otrdiena, 2017. gada 10. oktobris

Dieva žēlsirdība Kurpnieku ielā, Krakovā.

Dieva žēlsirdība Kurpnieku ielā, Krakovā.

Iekams rakstīšu par Kurpnieku ielu, atgādināšu to, ka esam aicināti izplatīt Dieva žēlsirdības kulta godināšanu. Par to arī ir šodienas vārdi no "Dienasgrāmatas" nr.1396., kuros Jēzus atklāj, ka daudzi grēcinieki iet pazušanā, jo viņi nedzirdēja par Dieva žēlsirdību. Un Jēzus runā sv. Māsai Faustīnei:

"Runā grēcīgām dvēselēm, lai tās nebītos tuvoties Man, runā par Manu lielo žēlsirdību".

Tagad par šo Kurpnieku ielu, bet īstenībā poliski: Ulica Szewska 22 w Krakowie. Lūk, nesen pārgāja 80 gadi, kad Māsa Faustīne kopā ar savu priekšnieci pirmo reizi redzēja pirmas izdrukātas svētbildītes ar Žēlsirdīgo Jēzu. Tas notika 1937. gada 27. septembrī.

Mēs atcēramies, ka Vilņā mākslinieks Evgenijs Kazimirovskis (Eugeniusz Kazimirowski) uzgleznoja pirmo Dieva žēlsirdības attēlu. Pēc tam ļoti skaisto kopiju uzgleznoja māksliniece Lūcija Balzukevičuvna (Łucja Bałzukiewiczówna) un šī kopija aizceļoja uz Krakovu. Māsai Faustīnei tā ļoti patika.

Tieši no šīs kopijas Juzefa Cebuļska (Józef Cebulski) izdevniecībā ul. Szewska 22, Krakovā, tika sagatavotas pirmās Žēlsirdīgā Jēzus svētbildītes kopā ar žēlsirdības litāniju un žēlsirdības kronīti. Un protams tam visam bija nepieciešamas atļaujas no Krakovas Arhibīskapa kūrijas. Un tieši 27. septembrī bija jau gatava svētbildīšu paciņa.

Pēc tam kopā ar māsu priekšnieci iegāja Dievmātes baznīcā un piedalījās svētajā Misē, kuras laikā Jēzus deva Faustīnei pazīt, ka caur šo Dieva žēlsirdības sludināšanu daudzas dvēseles atradīs pestīšanu.

Nākamos gados, jau pēc Māsas Faustīnes nāves 1938.g. 5. oktobrī, šīs svētbildītes, kā arī kronīša un citu lūgšanu teksti, tika izdotas arvien lielākā skaitā gan Polijā, gan visā pasaulē.

Kādā ģimenē parādījās ļoti liels prieks tad, kad izlasīja no "Dienasgrāmatas", ka tieši viņu vectēvs savā izdevniecībā izprintēja kā pirmais pasaulē šīs svētbildītes.

Lejā ir filma no tāfeles pasvētīšanas, uz kuras tika atgādināts šis skaists notikums pirms 80 gadiem.


īsa filma

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru