pirmdiena, 2017. gada 18. septembris

Žēlsirdība un piedošana

Žēlsirdība un piedošana

Šodien Dieva Vārds mūs aicina piedot, piedot katru reizi, katrā situācijā. Sākumā tomēr vajag uzrakstīt dažus vārdus, kas labāk, es ceru, šo lietu parādīs, jo pareizā gaismā.
20. gadsimtā Ltavijā tika izdotas dažas grāmatas veltītas Dieva žēlsirdībai. Par vienu es kādreiz rakstīju - 1950 gads - uzrakstītā ASV vai Kanādā, izdota 1953 gadā tēvu Mariāņu izdevniecībā Viļānos.
Otrā man tagad ir uz galda:
"SŪTU TEVI DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS KULTA IEVIEŠANĀ.
'Jēzu, es Tev uzticos'
Dievmātes Žēlsirdības ordeņa māsas Faustīnas Kovaļskas dzīvesstāsts"
Rīga 1995

Šai gramatai ir arī arhibīskapa Jāņa Pujata imprimatur.

Šai skaistai grāmatinai ir 15 lpp. Tajā ir īsas informācijas par Dieva žēlsirdību, ko Jēzus atklāja Māsai Faustīnai. Es to redzu kā mazo, bet svarīgo, soli uz priekšu Dieva žēlsirdības kulta izplatīšanā. Tāpēc, ka šī  grāmatiņa ir maza, ir dažas neprecīzi uzrakstītas lietas, piem. nav atdalīts tas, kas ir Dieva žēlsirdības godināšanas pamats (paļāvība uz Dievu lūgšanā un žēlsirdības darbi tuvākajiem) no Dieva žēlsirdības godināšanas veidiem (kronītis, svētbilde un citi). Tomēr varbūt tas bija liela palīdzība tiem, kuri izlasīja to, iemācījās skaitīt kronīti, godināt žēlsirdības stundu un svētbildi, tā ka pēc daudziem gadiem Dieva žēlsirdības kronītis nebija jau kaut kas eksotisks, bet zināms, vajadzēja tikai pareizi pārtulkot un padziļināt zināšanu (piemēram kādi ir Jēzus apsolījumi), un šī grāmata mācīja cilvēkus, ka ļoti svarīga ir paļāvība un uzticēšanās Dievam, kā arī žēlsirdības darbi.
Tad šīs grāmatiņas un Dieva žēlsirdības kulta izplātītāji izdarīja lielo darbu, arī garīgā nozīmē, ka tagad gaidām, ka būs varbūt vistuvākajā laikā pieņemta viena pareiza Dieva žēlsirdības kronīša tulkojuma versija. Tajā visā nevar neredzēt Dieva plānu, kas audzina savus bērnus un rāda mums, ka vajag piepūlēties, lai būtu augļi. Nepietiek garīgajā dzīvē un lūgšanā kaut ko iemācīties, bet jāsaprot kas tas ir un pareizi lietot.
Pateicoties Dieva žēlsirdībai, par kuru tik daudz un skaisti stāstīja Jēzus sv. Māsai Faustīnai, cilvēks var iemācīties darīt žēlsirdības darbus, dzīvot paļāvībā uz Dievu un praktizēt arī piedošanu - vienmēr un katrā situācijā. Jo Jēzum ļoti rūp grēcinieki. Viņš negrib, lai tie ietu pazušanā, bet tieši grib, lai tie atgrieztos; Dieva žēlsirdība tos meklē.
Lai šie vārdi palīdz mums piedot vienmēr un neraudāt par kādiem mūsu ievainojumiem, bet rūpēties par Dieva žēlsirdību un lūgties par grēciniekiem.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru