pirmdiena, 2018. gada 30. aprīlis

"Dienasgrāmatas" 1044.-1048. numuri.

"Dienasgrāmatas" 1044.-1048. numuri.

Es biju Krakovā-Lagevņikos, Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijas kapelā kopā ar simtiem cilvēkiem un mēs lūdzamies naktī pirms beatifikācijas, kas notika Romā, bet vienotībā ar šo kapelu caur televiziju. Tas bija 18. aprīlī 1993. gadā. Tāpēc es varu drusciņ saprast no tā, kas bija pēc septiņiem gadiem, tas ir 2000. gada 30. aprīlī, kad tādā veidā notika Māsas Faustīnes Kovaļskas kanonizācija, tas nozīmē, kad svētais tēvs Jānis Pāvils II viņu pasludināja par svēto, kā arī pasludināja Dieva žēlsirdības svētkus pirmā svētdienā pēc Lieldienām.

Labi būtu tomēr palasīt Dienasgrāmatā numurus 1044-1048, jo tur šos svētkus aprakstīja pati Māsa Faustīne savas dzīves laikā. Šeit teksts poļu, krievu un angļu valodā:svētdiena, 2018. gada 29. aprīlis

Svētās Māsas Faustīnes kanonizācijas 18. gadadiena.

Svētās Māsas Faustīnes kanonizācijas 18. gadadiena.

Rīt, 30. aprīlī, būs šīs kanonizācijas 18. gadadiena. Kanonizācijas laikā svētais pāvests Jānis Pāvils II dibināja arī Dieva žēlsirdības svētkus - pirmajā svētdienā pēc Lieldienām tā, kā Jēzus to atklāja jaunai klostermāsai, Māsai Faustīnei, 1931. gada februārī.

Šeit var palasīt vairāk:sestdiena, 2018. gada 28. aprīlis

Kāda svētīga medmāsiņa.

Kāda svētīga medmāsiņa.

Šodien bija kādas medmāsiņas beatifikācija. Tas notika Dieva žēlsirdības sanktuārijā, Krakovā-Lagevņikos. Lūgsimies par visām medmāsiņām visā pasaulē svētīgās Hannas Hšanovskas (Hanna Chrzanowska) aizbildniecībā.

Šeit ir fotogrāfijas no beatifikācijas:

beatifikācija      

piektdiena, 2018. gada 27. aprīlis

ceturtdiena, 2018. gada 26. aprīlis

Kad cilvēks atdod Dievam savu gribu...

Kad cilvēks atdod Dievam savu gribu...

Svētā Māsa Faustīne savas Dienasgrāmatas 650. numurā vēršas uz Dieva gribu un to sauc ar šadiem vārdiem:

...manas sirds laime, manas dvēseles barība, mana prāta gaisma, manas gribas visvarenais spēks...

Un tagad Māsa Faustīne raksta par to, kas notiek cilvēkā, kad tas vienojas ar Dieva gribu, kā cilvēks tiek apdāvināts:

...kad es vienojos ar Tavu gribu, Kungs, tad šajā laikā Tavs spēks darbojas caur mani un aizņem manas vājas gribas vietu.

Mēs tomēr mācāmies sākumā izpildīt Dieva gribu vismazākajās lietās, Jēzus Kristus krusta pakājē. Labi ka ir tāda Māsa Faustīne, kura līdz nāvei bija - es ceru, ka drīkst tā pateikt - krustā sistā kopā ar Jēzu, un kurai Jēzus atklāja tādas skaistas un lielas lietas, kas saucas Dieva žēlsirdības godināšana.

trešdiena, 2018. gada 25. aprīlis

Kāpēc jāmeklē Dieva griba?

Kāpēc jāmeklē Dieva griba?

Pirms brīža es uzrakstiju ziņu pirmā blogā un šajā ziņā bija daži jautājumi un dažas atbildes (skat. https://triszemes.blogspot.com/2018/04/svetbildites-svetbildites.html ). 

Es atvēru www.faustyna.pl un lasu fragmentu no svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmatas 462. nr.:

Visciešāk dvēseli vieno ar Dievu sevis aizliegšana, jeb mūsu gribas vienošana ar Dieva gribu. Tas dara dvēseli patiesi brīvu un palīdz dziļākai gara sakopšanai, visus smagus dzīves darbus dara vieglus un nāvi saldu.

Tas ir protams mans tulkojums (kā parasti), neapstiprināts. Es to rakstu, kā arī tulkoju dažus vārdus no Dienasgrāmatas, lai vismaz drusciņ parādītu šo gaismu, kas spīd no Māsas Faustīnes garīgās dzīves...

otrdiena, 2018. gada 24. aprīlis

Mazā bērna paļāvība un vienkāršība.

Mazā bērna paļāvība un vienkāršība.

Dzīvē, kur visu vajag organizēt un domāt par daudzām lietām, kāda klostermāsa, kura dzīvoja 20. gadsimtā, protams, svētā Māsa Faustīne, nāk mums šodien ar vārdiem, kuri palīdz atrast distanci uz šo pasauli un tuvību Jēzum, mūsu Pestītājam.

Lūk Māsas Faustīnes vārdi no viņas Dienasgrāmatas 228. nr.:

Ar mazā bērna paļāvību un vienkāršību es šodien atdodu sevi [Tev], Kungs Jēzu - mans Mācītāj. Es Tev atdodu pilnu brīvību manas dvēseles vadīšanā. Vadi mani pa ceļiem, pa kuriem gribēsi, es tos nepētīšu. Es paļāvīga sekošu Tev. Tava žēlsirdīgā Sirds var visu.

svētdiena, 2018. gada 22. aprīlis

Dvēseles pilnība.

Dvēseles pilnība.

Svētā Māsa Faustīne Kovaļska uzrakstīja savā Dienasgrāmatā nr. 1107:

Ne žēlastības, ne atklāsmes, ne ekstāzes, ne nekādas citas dāvanas dotas [dvēselei] nedara to pilnīgu, bet manas dvēseles iekšējā vienotība ar Dievu.

Šajos likumos, kurus Dievs deva cilvēkam, ir kāda hierarhija. Žēlastības un dāvanas, arī mistiskās dāvanas, liecina par Dieva mīlestību uz cilvēku un to atklāj cilvēks, kas tic Dievam, mācās sekot Jēzum un pildīt Dieva gribu.

Bet vienmēr priekšā ir Dievs, Viņš vienmēr ir pirmais un tā būs visu mūžību. "Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība" - teica Jēzus. Vienotība ar Viņu ir viss.

Es šo ziņu uzrakstīju vienu brīdi pēc ziņas pirmā blogā. Es tā neplānoju, bet man šķiet, ka abas ziņas ir cieši saistītas:

sestdiena, 2018. gada 21. aprīlis

Kāpēc ir klostermāsas?

Kāpēc ir klostermāsas?

Vislabāk un visātrāk atbildēt būtu tā: Lasiet svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmatu un jūs redzēsiet. Kāpēc tā? Katram cilvēkam ir kādas problēmas vai jautājumi. To visi zina. Cilvēks meklē veidu, lai sev palīdzētu un tos atrisinātu. Un kad šis cilvēks lasa šo Dienasgrāmatu, tad nav iespējas, lai neko nesaprastu, lai neko sev neatrastu, bet lai, piemēram, atrastu melus.

Nav tādas iespējas, jo Patiesība ir viena. Tas ir Dievs, Kas ved cilvēkus pie sevis ar patiesības vārdiem un darbiem. Tad tāda klostermāsa, vēl vairāk nozīmīgs, kad ir kanonizēta, stāsta par šo iekšējo pasauli, par kuru rūpējas, par dvēseli, par garu - viss notiek Dieva priekšā, vienotībā ar Dievu, Baznīcas pārbaudīts.

Katram cilvēkam iekšējās, garīgās dzīves strūktūra ir identiskā, bet katrs ir protams atsevišķā persona, kurai ir jāiet pa šo garīgo ceļu, ciešā saistībā ar dzīvi virs zemes. Un klostermāsas lūdzas par mums, lai mums palīdzētu, lai mēs nedzīvotu kā kādi materialisti, bet kā Dieva bērni, kuriem ir garīgā dvēsele un miesa. Tas kopā ir daudz daudz vairāk, nekā būtu tikai šie atsevišķie elementi. Sekošana Jēzum par to liecina, kad māceklis atklāj, ka Dievs vienmēr ir pirmais, pirmais arī mīlestībā.

Māsa Faustīne rakstīja tādus vārdus, kurus šodien izlasīju, ne pirmo reizi dzīvē, ka viņa pēc noviciāta, tas ir pēc pirmiem svētsolījumiem, slēdza sevi Tabernākulā - kopā ar Jēzu.

Lūgsim klostermāsas, lai lūgtos par mums, lai mums izlūgtu Dieva žēlsirdību.

Jēzu, es uzticos Tev!

piektdiena, 2018. gada 20. aprīlis

Uzticēties un paļauties.

Uzticēties un paļauties.

Apmēram pirms gada es jautāju kādai klostermāsai Krakovā-Lagevņikos par kāda viena vārda nozīmi. Jo teikums "Jēzu, es uzticos Tev" poliski skan "Jezu, ufam Tobie". Kā pārtulkot šo vārdu "ufam" uz latviešu valodu? Jo nepietiek vienkārši pārtulkot ar tādu vai citu vārdu, bet pārtulkot tā, lai teoloģiski būtu tāds pats saturs.

Šī klostermāsa, kura protams nesaprot latviešu valodu, man atbildēja, ka vārdā "ufam" ir divi aspekti. Pirmais ir uzticēšanās Dievam un otrais - paļāvība uz Dievu. Lūk, tādā veidā es uzzināju, ka "uzticēties" un "paļauties" - šie abi vārdi - var būt lietoti, lai tulkotu vārdu "ufam" uz latviešu valodu.

Šī cilvēka - uzticēšanās un paļāvības - nostāja pret Dievu ir kaut kas visbūtiskākais, jo pats Kungs Jēzus kādreiz teica Māsai Faustīnei (Dienasgrāmatā, nr. 1777):

Ātrāk debess un zeme [pazustu], nekā dvēseli, kas paļaujas, neapņemtu Mana žēlsirdība.

Mēs saprotam to, ka nepietiek vienu vai dažas reizes dzīvē uzticēties Dievam. Bet vajadzīga ir šī nemitīga paļāvības nostāja. Praktizējot Dieva žēlsirdības godināšanu, ticīgais cilvēks katru dienu vieno savus upurus ar Jēzus Kristus Upuri, un tādā veidā aktīvi līdzdarbojas ar Dievu pasaules pestīšanā.

Un vēl viena cita lieta. Dažas fotogrāfijas no sv. Māsas Faustīnes dzimtas draudzes, kur pieminēja beatifikācijas 25. gadu gadadienu:

ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis

"Žēlsirdības vēstījums" lasīšanai.

"Žēlsirdības vēstījums" lasīšanai.

Mājas lapā, kura veltīta Dieva žēlsirdībai, vietnē "Žēlsirdības vēstījums" es ievietoju dažādus tekstus, kurus iepriekš es publicēju savos blogos. Tagad vienā lapā ir vēsture, kura stāsta par to, kādas bija sagatavošanas un kā gāja Dieva žēlsirdības svētceļojums.

Sirsnīgi aicinu.

Audio. Katehēze par Dieva žēlsirdības godināšanas veidiem.

Audio. Katehēze par Dieva žēlsirdības godināšanas veidiem.

2017. gada 7. augustā, svētceļojuma uz Aglonu laikā, es (ļoti noguris) runāju katehēzi sv. Alberta draudzes grupai, pie lauku ceļa (kādu brīdī dzirdāma krāvu mašīna, kas brauca garām). Mikrofonu turēja pr. Pēteris Skudra.

trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis

"Placuit Deo" palīdz saprast žēlsirdības perspektīvu.

"Placuit Deo" palīdz saprast žēlsirdības perspektīvu.

Es šodien izlasīju Ticības mācības kongregācijas dokumentu "Placuit Deo" par dažiem kristīgās pestīšanas aspektiem. Es zinu, cik grūti ir lasīt dokumentus. Tāpēc šeit pievēršu uzmanību tikai vienam šī dokumenta numuram, jo tas ļoti skaisti un īsi rāda arī perspektīvu, kurā mēs pēdējos divos mēnešos skatījāmies uz žēlsirdību. Tieši Dieva žēlsirdības svētceļojuma laikā mēs mācījāmies redzēt Dieva žēlsirdību pret mums un mācījāmies būt žēlsirdīgiem pret tuvākajiem - tādos veidos, kurus Jēzus atklāja Māsai Faustīnei.

Lūk, šajā dokumenta fragmentā ir rakstīts, ka Dievs mums nāk palīgā:

"(...) Jēzus ir apgaismotājs un atklājējs, glābējs un atbrīvotājs, Tas, kas dievišķo cilvēku un to attaisno".

Cik bieži svētceļojuma laikā mēs varējām dzirdēt (bet šajā blogā vairāk nekā gadu par to ir rakstīts) par Dieva žēlsirdību, kura ir neizdibināma un neizmērojāma, un ka Dievs pats ir Žēlsirdība.

Blakus šiem vārdiem ir arī tādi, kuri mūs aicina uz darbību, lai mēs pieņemtu pestīšanu, ko Jēzus mums ir sagatavoijs:

"(...) [Jēzus] ir Tas, kas kā Jaunās Derības Augstais Priesteris visu cilvēku vārdā upurē Tēvam perfekto kultu: pats sevi saliek upurī, izpērk grēkus un vienmēr paliek dzīvs, lai mūs aizstāvētu".

Mēs esam aicināti uz garīgiem upuriem, lai tos vienotu ar Jēzus Kristus Upuri. Katrās rekolekcijās es mēģināju lasīt vienu katehēzi vai runāt vienu homīliju, kurā būtu pasvītrots, ka no mūsu cilvēciskas perspektīvas mēs varam lūgt Dieva žēlsirdību Jēzus Upura dēļ, "Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei".

Tas bija tikai tāds īss ievads. Tagad "Placuit Deo" 9.:

"9. Kristiešu ticība savā gadsimtu garajā tradīcijā caur daudziem tēliem ilustrēja iemiesotā Dēla pestījošo darbību. Tā [ticība] veica to, nekad neatdalot pestīšanas dziedinošo aspektu, caur kuru Kristus mūs atbrīvoja no grēka, no paceļošā aspekta, caur kuru Viņš mūs padara par Dieva bērniem, kas ņem dalību Viņa dievišķajā dabā (sal. 2 Pēt 1,4). Runājot par pestījošo perspektīvu lejupejošās [dimensijas] nozīmē (sākot no Dieva, kas nāk atbrīvot cilvēkus), Jēzus ir apgaismotājs un atklājējs, glābējs un atbrīvotājs, Tas, kas dievišķo cilvēku un to attaisno. Pievēršoties augšupejošajai [dimensijai] (sākot no cilvēkiem, kas [at]griežas pie Dieva), Viņš ir Tas, kas kā Jaunās Derības Augstais Priesteris visu cilvēku vārdā upurē Tēvam perfekto kultu: pats sevi saliek upurī, izpērk grēkus un vienmēr paliek dzīvs, lai mūs aizstāvētu. Tādējādi Jēzus dzīvē atklājas dievišķās darbības un cilvēciskās darbības brīnišķīga sadarbība [sinerģija], kas atklāj individuālistiskās perspektīvas nepamatotību. No vienas puses, lejupejošā nozīme liecina par Dieva bezmaksas darbības absolūto primārumu; pazemība, lai saņemtu Dieva dāvanas pirms jebkādas mūsu darbības, ir būtiska, lai varētu atbildēt uz Viņa pestījošo mīlestību. No citas puses, augšupejošā nozīme mums atgādina, ka caur Viņa Dēla pilnīgi cilvēcisko darbību Tēvs vēlējās atjaunot mūsu darbošanos, lai, līdzinoties Kristum, mēs varētu veikt „labos darbus, ko Dievs ir sagatavojis, lai mēs tajos dotos [uz priekšu]” (Ef 2,10)".


Pateicība Dievam, ka Baznīca mums dod tādus stiprinošos vārdus.

Fragmentā ir vēl vārdi, kurus es gribētu šajā tekstā pasvītrot:

"(...) pazemība, lai saņemtu Dieva dāvanas pirms jebkādas mūsu darbības, ir būtiska..."

Cik liela un nepieciešama ir pazemība, par to raksta svētā Māsa Faustīne Kovaļska 1306. nr. savā Dienasgrāmatā (manā tulkojumā):
Ak, cik skaista pazemīga dvēsele (...). Tādai dvēselei Dievs neatteicas no nekā; tāda dvēsele ir visvarena, tā ietekmē visas pasaules likteņus; Dievs paaugstina tādu dvēseli līdz pat savam tronim, un jo vairāk tā pazeminājas, jo vairāk Dievs [tuvojas] viņai, Viņš skrien tai pakaļ ar savām žēlastībām (...). Tāda dvēsele ir visdziļāk vienota ar Dievu.
 
Un pašās beigās vēl viena lieta: man patīk datums, kurā šis dokuments tika parakstīts, 22. februāris. Un Jūs protams zināt, kāpēc?

otrdiena, 2018. gada 17. aprīlis

Kur sākās Žēlsirdības misija?

Kur sākās Žēlsirdības misija?

Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas misija sludināt pasaulei Dieva žēlsirdību sākās 1931. gada 22. februārī, Plocka, māsu klosterī. Žēlsirdīgais Jēzus atnāca pie Māsas tā, kā mēs Viņu pazīstam no Dieva žēlsirdības svētbildes.

Māsa Faustīne dzīvoja klostera daļā, kura izskatījās tā, kā uz fotogrāfijas (lejā). Otra fotogrāfija parāda to, kas palika pēc šīs mājas. Komunisti, kuri izmeta māsas no klostera 1950. gadā, pēc kāda laika nojauca šo ēku. Māsas atgūva savu īpašumu 1990. gadā.

Šajā sanktuārijā Plockā tiek būvēta baznīca, kapela un svētceļnieku māja. Uz vietas, kur stāvēja nojaukta māja, kur atnāca Žēlsirdīgais Jēzus, tiek būvēts sanktuārija tornis.

Skatieties šeit:


Žēlsirdības vēstījums.

Žēlsirdības vēstījums.

"Žēlsirdības vēstījumā", konkrēti Šeit ,  es ievietoju tekstus no saviem blogiem saistītus ar Dieva žēlsirdības svētceļojumu, kurš jau noslēdzies. Forma ir tāda, kāda ir. Kad man būs laiks, tad mēģināšu ievietot tur arī kādas fotogrāfijas.

Es labprāt pieņemtu arī kādas jaunas liecības (un fotogrāfijas) vai stāstus, kā gāja šis svētceļojums draudzēs. Vai piemēram kā konkrēts ticīgs cilvēks sāka praktizēt piecus Dieva žēlsirdības godināšanas veidus, kurus Jēzus atklāja Māsai Faustīnei. Par katru palīdzību - liels paldies.

pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis

Māsas Faustīnes beatifikācijas 25. gadadiena.

Māsas Faustīnes beatifikācijas 25. gadadiena.

Es atceros, kad 1993. gada 17.-18. aprīlī, es pavadīju dažas stundas naktī lūgšanā, Krakovas-Lagevņikos, Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijas klostera kapelā. Tā bija lūgšana pirms beatifikācijas 18. aprīlī. Un tagad jau tuvojas tās 25. gadadiena.

Es šeit ievietošu dažus linkus, kur ir vairāk stāstīts par šo tēmu.


https://www.faustyna.pl/zmbm/jubileusz-beatyfikacji-w-rodzinnej-parafii-sw-faustyny/ (Māsas Faustīnes draudzes baznīca - tagad tas ir sv. Faustīnes Kristības un Piedzimšanas sanktuarijs)


svētdiena, 2018. gada 15. aprīlis

Dieva žēlsirdības svētceļojuma pēdēja diena.

Dieva žēlsirdības svētceļojuma pēdēja diena.

Šodien ir noslēdzies Dieva žēlsirdības svētceļojums, kura iniciators bija VE arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Viņš arī vadija svēto Misi kopā ar bīskapu Edvardu Pavlovski un dažiem priesteriem Kauguru baznīcā.

Šajā baznīcā tika sagatavota speciāla vieta, kurā jau tagad atrodas svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas relikvijas. Šīs relikvijas Rīgas arhidiecēze saņēma 2016. gada rudenī Krakovā-Lagevņikos, Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijas klostera kapelā, kur atrodas Žēlsirdīgā Jēzus brīnumdarītāja svētbilde un Māsas Faustīnes relikvijas.

Es ceru, ka svētceļojums, kurš jau ir noslēdzies, sagatavojis ticīgo sirdis godināt Dieva žēlsirdību dzīvojot paļāvībā uz Dievu un žēlsirdības nostājā pret tuvākajiem, kā arī praktizējot piecus Dieva žēlsirdības godināšanas veidus, kurus atklāja Māsai Faustīnei Jēzus Kristus.

Lai Dieva žēlsirdības Apustule svētā Māsa Faustīne Kovaļska izlūdz visiem nepieciešamas žēlastības.

piektdiena, 2018. gada 13. aprīlis

Svētā Māsa Faustīne palīdz dzīvot pēc Evaņģēlija.

Svētā Māsa Faustīne palīdz dzīvot pēc Evaņģēlija.

Es priecājos, ka visas (50) svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmatas krieviski (Dņevņik), kuras es pasūtīju februārī, tika nopirktas: pēdējās Siguldā (1) un Madonā (2). Ir liela interese par šo grāmatu, tāpēc ir cerība, ka kaut kas attīstīsies. Līdz šim Dienasgrāmatas vislielākais fragments latviešu valodā pārtulkots (man ir līgums ar Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregāciju) un apstiprināts ir bukletā Jēzus žēlsirdības vēstījums, kurš Dieva žēlsirdības svētceļojumā tiek dalīts dalībniekiem.

Rekolekciju laikā, kā es jau rakstīju dažas reizes, katru rītu es savā istabā lasīju dažus fragmentus no Dienasgrāmatas un domas no tiem fragmentiem ļoti palīdzēja saprast Dieva vārdu, bija it kā komentārs, kuru uzrakstīja sieviete, kas taču vēlāk tika kanonizēta.

Bija fragmenti ļoti nopietni un par vislielākām lietām, kā piemēram par Pēdējo vakariņu svēto Misi, par vienotību ar Krustā sisto Viņa ciešanās, par Jēzus palīdzību Māsai garīgajā dzīvē.

Bija fragmenti, kad gribētos pat pasmaidīt, piemēram, kad ļoti slima Māsa tika sūtīta strādāt dārzā un smagi strādāja lielā karstumā. Kad ap 12:00 ar pēdējiem spēkiem lūdza Jēzu: "Jēzu, lūdzu, aizsēdz šo sauli", tad uzreiz parādījās mākonītis un aizsēdza sauli - un tā palika dažas stundas līdz darba beigām. Māsa atvainojās Jēzus priekšā par savu lūgumu, bet Jēzus viņu mierināja, ka viss ir labi.

Jēzu, es uzticos Tev!

pirmdiena, 2018. gada 9. aprīlis

Dieva svētā griba.

Dieva svētā griba.

Šodienas Kunga Pasludināšanas svētkos Dieva Māte mums māca pildīt Dieva gribu:

"Redzi, es esmu Kunga kalpone. Lai man notiek pēc tava vārda".

Arī svētā Māsa Faustīne Kovaļska savā Dienasgrāmatā pasvītro Dieva gribas pildīšanas nepieciešamību. Viņa raksta, ka Dieva svētā griba ir visu tikumu saturs (D. nr. 678):

Dieva griba ir tikumu saturs; kas uzticīgi pilda Dieva gribu, tas vingrojas visos tikumos. Visos dzīves gadījumos un apstākļos es pielūdzu un cildinu Dieva svēto gribu. Dieva svētā griba ir manas mīlestības priekšmets. 

Es sevi jautāju, vai man būs dots vadīt rekolekcijas Madonā līdz trešdienas vakaram? Jo šodien man atnāca vēstule, kurā ir runā par kādām svarīgām darīšanām Rīgā, tieši trešdien pēcpusdienās, un ka man tur ir jābūt. Lai notiek Dieva svētā griba.

svētdiena, 2018. gada 8. aprīlis

No "Dienasgrāmatas" Siguldā.

No "Dienasgrāmatas" Siguldā.

Kad man ir rekolekcijas, es parasti daru tā: mēģinu apvienot šodienas Dieva vārdu, šodien lasītu fragmentu no Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas, rekolekciju tēmu - tagad tā ir Dieva žēlsirdība, un cilvēku dzīvi. Tā arī bija šodien Siguldā.

Es parādīšu tikai vienu lietu. Kādreiz Māsa Faustīne kaut ko pārdzīvoja. Viņa sēdēja kapelā un viņai nāca galvā kādas trakas domas, pat zaimi pret Dievu. Viņa domāja, ka tādā situācijā viņa nevar pieņemt sv. Komūniju un, ja nebūtu citu klostermāsu kapelā, viņa labprāt uzreiz raudātu. Tad nolēma iziet no kapelas un iet paraudāt dārzā, kur neviens neredzētu.

Kad sv. Faustīne jau nolēma piecelties, pēkšņi viņai parādījās Žēlsirdīgais Jēzus un teica apmēram tādus vārdus:

Kur tu gribi iet? Es esmu tavs miers. 

Un mēs šodien, tieši šodien, dzirdējām Evaņģēlijā, ka Jēzus dažas reizes runāja Apustuļiem: "Miers jums"! Tur sv. Apustulis Toms teica: "Mans Kungs un mans Dievs"!

Baznīcā, pie altāra, bija Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, kurš nāk pie mums, arī šodien, un runā: "Miers jums. Miers tev. Es esmu tavs miers"!

Kāda ir mūsu atbilde?

Jēzu, es uzticos Tev! 

Kāpēc es tik daudz rakstu par tādām un citām lietām? Jo vajag piepūlēties, lai atrastu patiesību, lai satiktos ar otro cilvēku, lai satiktos ar Žēlsirdīgo Jēzu. Vēl ir laiks, lai satiktos ar Žēlsirdīgo Jēzu un izlūgtu sev un citiem, un visai pasaulei visas (jā, jā, visas!) žēlastības. Jo šodien vēl stundu ar minūtēm ir Žēlsirdības svētki, kad visi vārti Debesīs ir vaļā, lai dotu mums visas žēlastības. Nākama tāda iespēja - apm. pēc gada.

sestdiena, 2018. gada 7. aprīlis

Rīt Siguldā, pēc tam Madonā!

Rīt Siguldā, pēc tam Madonā!

Es protams vienmēr gaidu, ka kāds man sūtītu kādu liecību par Dieva žēlsirdības svētceļojumu viņa draudzē, kā arī kā tas ietekmēja viņa dzīvi. Par dažām liecībām, kuras es saņēmu, liels paldies!

Rīt Siguldā man būs svētā Mise 9:00, pēc tam katehēze par Dieva žēlsirdības godināšanu.

Līdzīgi būs 12:00, kad runāšu homīliju un - pēc sv. Mises - katehēzi. Šajā laikā būs translācija (Radio Marija Latvijā).

Rīt arī Dieva žēlsirdības baznīcā Saulkrastos būs sv. Māsas Faustīnes relikvijas un Arhibīskapa vizitācija.

Nākamās dienās - Dieva žēlsirdības svētceļojums būs kalnos, Madonā. Sirsnīgi aicinu. 

ceturtdiena, 2018. gada 5. aprīlis

Uz Dieva žēlsirdību visi var paļauties.

Uz Dieva žēlsirdību visi var paļauties.

Šodien mājas lapā https://www.faustyna.pl/zmbm/ tika publicēts fragments no svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmatas (nr. 1182). Kungs Jēzus teica Māsai Faustīnei:

Jo lielāks posts, jo lielākas tam ir tiesības uz Manu žēlsirdību, un [aicini] visas dvēseles uz uzticēšanos brīnumainām Manas žēlsirdības dzīlēm, jo Es vēlos tās visas [dvēseles] pestīt. Manas žēlsirdības avots tika attaisīts vaļā ar šķēpu uz krusta visām dvēselēm - nevienu Es neizslēdzu.

Dieva žēlsirdības svētceļojuma pēdējais posms aprīlī:

trešdiena, 2018. gada 4. aprīlis

Liecība no Viļakas un Šķilbēniem.

Liecība no Viļakas un Šķilbēniem.

Nākama īsa skaista un konkrēta liecība, kuru es saņēmu šodien:

"Dieva žēlsirdības svētceļojums

No 4.februāra līdz 15.aprīlim Latvijā notika Dieva žēlsirdības svētceļojums, kad pa Latvijas Romas katoļu draudzēm ceļo Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, māsas Faustīnes fotogrāfija un relikvijas. Šīs akcijas iniciators bija arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurš palūdza tēvam Staņislavam Kovaļskim, OFMCap, kļūt par šīs akcijas koordinatoru. Tēvs Staņislavs gada laikā iztulkoja visus materiālus latviski, izveidoja speciālo mājas lapu http://uzticies-jezum.mozello.lv/. “Šogad svinam nozīmīgas jubilejas, aprit 40 gadi kopš atcelts aizliegums izplatīt Dieva žēlsirdības kultu formās, kuras atklātas caur Māsu Faustīni, aprit 18 gadi kopš kanonizēja Māsu Faustīni un paiet 80 gadi kopš Māsas Faustīnes nāves. No sirds aicinu izplatīt vēstījumu par Dieva žēlsirdību. Dievs ir ļoti žēlsirdīgs!” tēvs Staņislavs Kovaļskis, OFMCap.
21.martā Dieva žēlsirdības svētceļojums bija ieradies Šķilbēnu katoļu baznīcā un 22.martā Viļakas katoļu baznīcā. Ticīgajiem bija iespēja iespēja lūgties pie Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes, pagodināt māsas Faustīnes relikvijas un piedalīties Sv. Misē.
Māsa Faustīne ir poļu klostermāsa, kas dzimusi 1905.gadā dievbijīgā katoļu ģimenē un aizgāja mūžībā 1938. gadā. Kungs lūdza māsai Faustīnei, lai tiktu uzgleznota žēlsirdīgā Kristus ikona. Tās tēlu māsa Faustīna redzēja vīzijā 1931. gada 22. februārī klostera cellē Plockā. Pateicoties Dievam, caur māsu Faustīni sāka izplatīties žēlsirdības vēsts pasaulē. Populāra ir kļuvusi Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, Dieva Žēlsirdības stunda, Dieva Žēlsirdības kronītis un Dieva Žēlsirdības svētki. 1993. gadā Svētais tēvs Jānis Pāvils II beatificē Māsu Faustīni Kovaļsku svētā Pētera laukumā Romā. 2000. gadā Svētais tēvs Jānis Pāvils II kanonizē Māsu Faustīni. “Simtgades gadā lūgsimies par Latviju, savām ģimenēm, lai Dieva žēlsirdība aizsniedz mūsu sirdis. Dievs klauvē pie cilvēka sirds durvīm. Aicinu ikvienu saredzēt Dieva žēlsirdību, mieru un mīlestību, lai dodoties mūžībā ikviens būtu laimīgs un svēts,” novēlēja Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne"

Vineta, liels paldies Tev. Sirsnīgie sveicieni Viļakas un Šķilbēnu draudzēm un tās Ganiem.
 


Jēzu, es uzticos Tev!

otrdiena, 2018. gada 3. aprīlis

Siguldā, pēc tam Madonā.

Siguldā, pēc tam Madonā.

Jēzu, es uzticos Tev!

Novenna iet uz priekšu. Kas ir šī novenna? Novenna pirms Dieva žēlsirdības svētkiem - tas ir Dieva žēlsirdības kronītis noskaitīts katru dienu, tas nozīmē kopā 9 dienas (kopš Lielās Piektdienas līdz sestdienai Kristus Augšāmcelšanās svētku oktāvā).

Svētdien - Dieva žēlsirdības svētki man būs Siguldā. Es ceru, ka es būšu vesels un visi dalībnieki kopā daudz uzzinās par Dieva žēlsirdības godināšanu un atradīsies daudzi, kuri kļūs par Dieva žēlsirdības godinātājiem.

Pēc tam - pirmdien, otrdien, trešdien - Dieva žēlsirdības svētceļojums būs Madonā. Tā ir laikam visaugstāka vieta Latvijā, kuru apciemos Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde un svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas relikvijas.

Šodien mēs lasām Dienasgrāmatas 724. numurā:

Uzticīga padošana - vienmēr un visur - Dieva gribai, visos gadījumos un dzīves apstākļos, atdod Dievam lielo godu. (...) Ak cik liels ir apbalvojums par vienu Dieva gribai padošanas mīlestības aktu.

pirmdiena, 2018. gada 2. aprīlis

Tūlīt novennas nākama diena.

Tūlīt novennas nākama diena.

Dažreiz cilvēkiem nav paļāvības. Ne tikai, ka nav paļāvības uz Dievu, bet arī uz otru cilvēku. Ne tikai, bet arī paļāvības uz sevi pašu nav - tādā nozīmē, ka cilvēks neredz sevi kādā lomā, bet citus redz šadā lomā. Es varu kļūdīties, bet laikam tas ir tāpēc, ka konkrēts cilvēks neatšķir lielas un svarīgas lietas no mazām un mazsvarīgajām.

Rezultātā var notikt tā, ka katra lieta liekas baigi liela un visas lietas tik lielas, ka cilvēks zaudē cerību un vienkārši negrib darboties.

Vai pretēji, konkrēta lieta liekas tika maza un visas lietas tika mazas, ka cilvēks neredz jēgu kaut ko darīt.

Pirmā un otrā situācijā cilvēks ir nelaimīgs un pat runa par to, ka vajag paļauties uz sevi (arī uz sevi, bet ne tikai), ir šim cilvēkam neizturāma un, laikam, viņš to pieņem kā uzbrukumu. Ja kādam nav paļāvības (arī) uz sevi, tad var pajautāt: ko tu dari ar talantiem, kurus Dievs tev ir devis?

Viens no šiem talantiem ir skaitīt Dieva žēlsirdības kronīti. Tāpēc es ņemu kronīti un eju skaitīt kā novennu.

Jēzu, es uzticos Tev!

svētdiena, 2018. gada 1. aprīlis

Novennas treša diena.

Novennas treša diena.

Kristus Augšāmcēlies!

Šodien arī pats skaitīju Dieva žēlsirdības kronīti un pat divas reizes. jo pirmo reizi apmaldījos, nu tāpēc, lai viss būtu labi, tad pēc Dieva žēlsirdības stundas Olaines baznīcā, noskaitīju kronīti otro reizi. Nekad pa daudz. Un Dieva žēlsirdības stunda - tās praktizēšana ir iespējama katra cilvēka dzīvē.

Es ik pēc laika dzirdu par cilvēkiem, kuri sarunās, vai liturģijā, vai priesteri sprediķos, runā par Dieva žēlsirdību. Un tās kults var izplatīties tieši tādā veidā un to gribu pasvītrot - ne tikai oficiāli sprediķos vai sagatavotās runās, bet caur nesaplānotām sarunām.

Jēzu, es uzticos Tev!