trešdiena, 2017. gada 29. marts

Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas dzīves kalendārs

Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas dzīves kalendārs

25.08.1905.
Glogovecas (Głogowiec) ciematā, Mariannas un Staņislava Kovaļsku ģimenē piedzima trešais bērns.
27.08.1905.
Kristības sv. Kazimira draudzē Svinicēs Varckēs (Świnice Warckie), kuru dalīja pr. Juzefs Hodyņskis. Kovaļsku bērnam iedeva vārdu Helēna; krustvecāki bija: Konstantijs Bednāreks un Marianna Ševčika (Ščepaņaka).
1912.
Pirma Dieva mīlestības pieredze; maza Helēna tika uzaicināta uz pilnīgāku dzīvi vēsperu laikā draudzes baznīcā Svinicēs Varckēs.
1914.
Helēnas Kovaļskas pirmā svētā Komūnija no pr. Romana Pavlovska - draudzes prāvesta Svinicēs Varckēs - rokām.
1917.
Helēnas Kovaļskas mācīšanas sākums pamatskolā Svinicēs Varckēs.
1921.
 Helēnas Kovaļskas darba (kā kalpotājas) sākums Aleksandrovā Ludzkā.
1922.
Helēnas Kovaļskas atgriešanās no Aleksandrovas Ludzkas; Helēna atklāj vecākiem vēlmi iestāties klosterī. Vecāki pretojās.
1922., rudens
Helēna Kovaļska brauc uz Ludzu (Łódź), lai meklētu darbu. Kalpošana dažās darbavietās
Jūlijs 1924.
Helēna Kovaļska brauc uz Varšavu, lai iestātos klosterī. Viņa strādā netālu no Varšavas.
1.08.1925.
Helēnas Kovaļskas iestāšanās Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijā Varšavā, Žitņas ielā.
Augusts 1925.
Postulante Helēna Kovaļska brauc uz Kongregācijas atpūtas māju Skolimovā, lai uzlabotu veselību.
1925
Helēnas Kovaļskas postulāts Kongregācijas mājās Varšavā māsas Jaņīnas Bartkevičas vadībā.
23.01.1926.
Postulante Helēna Kovaļska brauc uz Krakovu, lai pabeigtu postulātu un lai sagatavotos dzīvei Kongregācijā caur divu gadu noviciātu māsas Malgožatas Gimbutas un māsas marijas Juzefas Bžozas vadībā.
30.04.1926.
Helēna Kovaļska saņem habitu un vārdu Kongregācijā: Faustīne (Faustyna).
20.04.1928.
Māsa Faustīne sāka rekolēkcijas pirms saviem pirmiem svētsolījumiem.
30.04.1928.
Māsas Faustīnes pirmie svētsolījumi (šķīstības, nabadzības un paklausības) salikti uz gadu un katru gadu atjaunoti līdz mūžīgiem svētsolījumiem.
31.10.1928.
Māsa Faustīne brauc uz Varšavu, lai strādātu virtuvē.
21.02.1929.
Māsa Faustīne brauc uz Viļņu.
11.06.1929.
Māsa Faustīne atgriežas no Viļņas uz Varšavu.
7.07.1929.
Māsa Faustīne brauc uz Kiekži (Kiekrze), lai strādātu virtuvē.
Oktobris 1929.
Māsa Faustīne ir Varšavā.
Maijs-jūnijs 1930.
Māsa Faustīne brauc uz Plocku (Płock).
22.02.1931.
Māsas Faustīnes dzīvē sākas pravietiskā misija. Žēlsirdīgā Jēzus pirmā vīzija un svētbildes gleznošanas pavēle.
Februāris 1931.
Kunga Jēzus pavēle dibināt Dieva Žēlsirdības svētkus pirmajā svētdienā pēc Lieldienām.
Novembris 1932.
Māsa Faustīne brauc uz Varšavu.
Novembris 1932.
Rekolekcijas. Māsas Faustīnes grēksūdze pie t. Edmunda Eltera SJ un pirma atklāsmju pārdabiskas izcelsmes apstiprināšana.
18.04.1933.
Māsa Faustīne brauc uz Krakovu.
1.05.1933.
Māsas Faustīnes mūžīgie svētsolījumi.
23.05.1933.
Māsa Faustīne brauc no Krakovas uz Viļņu, pa ceļu kādu laiku ir Čenstohovā (Częstochowa).
25.05.1933.
Māsa Faustīne sāk savus pienākumus klostera dārzā Viļņā.
Jūnijs 1933.
Māsas Faustīnes pirmas tikšanās ar biktstēvu pr. Mihalu Sopočko, garīgo tēvu Viļņā, kas - pēc Dieva gribas - bija Māsas palīgs pravietiskas misijas izpildīšanā.
2.01.1934.
Māsa Faustīne kopā ar priekšnieci m. Irēnu Kžižanovsku pirmo reizi bija gleznotāja Eugeņuša Kazimirovka darbnīcā.
29.03.1934.
Māsa Faustīne uzrakstīja savas dzīves uzupurēšanas aktu par grēciniekiem, sevišķi par šīm dvēselēm, kuras zaudēja paļāvību uz Dieva žēlsirdību.
Jūnijs 1934.
Tika pabeigti visi darbi saistīti ar Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes gleznošanu Eugeņuša Kazimirovska darbnīcā. Māsa Faustīne raudāja, ka Jēzus uz šīs svētbildes nav tik skaists, kādu Viņu redzēja.
26.-28.04.1935.
Pirmo reizi Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes publiska uzstādīšana Ostrā Bramā, Viļņā.
13.-14.09.1935.
Māsai Faustīnei tika atklāts Dieva žēlsirdības kronītis.
21.03.1936.
Māsa Faustīne izbrauca no Viļņas uz Varšavu.
12.05.1936.
Māsa Faustīne atbrauca uz Krakovu.
1936.-1937.
Arvien lielākas problēmas ar veselību. Māsa Faustīne bieži ārstējas slimnīcās.
14.04.1937.
Māsas Faustīnes izdziedināšana brīnumainā veidā. Jēzus teica: 'Ej un saki priekšniecei, ka tu esi vesela'.
4.05.1937.
Māsa Faustīne saņem atļauju no ģenerālas priekšnieces pamest Kongregāciju, bet lielo garīgo tumsību dēļ neizpilda atļauju, saprot, ka tajā nav Dieva gribas.
20.05.1937.
Māsa Faustīne atgriežas stāvoklī no laika pirms izdziedināšanas, jo grib kalpot Dievam tādā stāvoklī, kādā Jēzum patīk.
27.09.1937.
Sarunas ar izdevniecību Krakovā, lai izdotu Žēlsirdīgā Jēzus svētbildītes.
Oktobris 1937.
Žēlsirdības Staundas atklāsme klosterī Krakovā-Lagevnīkos.
17.09.1938.
Māsa Faustīne atgriežas no slimnīcas uz klosteri Lagevnīkos.
22.09.1938.
Māsa Faustīne, pēc Kongregācijas tradīcijas, atvainojās māsām par savām nepilnībām.
26.09.1938.
Māsas Faustīnes pēdējas tikšanās ar pr. Mihalu Sopočko (svētīgais); teica viņam, ka viņa esot vienota ar Debesu Tēvam.
5.10.1938.
Māsas Faustīnes pēdēja grēksūdze pie t. Juzefa Andraša (plkst. 16:00).
Kapelāna pr. Teodora Čaputa un māsu lūgšanas pie mirstošas Māsas Faustīnes gultas.
Māsas Faustīnes aiziešana pie Kunga (plkst. 22:45).
7.10.1938.
Māsas Faustīnes bēres mēneša pirmajā piektdienā un Rožukroņa Dievmātes svētkos. Tika apglabāta klostera dārza kapā.
6.03.1959.
Svētais Krēsls aizliedz izplatīt Dieva Žēlsirdības kultu formās, kuras tika pasniegtas caur Māsu Faustīni.
21.10.1965.
Sākas process par Māsas Faustīnes dzīvi un tikumiem diecēzes līmenī - kard. Karola Voitilas lēmums.
25.11.1966.
Māsas Faustīnes mirstīgie atlikumi tika pārcelti no kapa uz Lagevniku klostera kapelu un ievietoti zem grīdas.
20.09.1967.
Kard. Karols Voitila pabeidza informācijas procesu diecēzes līmenī. Dokumenti tika sūtīti uz Romu.
15.04.1978.
Svētā Krēsla aizliegums jau nav spēkā un drīkst izplatīt Dieva žēlsirdības kultu formās, kuras tika atklātas caur Māsu Faustīni (publicēts 30.06.1978.).
1981.
Māsas Faustīnes Kovaļskas 'Diensgrāmatas' pirma izdošana.
18.04.1993.
Svētais Tēvs Jānis Pāvils II beatificē Māsu Faustīni Kovaļsku svētā Pētera laukumā Romā.
Māsas Faustīnes relikviju atklāšana uz altāra zem Žēlsirdīgā Jēzus brīnumdarītāja svētbildes Dieva žēlsirdības sanktuārijā Krakovā-Lagevnikos.
7.06.1997.
Svētā Tēva svētceļojums uz Dieva žēlsirdības sanktuāriju Krakovā-Lagevnikos, lūgšana Žēlsirdīgā Jēzus brīnumdarītāja svētbildes un svētīgas Māsas Faustīnes relikviju priekšā.
30.04.2000.
Svētais Tēvs Jānis Pāvils II kanonizē Māsu Faustīni Kovaļsku svētā Pētera laukumā Romā. Dieva žēlsirdības svētku dibināšana visā Baznīcā.
17.08.2002.
Svētā Tēva Jāņa Pāvila II otrais svētceļojums uz sanktuāriju Krakovā-Lagevnikos un visas pasaules uzticēšanās Dieva žēlsirdībai bazilikas konsekrācijas laikā.
2005.
Pirmo reizi tika izdotas 'Sv. Māsas Faustīnes vēstules'.
27.05.2006.
Svētā Tēva Benedikta XVI lūgšana Dieva žēslirdības sanktuārijā Krakovā-Lagevnikos Žēlsirdīgā Jēzus brīnumdarītāja svētbildes un svētīgas Māsas Faustīnes relikviju priekšā.


tulkoja t. Staņislavs Kovaļskis OFMCap.
no www.faustyna.plNav komentāru:

Ierakstīt komentāru