otrdiena, 2017. gada 18. aprīlis

Žēlsirdības svētbildes pasvētīšana katedrālē

Viņa Ekselence arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs pasvētīs Žēlsirdīgā Jēzus svētbildi Rīgas sv. Jēkaba katedrālē.

2017. gada 23. aprīlī, Dieva žēlsirdības svētkos, Rīgas sv. Jēkaba katedrālē, pēc sv. Mises 18:30, Viņa Ekselence arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs pasvētīs Žēlsirdīgā Jēzus svētbildi.

No "Rīgas sv. Jēkaba katedrāles vestnesīša":

<Dieva žēlsirdības liecība>
"Baznīca, norādot uz krusta un augšāmcelšanās noslēpumu, vienmēr sludinājusi Dieva žēlsirdību, kas ir cilvēkam cerības ķīla un pestīšanas avots. Mūsdienās esam īpaši aicināti sludināt šo vēsti un misiju, kuru mums atgādina sv. Faustīna un žēlsirdīgā Jēzus attēls, kas no lielās ceturtdienas atrodas izstādīts katedrālē".

Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde Rīgas sv. Jēkaba katedrālē.

Visi sirsnīgi aicināti uz šo svēto Misi. Lai žēlsirdīgais Jēzus šajos svētkos katru dalībnieku apdāvina ar bagātām žēlastībām.

Žēlsirdības svētki

 1. Sagatavošana: 9 dienas, sākot no Lielās Piektdienas, jāskaita Dieva žēlsirdības kronītis.
 2. Apsolījumi:
a) galvenā žēlastība: visu vainu un sodu atlaišana,
b) visas žēlastības,
c) laicīgie labumi (ja tikai lūgšanas objekts ir saskaņā ar Dieva gribu, tas ir, labs cilvēkam mūžības perspektīvā).
 1. Nosacījumi:
a) grēksūdze (svētkos vai pirms tam; ir svarīgi, lai dvēsele būtu tīra, bez piesaistīšanās pie jebkāda grēka),
b) sv. Komūnija.
 1. Pamats:
a) paļāvība uz Dievu,
b) žēlsirdība pret tuvākajiem.
 1. Žēlsirdības svētbilde tiek svinīgi pasvētīta un publiski godināta.
 2. Priesteriem jāstāsta sprediķi par Dieva žēlsirdību un jāmodina paļāvība dvēselēs.
'Es vēlos, lai Žēlsirdības svētki būtu [...] patvērums visām dvēselēm, bet sevišķi nabaga grēciniekiem. Šajā dienā ir atvērtas Manas žēlsirdības dzīles, Es izleju veselu žēlastību jūru uz dvēselēm, kuras tuvosies Manas žēlsirdības avotam. Kura dvēsele ies pie grēksūdzes un sv. Komūnijas, saņems vainu un sodu pilnīgu atlaišanu. Šajā dienā ir atvērti visi Dieva vārti, caur kuriem plūst žēlastības' (D. 699).Žēlsirdības svētbilde

 1. Zīme un vizuālā sintēze (svētbilde ir Dieva žēlsirdības vēsts, kuru Jēzus atklāja caur sv. Māsu Faustīni, zīme un vizuālā sintēze).
 2. Apsolījumi
a) vispārīgie apsolījumi:
 • visādas žēlastības,
 • laicīgie labumi (ja tie atbilst Dieva gribai),
b) īpašie apsolījumi:
 • mūžīgā pestīšana,
 • lielas sekmes kristīgās pilnveidošanās ceļā,
 • laimīgas nāves žēlastība.
 1. Pamats
a) paļāvība uz Dievu,
b) žēlsirdība pret tuvākajiem.
 1. Svētbildes izskats (Jēzus ir baltās drēbēs. Labā roka ir pacelta svētībai, ar kreiso roku Jēzus pieskaras drēbēm uz krūtīm, no kurienes iziet divi lieli stari: sarkans un blāvs. Svētbildes uzrakstā ir vārdi: 'Jēzu, es uzticos Tev' (vai: 'Jēzu, es paļaujos uz Tevi')).
Es sniedzu cilvēkiem trauku - Viņš teica Māsai Faustīnei - ar kuru viņiem jānāk pēc žēlastībām pie žēlsirdības avota. Šis trauks ir šī svētbilde ar uzrakstu: Jēzu, es uzticos Tev (Jēzu, es paļaujos uz Tevi) (D. 327). Caur šo svētbildi Es dalīšu daudz žēlastību dvēselēm, tāpēc – lai ikvienai dvēselei ir pieeja tai (D. 570).


Dieva žēlsirdības godināšana


 1. Veidi
a) svētbilde,
b) kronītis,
c) stunda,
d) svētki,
e) izplatīšana.
 1. Pamats
a) paļāvība uz Dievu,
b) žēlsirdība pret tuvākajiem.
 1. Avots
Sv. Māsas Faustīnes Kovaļskas "Dienasgrāmata".

Tā sintētiskā veidā varam atklāt Dieva žēlsirdības godināšanas būtību. Tās pamats ir: paļāvība uz Dievu un žēlsirdības darbi tuvākajiem. To nekad nedrīkst aizmirst un tas ir jādara ik dienas.
Tālāk ir Dieva žēlsirdības godināšanas kulta veidi: Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, Dieva žēlsirdības kronītis, Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības svētki un Žēlsirdības kulta izplatīšana.
Tēdējādi mēs redzam, ka tā ir programma visai dzīvei. Māsa Faustīne rakstīja: 'Ak Jēzu, lai Tava Žēlsirdība ir ierakstīta manā sirdī un manā dvēselē kā zīmogs, un tā būs mana zīme šajā un nākamajā dzīvē. Cildināt Tavu žēlsirdību ir manas dzīves vienīgais uzdevums.' (Dienasgrāmata 1242).


Vairāk informācijas: http://uzticies-jezum.mozello.lv/


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru