piektdiena, 2017. gada 21. aprīlis

Tuvojas Žēlsirdības svētki.

Tuvojas Žēlsirdības svētki (šo svētdien) - vai nodomu saraksts ir gatavs?

Žēlsirdības svētkiem ir visaugstākā pakāpe Dieva žēlsirdības godināšanā. Mājas lapā:

http://uzticies-jezum.mozello.lv/zelsirdibas-godinasana/zelsirdibas-svetki/

varam izlasīt, ka tas, kas ies pie grēksūdzes un pieņems sv. Komūniju, saņems tik lielas žēlastības, ka var to salīdzināt vienīgi ar Kristības sakramentu. Tas protams nav Kristības sakraments, jo tā avots ir Jēzus Kristus krustā. Tomēr Jēzus grib, lai Žēlsirdības svētki slēgtu Lieldienu oktavu, lai būtu skaidrs, ka Jēzus nomira par mums lielās mokās uz krusta un trešajā dienā augšāmcēlās mūsu atpestīšanai, tāpēc ka Viņa milestība ir žēlsirdīga mīlestība, ka Viņa sirds redzamā veidā tika atvērta, lai visi zinātu, ka Dievs grib dot savu žēlsirdību visiem, bet sevišķi nabaga grēciniekiem.

Vai nodomu saraksts ir gatavs? Vai sirdī jau ir paļāvība uz Dievu un tā pieaug? Vai rokas dara žēlsirdības darbus tuvākajiem?

Vai nodomu saraksts ir gatavs? Jo šī diena, tas ir Žēlsirdības Svētki, nav atpūtas diena, ir jālūdzas visos iespējamos nodomos, protams - labos, kuri nesīs labumu cilvēkam mūžības perspektīvā. Tā nav atpūtas diena, vēl nē. Jālūdzas par visiem, sevišķi par grēciniekiem un par vislielākajiem grēciniekiem, lai tie neietu bojā. Mūsu priekšā liela kalpošana. Vai tu jau zini ko darīsi svētdien?

Jēzus mums katram parādīja žēlsirdību, lūgsimies par tiem, kuri to vēl nespēj pieņemt, lūgsimies Jēzus Kristus sāpīgo ciešanu vērtību un nopelnu dēļ.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru