svētdiena, 2017. gada 31. decembris

Jēzu, es uzticos Tev!

Jēzu, es uzticos Tev!

Jēzu, es uzticos Tev! Tikai ar šiem vārdiem es varu pasvītrot visu to, kas notika šajā gadā un kas tika aprakstīts, vismaz daļēji, šajā blogā.

Es uzdrošinājos pateikt februārī Arhibīskapam jāvārdu un sāku drusciņ rūpēties par Dieva žēlsirdības godināšanu Rīgas arhidiecēzē. Sākumā doma bija ļoti vienkārša: organizēt svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas (1905-1938) relikviju svētceļojumu pa dažām draudzēm Lielajā Gavēnī, līdz relikvijas atradīs savu vietu kādā konkrētā baznīcā, kura jau gaida.

Tomēr viss attīstījās, es ceru, ka pēc Dieva plāniem, savadāk.

Izveidojās cieša līdzdarbība ar Klostermāsām no kongregācijas, kurā bija sv. Māsa Faustīne. Šī līdzdarbība atnesa labos augļus:

  1. Tika dibināta mājas lapa veltīta Dieva žēlsirdībai formās, kuras Jēzus deva Māsai Faustīnei: http://uzticies-jezum.mozello.lv/
  2. Tika nopirktas divas oriģinālā lielumā Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes ar uzrakstu: "Jēzu, es uzticos Tev".
  3. Tika pētīti Dieva žēlsirdības kronīša tulkojumi latviešu valodā un tika pieņemts viens variants.
  4. Notika (un notiek) Dieva žēlsirdības kulta izplatīšana caur Radio Marija Latvijā, katehēzēm, sprediķiem, sarunām, kā arī caur šo blogu.
  5. Tika pārtulkots, pārbaudīts un ielikts mājas lapas sākumlapā buklets par Dieva žēlsirdību, kuru var paņemt, izdrukāt un bezmaksas izplatīt: http://uzticies-jezum.mozello.lv/
  6. Es ceru, ka vistuvākajā laikā parādīsies svētbildītes ar Dieva žēlsirdības tekstu.
  7. Ja tāda būs Dieva griba, tad atnāks laiks, kad sāksies svētceļojums pa draudzēm: Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde plus sv. Māsas Faustīnes Kovaļskas relikvijas.
  8. Liels paldies visiem, sevišķi Cien. Klostermāsām Krakovā un Latvijā, bez kuru lielas palīdzības šīs skaistas lietas neattīstītos.

Liels paldies Jums, dārgie Lasītāji. Daudz Dieva žēlsirdības jaunajā gadā!

trešdiena, 2017. gada 27. decembris

Ciešanas un žēlastība

Ciešanas un žēlastība

Kristus Dzimšanas svētkos mēs darījām katru dienu, es ceru, žēlsirdības darbus. Žēlsirdības darbi ne vienmēr ir spilgti un mirdzoši, īstenībā, laikam gandrīz nekad. Es domāju, ka žēlsirdības darbi ir ļoti klusi, bieži tādi, ka cits tos neredz, kaut gan ietu garām, pat ja tas būtu abpusējais žēlsirdības darbs un vēl tāds, kas nenotiek minūtes laikā, bet piemēram mēnešiem ilgi. Es vienu tādu žēlsirdības darbu, abpusējo darbu, drusciņ aprakstīju šeit. Protams, šie cilvēki nav kādas zvaigznes, bet reāli, un žēlsirdības darbus citi neredz, bet redz Dievs.

Es nezinu, vai šie vārdi ir ļoti saistīti ar nākamo mazo fragmentiņu no svētās Māsas Faustīnes "Dienasgrāmatas", nr. 786., bet palasīsim un pārdomāsim tos, lai mēs redzētu, kā lielā Dieva žēlastība darbojas mūsos, mazos cilvēkos:

"Es [...] pārdomāju ciešanas un žēlastību, pēkšņi es sadzirdēju Vissvētākās Mātes balsi: Zini, mana meita, kaut gan es tiku pacelta līdz Dievmātes godam, tomēr septiņus sāpju zobenus pārdūra man sirdi. Neko nedari, lai sevi sargātu, izturi visu ar pazemību, Dievs pats tevi sargās".


("Dienasgrāmatas" avots faustyna.pl)

svētdiena, 2017. gada 24. decembris

Mūsu pilsēta - Betlēme.

Mūsu pilsēta - Betlēme.

Svētā Māsa Faustīne Kovaļska savā "Dienasgrāmatā", 844. numurā, rakstīja:

"Braukdama caur pilsētu, es iztēloju sev, ka tā ir Betlēme: es redzu visus cilvēkus, kuri steidzas, es padomāju: kas šodien šo nesaprotamo Noslēpumu pārdomā [...] klusumā (...) Ak, Starojoša Jaunava, tīra kā kristāls, visa iegremdēta Dievā, es Tev atdodu manu iekšējo dzīvi, kārto visu tā, lai tas būtu patīkams Tavam Dēlam; ak, mana Māte, es tik karsti vēlos, lai Tu man dotu mazo Jēzu Ganu (pusnakts) Misē".

Šajos skaistos Kristus Dzimšanas svētkos Visiem Cien. Lasītājiem, kuri izplata Dieva žēlsirdības godināšanu, es novēlu tieši tādu dzīvi, kādu no mums prasa Žēlsirdīgais Jēzus: paļāvībā uz Dievu un žēlsirdības nostājā pret tuvākajiem

piektdiena, 2017. gada 22. decembris

Gaidīt Jēzu, gaidīt žēlsirdību.

Gaidīt Jēzu, gaidīt žēlsirdību.

Svētā Māsa Faustīne savā "Dienasgrāmatā", 793. numurā, uzrakstīja:

"Es pavadu laiku ar Visvētāko Māti. Ar lielām ilgām es gaidu Kunga atnākšanu. Manas vēlmes ir lielas. Es vēlos, lai visas tautas pazītu Kungu. Es vēlos sagatavot visas tautas pieņemt Iemiesoto Vārdu. Ak Jēzu, dari, lai Tavas žēlsirdības avots iztecēs ar lielāko dāsnumu, jo cilvēce ir ļoti slima, tad vairāk nekā jebkādā laikā tai ir vajadzīgs Tavs žēlums".

Šodien, žēlsirdības stundā, man bija tādi skaistie vārdi par Dieva žēlsirdību - sakarā ar citu svēto, sv. Veroniku Džuljāni (1660-1727):

"Dieva delikāta apskāviena žēlastības laikā Veronika pieredzēja sevī Dieva dzīvi bez domāšanas par šīs pasaules lietām. Visa viņas dvēsele bija vienota ar Dievu, Kurš "ieleja" viņā savu mīlestību kā visdārgāko balzamu. Pateicoties tam dvēselei likās, kā pārietu no nāves dzīvē, kā augšāmceltos. Viņas dvēsele pazina savu niecību un nespēcību, lūdzot Dievu par žēlsirdību sev un visām dvēselēm" (vairāk skaties šeit).

Cik līdzīgas ir šīs svētās - lietās saistītās ar Dieva žēlsirdību. 

("D." 793. numurs publicēts šodien www.faustyna.pl)

otrdiena, 2017. gada 19. decembris

Marija - garīgās dzīves Skolotāja.

Marija - garīgās dzīves Skolotāja.

Baznīcā ir zināms jēdziens "Marijas skola". Tā ir galvenokārt ticības skola un Marija mums māca ticēt, tā kā viņa ticēja. Bet arī svētie, tie kuri jau tika kanonizēti, savos rakstos un visā mācībā aicināja ticīgos iet svētuma ceļu kopā ar Mariju. Svētais Luīs Marija Griņons de Monfors aicināja pat pilnīgi padot sevi Marijai verdzībā, svētajā verdzībā, lai ātri sasniegtu vislielāko svētumu - Dievam par godu. Tieši pa šo ceļu gāja svētais Jānis Pāvils II (Karols Voitila), vai dažas paaudzes āgrāk svētīgais tēvs kapucīns Honorāts Kozminskis. Honorāta moto, kas liecināja, ka viņš pilnīgi ir padots Marijai, bija: "Tuus totus" (Tavs viss). Bet Karola Voitilas moto: "Totus Tuus" (viss Tavs).

Šodien skatāmies uz svēto Māsu Faustīnu Kovaļsku un uz viņas "Dienasgrāmatas" 1711. numuru, kas šodien publicēts www.faustyna.pl. Šajā fragmentā Māsa Faustīne aprakstīja vēl vienu tikšanās ar Mariju un lūk, kādu mācību Dievmāte deva Faustīnei (un dod arī mums šodien):

"Kad es paliku viena pati ar Vissvētāko Jaunavu - viņa mani pamācīja par iekšējo dzīvi. Viņa man teica: <Dvēseles patiess lielums ir mīlēt Dievu un pazemoties Viņa klātbūtnē, pilnīgi aizmirst par sevi un uzskatīt sevi par neko, jo liels ir Kungs, bet tikai pazemīgos Viņam ir labpatika, lepniem Viņš vienmēr pretojas>".

Marija, Dieva Māte, māci mums Tavā skolā, kā iet svētuma ceļu un palīdzi mums sasniegt svētumu.

svētdiena, 2017. gada 17. decembris

Priesteru Dievmāte.

Priesteru Dievmāte.

Svētā Māsa Faustīne Kovaļska savas "Dienasgrāmatas" 1585. numurā aprakstīja Dievmātes - kuru redzēja vizijā - izskatu.

"Es ieraudzīju Dieva Māti baltā kleitā...".

Uz drēbēm visur bija zeltainas zvaigznītes, kā arī piedurknes zeltā. Apmetnis bija zils, uz galvas velons un zelta kronis ar krustiņiem. Kreisā rokā Marija turēja Bērnu Jēzu.

"Pēkšņi [Marija] paskatījās uz mani labvēlīgi un teica: Es esmu Priesteru Dievmāte".

Priesteru Dievmāte, izlūdz mums svētos priesterus.

(avots: https://www.faustyna.pl/zmbm/ )

ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris

Māsas Faustīnes lūgšana uz Dieva Māti.

Māsas Faustīnes lūgšana uz Dieva Māti.

Māsa Faustīne lūdz Dieva Māti, "saldo Māti", lai tā vienotu klostermāsas dvēseli ar Jēzu, jo viņa zina, ka tikai tad viņa iztur visus pārbaudījumus.

Māsa Faustīne saprot, ka vienīgi vienotībā ar Jēzu viņas upuri būs patīkami Dievam.

Svētā Faustīne lūdz Dievmāti, lai tā pamācītu viņai par garīgo dzīvi.

Viņa lūdzas, lai Dievmāte tā stiprina klostermāsas dvēseli, ka "ciešanu zobens" nekad neuzvarētu Māsu Faustīni.

Svētā Faustīne vēlas, lai Dieva Māte izlūdz šai klostermāsai drosmes dāvanu un lai to sargā.

Dieva Māte, svētās Faustīnes aizbildniecībā mēs Tevi lūdzam, izlūdz mums visas šīs un vēl citas nepieciešamas žēlastības.


(no "Dienasgrāmatas" nr. 915., skaties vienmēr: https://www.faustyna.pl/zmbm/ )

otrdiena, 2017. gada 12. decembris

Dievam vismīļākie tikumi.

Dievam vismīļākie tikumi.

Kādreiz pie māsas Faustīnes atnāca Dieva Māte un atklāja klostermāsai, par kuriem tikumiem viņai sevišķi jārūpējas. Vissvētākā Jaunava teica, ka šie trīs tikumi visvairāk patīk Dievam. Bet arī Marijai šie tikumi ir visdārgākie:

"... pirmais - pazemība, pazemība un vēlreiz pazemība. Otrais tikums - šķīstība; trešais tikums - Dieva mīlestība. Tev, kā manai meitai, sevišķi jāspīd ar šiem tikumiem" ("D." 1415).

Svētā Māsa Faustīne, palīdzi mums augt šajos un citos tikumos un lai mēs par tiem liecinātu mūsu žēlsirdīgos darbos.

svētdiena, 2017. gada 10. decembris

Dieva griba pāri visam.

Dieva griba pāri visam.

Šodien par Dieva gribu, kā Dieva Māte mācīja svētajai Māsai Faustīnei Kovaļskai ("Dienasgrāmata", nr. 1244):

"Es paliku viena pati ar Dieva Māti, kura man pamācīja par Dieva gribu [...] - Mana meita, es tev stingri pavēlu, lai tu uzticīgi pildītu visus Dieva novēlējumus, jo tas ir mīļākais Viņa svētām acīm. [...] Dieva gribu vērtē vairāk nekā visus upurus..."

Svētā Māsa Faustīna, izlūdz mums pie Dieva tādu dzīvi, lai mēs pilnīgi mīlētu un pildītu Viņa svēto gribu.

piektdiena, 2017. gada 8. decembris

Pielūgsim Vissvēto Trīsvienību.

Pielūgsim Vissvēto Trīsvienību.

Kad cilvēks ir Dievmātes skolā, ir drošs, ka viņa vedīs to pie Dieva. Jo Marija saka:

Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda!”

Un kāzās Galilejas Kānā Marija saka kalpiem: Dariet visu, ko Viņš jums pateiks!

Tāpat Marija, kad atnāca pie svētās Māsas Faustīnes ("Dienasgrāmata", nr. 564.), aicināja klostermāsu pielūgt Dievu:

"Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas diena. Svētās Mises laikā [...] es ieraudzīju Vissvētāko Māti [...] skaistā gaismā [...] un [viņa] man teica: Tu man nesi lielu prieku, kad tu pielūdzi Svēto Trīsvienību par dotām man žēlastībām un privilēģijām". 

Pielūgsim Dievu par Dievmātei dotām žēlastībām, kā arī par žēlastībām, kuras saņēma citi svētie un svētās, kā piemēram Māsa Faustīne - Dieva žēlsirdības apustule. Būsim pateicīgi par žēlastībām, kuras mēs saņēmām, kā arī citi, un par to visu katru dienu pielūgsim Dievu.

pirmdiena, 2017. gada 4. decembris

Divas lidmašīnas.

Divas lidmašīnas.

Pirmā lidmašīna sāka lidot šodien. Un tās nosaukums ir "Jēzus žēlsirdības vēstījums". To var atrast mājas lapā:


Bukletu pdf formātā var lejuplādēt. Buklets sagatavots Žēlsirdības vēstījuma izplatīšanai. Paredzēts drukāšanai pilnā apjomā un izplatīšanai bez maksas.

Es runāju ar kādas izdevniecības pārstāvji, jo gribu šo buklētu izdrukāt daudzos eksemplāros un, protams, skaistā formā. Redzēsim, kā būs.

Otrā lidmašina sāka lidot arī šodien, pirms dažiem brīžiem. Bet atlidos pēc kāda laika, pa pastu, un tā būs paciņa ar mazām Dieva žēlsirdības svētbildītēm un apstiprināto kronīti.

Ļausim šīm lidmašīnām skaisti lidot, bet mēs nekad neaizmirsim, kādēļ tas viss - pašiem praktizēt piecus Dieva žēlsirdības godināšanas veidus dzīvojot paļāvībā uz Dievu un žēlsirdības nostājā pret tuvākajiem.

Šajā laikā mēs ar Dievmātes palīdzību tuvojamies Viņas Bezvainīgās Ieņemšanas lieliem svētkiem un Jēzus Kristus Piedzimšanas lieliem svētkiem. Žēlsirdības mājas lapā ir šodien fragments no sv. Māsas Faustīnes "Dienasgrāmats", nr. 79.:

"Marija, mana Māte un mana Kundze, es tev atdodu manu dvēseli un miesu, manu dzīvi un nāvi, un to, kas pēc tās notiks. Visu es salieku tavās rokās, ak mana Māte, apklāj ar savu jaunavīgu apmetni manu dvēseli un piešķir man sirds, dvēseles un miesas šķīstības žēlastību, un sargā mani ar savu varenību pret visādiem ienaidniekiem".

svētdiena, 2017. gada 3. decembris

Dieva gribas pildīšana.

Dieva gribas pildīšana.

Es sāku Adventu tādā veidā, kā es to aprakstīju šeit:


Katrs protams var pieņemt tādu vai citu veidu, bet svarīgi ir aktīvi piedalīties Baznīcas dzīvē, vēl vairāk, ja tas tik nozīmīgs laiks kā Advents.

Iedziļināties Dieva vārdā palīdzēs mums pildīt Dieva gribu. Un šajā darbā iet mums palīgā Dieva Māte, jo piemēram, tuvojas Viņas lieli svētki - Bezvainīgā Ieņemšana.

Arī svētā Māsa Faustīne savā "Dienasgrāmatā" nr. 449., aprakstīja tādu sevišķu situāciju no kādas savas lūgšanas klostera kapelā, ka no altāra atnāca pie viņas Vissvētākā Jaunava Marija, apskava to un, turot Māsu pie savas sirds, teica viņai:

"Es esmu jums Māte no Dieva neizdibināmās žēlsirdības. Šī dvēsele ir man vismīļā, kura uzticīgi izpilda Dieva gribu".

Tad mācīsimies, ar Diemātes sevišķo palīdzību, pildīt savā ikdienā Dieva gribu, jo tas ir ceļš vienīgais uz Debesu Valstību.