz informācijas procesu diecēzes līmenī. Dokumenti tiek sūtīti uz Romu.
15.04.1978.
Tiek atcelts Svētā Krēsla aizliegums izplatīt Dieva žēlsirdības kultu formās, kuras atklātas caur Māsu Faustīni (publicēts 30.06.1978.).
1981.
Māsas Faustīnes Kovaļskas 'Diensgrāmatas' pirmais izdevums.
18.04.1993.
Svētais tēvs Jānis Pāvils II beatificē Māsu Faustīni Kovaļsku svētā Pētera laukumā Romā.
Māsas Faustīnes relikvijas tiek novietotas uz altāra zem Žēlsirdīgā Jēzus brīnumdarītājas svētbildes Dieva žēlsirdības sanktuārijā Krakovā-Lagevņikos.
7.06.1997.
Svētā tēva svētceļojums uz Dieva žēlsirdības sanktuāriju Krakovā-Lagevņikos, lūgšana Žēlsirdīgā Jēzus brīnumdarītājas svētbildes priekšā un pie svētīgās Māsas Faustīnes relikvijām.
30.04.2000.
Svētais tēvs Jānis Pāvils II kanonizē Māsu Faustīni Kovaļsku svētā Pētera laukumā Romā. Dieva žēlsirdības svētku iedibināšana visā Baznīcā.
17.08.2002.
Svētā tēva Jāņa Pāvila II otrais svētceļojums uz sanktuāriju Krakovā-Lagevņikos un visas pasaules uzticēšana Dieva žēlsirdībai bazilikas konsekrācijas laikā.
2005.
Pirmo reizi tiek izdotas 'Sv. Māsas Faustīnes vēstules'.
27.05.2006.
Svētā tēva Benedikta XVI lūgšana Dieva žēlsirdības sanktuārijā Krakovā-Lagevņikos Žēlsirdīgā Jēzus brīnumdarītājas svētbildes un svētīgas Māsas Faustīnes relikviju priekšā.


tulkoja t. Staņislavs Kovaļskis OFMCap.
no www.faustyna.pl