trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis

Grāmatas staigā pa pasauli.

Grāmatas staigā pa pasauli.
Vakar tēvs Krišjānis man atnesa mazo grāmatiņu. Tādu grāmatiņu visā pasaulē ir ļoti daudz. Bet kas bija iekšā?
Šī grāmata saucas "DIEVA ŽĒLSIRDĪBA. CILVĒCES VIENĪGĀ CERĪBA".
"Tulkojis un izdevis
Pr. Al. Goldikovskis
1953
Amerikas Savienotās Valstis"
Otrā lappusē, starp citiem, tiek uzrakstīts:
"Libellum versionem e lingua polonica in lettonicam legi nihilque contra fidem et bonos mores inveni.
Erdingae, d. 17. Octobris a. D. 1950.
Dec. D. Mūrnieks,
Moderator curae pastoralis pro lettonis et estonis in Germania et Austria.

IMPRIMATUR.
Datum Bad Ditzenbach, die 29. Octobris a. D. 1950. in die festo Christi Regis.
Episcopus Joseph RANCĀNS,
Vicarius Generalis archidioecesis Rigensis"

Šajā grāmatiņā, 59. lappusē, ir:

"DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS KRONĪTIS
(privātai skaitīšanai uz rožukroņa zīlītēm)

Sākumā: Tēvs mūsu..., Esi sveicināta Marija..., Es ticu....

Uz lielajām zīlītēm: <<Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava vismīļākā Dēla un mūsu Kunga Jēzus Kristus Miesu un Asinis, Dvēseli un Dievību pārlūgšanai par mūsu un visas pasaules grēkiem.>>

Uz mazajām zīlītēm: <<Viņa sāpīgo ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei.>> (10 reizes)

Pabeidzot: <<Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums un visu pasauli.>> (3 reizes)"

Grāmatiņas beigās:
"Viļānu tipogrāfija <<K. Dz.>>, Pas. Nr. 283"

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru