pirmdiena, 2017. gada 3. aprīlis

Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas dzīves dati

Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas

dzīves dati

(teksts uzlabots, liels paldies m.Birutai par palīdzību visu tekstu tulkošanā)

25.08.1905.
Glogovecas (Głogowiec) ciematā, Mariannas un Staņislava Kovaļsku ģimenē piedzimst trešais bērns.
27.08.1905.
Kovaļsku bērns Kristības sakramentu saņem sv. Kazimira draudzē Varckes Svinicēs (Świnice Warckie) no pr. Juzefa Hodiņska rokām. Kristībā tiek dots vārds Helēna; krustvecāki bija: Konstantijs Bednareks un Marianna Ševčika (Ščepaņaka).
1912.
Vesperu laikā Varckes Svinices draudzes baznīcā mazā Helēna pirmo reizi piedzīvo Dieva mīlestību un saņem aicinājumu uz pilnīgāku dzīvi.
1914.
Helēnas Kovaļskas pirmā svētā Komūnija, saņemta no pr. Romana Pavlovska - Varckes Svinices draudzes prāvesta - rokām.
1917.
Helēnas Kovaļskas mācību sākums Varckes Svinices pamatskolā.
1921.
 Helēna Kovaļska uzsāk darba gaitas, veicot kalpotājas pienākumus Lodzas Aleksandrovā.
1922.
Helēnas Kovaļskas atgriešanās no Lodzas Aleksandrovas; Helēna atklāj vecākiem vēlmi iestāties klosterī. Vecāki stingri pretojas.
1922., rudens
Helēna Kovaļska dodas uz Lodzu (Łódź) darba meklējumos, kalpo dažādās vietās.
Jūlijs 1924.
Helēna Kovaļska brauc uz Varšavu, lai iestātos klosterī. Pirms tam strādā netālu no Varšavas.
1.08.1925.
Helēnas Kovaļskas iestāšanās Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijā Varšavā, Žitņas ielā.
Augusts 1925.
Postulante Helēna Kovaļska dodas uz Kongregācijas atpūtas māju Skolimovā, lai uzlabotu veselību.
1925
Helēnas Kovaļskas postulāts Kongregācijas mājās Varšavā māsas Janīnas Bartkevičas vadībā.
23.01.1926.
Postulante Helēna Kovaļska dodas uz Krakovu, lai pabeigtu postulātu un sagatavotos dzīvei Kongregācijā ar divus gadus ilgu noviciātu m. Malgožatas Gimbutas un m. Marijas Juzefas Bžozas vadībā.
30.04.1926.
Helēna Kovaļska saņem habitu un māsas vārdu: Faustīne (Faustyna).
20.04.1928.
Māsa Faustīne uzsāk rekolekcijas pirms pirmajiem svētsolījumiem.
30.04.1928.
Māsa Faustīne dod pirmos svētsolījumus (šķīstības, nabadzības un paklausības) uz vienu gadu un tos atjauno katru gadu līdz mūžīgajiem svētsolījumiem.
31.10.1928.
Māsa Faustīne brauc uz Varšavu, lai strādātu virtuvē.
21.02.1929.
Māsa Faustīne dodas uz Viļņu.
11.06.1929.
Māsa Faustīne no Viļņas atgriežas Varšavā.
7.07.1929.
Māsa Faustīne izbrauc uz Kiekži (Kiekrze), lai strādātu virtuvē.
Oktobris 1929.
Māsa Faustīne dzīvo Varšavā.
Maijs-jūnijs 1930.
Māsa Faustīne izbrauc uz Plocku (Płock).
22.02.1931.
Māsas Faustīnes dzīvē sākas pravietiskā misija. Žēlsirdīgā Jēzus pirmā vīzija un pavēle uzgleznot svētbildi.
Februāris 1931.
Kungs Jēzus pavēl dibināt Dieva Žēlsirdības svētkus pirmajā svētdienā pēc Lieldienām.
Novembris 1932.
Māsa Faustīne izbrauc uz Varšavu.
Novembris 1932.
Rekolekcijas. M. Faustīnes grēksūdze pie t. Edmunda Eltera SJ un pirmais atklāsmju pārdabiskās izcelsmes apstiprinājums.
18.04.1933.
Māsa Faustīne dodas uz Krakovu.
1.05.1933.
Māsas Faustīnes mūžīgie svētsolījumi.
23.05.1933.
Māsa Faustīne no Krakovas izbrauc uz Viļņu, pa ceļam kādu laiku uzturas Čenstohovā (Częstochowa).
25.05.1933.
Māsa Faustīne ierodas Viļņā, kur sāk pildīt savus pienākumus klostera dārzā.
Jūnijs 1933.
Māsas Faustīnes pirmās tikšanās ar biktstēvu pr. Mihalu Sopočko, viņas garīgo tēvu Viļņā, kurš - pēc Dieva gribas - bija Māsas palīgs pravietiskās misijas īstenošanā.
2.01.1934.
Māsa Faustīne kopā ar priekšnieci m. Irēnu Kžižanovsku pirmo reizi apmeklē gleznotāja Eugeņuša Kazimirovka darbnīcu.
29.03.1934.Māsa Faustīne uzraksta savas dzīves uzupurēšanas aktu par grēciniekiem, sevišķi par tām dvēselēm, kuras ir pazaudējušas paļāvību uz Dieva žēlsirdību.
Jūnijs 1934.
Eugeņuša Kazimirovska darbnīcā tiek pabeigti darbi, kas saistīti ar Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes gleznošanu. Māsa Faustīne raud, redzot, ka Jēzus uz šīs svētbildes nav tik skaists, kādu viņa To redzēja.
26.-28.04.1935.
Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde pirmo reizi tiek publiski izstādīta Ostra Bramā, Viļņā.
13.-14.09.1935.
Māsai Faustīnei tiek atklāts Dieva žēlsirdības kronītis.
21.03.1936.
Māsa Faustīne izbrauc no Viļņas uz Varšavu.
12.05.1936.
Māsa Faustīne ierodas Krakovā.
1936.-1937.
Māsai Faustīnei pasliktinās veselības stāvoklis, viņa bieži ārstējas slimnīcās.
14.04.1937.
Māsas Faustīnes tiek brīnumaini izdziedināta. Jēzus viņai saka: 'Ej un saki priekšniecei, ka esi vesela'.
4.05.1937.
Māsa Faustīne saņem atļauju no ģenerālas priekšnieces atstāt Kongregāciju, bet lielās garīgās tumsas dēļ šo atļauju neizmanto, saprotot, ka tajā nav Dieva gribas.
20.05.1937.
Māsa Faustīne atgriežas tai pašā veselības stāvoklī, kādā bija pirms izdziedināšanas, jo vēlas kalpot Jēzum tādā stāvoklī, kāds Viņam patīk.
27.09.1937.
Sarunas ar izdevniecību Krakovā, lai izdotu Žēlsirdīgā Jēzus svētbildītes.
Oktobris 1937.
Žēlsirdības Stundas atklāsme klosterī Krakovā-Lagevņikos.
17.09.1938.
Gandrīz pēc piecu mēnešu ilgas ārstēšanās Prondņika slimnīcā Māsa Faustīne atgriežas klosterī Lagevņikos.
22.09.1938.
Māsa Faustīne, pēc Kongregācijas tradīcijas, atvainojas māsām par savām nepilnībām.
26.09.1938.
Māsas Faustīnes pēdējā tikšanās ar pr. Mihalu Sopočko (svētīgais); kuram atzīst, ka viņa ir vienota ar Debesu Tēvu.
5.10.1938.
Māsas Faustīnes pēdēja grēksūdze pie t. Juzefa Andraša (plkst. 16:00).
Kapelāna pr. Teodora Čaputa un māsu lūgšanas pie mirstošās Māsas Faustīnes gultas.
Māsas Faustīnes aiziešana pie Kunga (plkst. 22:45).
7.10.1938.
Māsas Faustīnes bēres mēneša pirmajā piektdienā un Rožukroņa Dievmātes svētkos. Māsa tiek apbedīta klostera dārza kapā.
6.03.1959.
Svētais Krēsls aizliedz izplatīt Dieva Žēlsirdības kultu formās, kuras sniedza Māsa Faustīne.
21.10.1965.
Sākas process par Māsas Faustīnes dzīvi un tikumiem diecēzes līmenī - kard. Karola Voitilas lēmums.
25.11.1966.
Māsas Faustīnes mirstīgās atliekas tiek pārnestas no kapa uz Lagevniku klostera kapelu un ievietotas zem grīdas.
20.09.1967.
Kard. Karols Voitila pabeidz informācijas procesu diecēzes līmenī. Dokumenti tiek sūtīti uz Romu.
15.04.1978.
Tiek atcelts Svētā Krēsla aizliegums izplatīt Dieva žēlsirdības kultu formās, kuras atklātas caur Māsu Faustīni (publicēts 30.06.1978.).
1981.
Māsas Faustīnes Kovaļskas 'Diensgrāmatas' pirmais izdevums.
18.04.1993.
Svētais tēvs Jānis Pāvils II beatificē Māsu Faustīni Kovaļsku svētā Pētera laukumā Romā.
Māsas Faustīnes relikvijas tiek novietotas uz altāra zem Žēlsirdīgā Jēzus brīnumdarītājas svētbildes Dieva žēlsirdības sanktuārijā Krakovā-Lagevņikos.
7.06.1997.
Svētā tēva svētceļojums uz Dieva žēlsirdības sanktuāriju Krakovā-Lagevņikos, lūgšana Žēlsirdīgā Jēzus brīnumdarītājas svētbildes priekšā un pie svētīgās Māsas Faustīnes relikvijām.
30.04.2000.
Svētais tēvs Jānis Pāvils II kanonizē Māsu Faustīni Kovaļsku svētā Pētera laukumā Romā. Dieva žēlsirdības svētku iedibināšana visā Baznīcā.
17.08.2002.
Svētā tēva Jāņa Pāvila II otrais svētceļojums uz sanktuāriju Krakovā-Lagevņikos un visas pasaules uzticēšana Dieva žēlsirdībai bazilikas konsekrācijas laikā.
2005.
Pirmo reizi tiek izdotas 'Sv. Māsas Faustīnes vēstules'.
27.05.2006.
Svētā tēva Benedikta XVI lūgšana Dieva žēlsirdības sanktuārijā Krakovā-Lagevņikos Žēlsirdīgā Jēzus brīnumdarītājas svētbildes un svētīgas Māsas Faustīnes relikviju priekšā.


tulkoja t. Staņislavs Kovaļskis OFMCap.
no www.faustyna.pl

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru