svētdiena, 2017. gada 5. novembris

Vai mēs ciešam? Otrais pestīšanas instruments.

Vai mēs ciešam? Otrais pestīšanas instruments.

- Vai mēs ciešam?
- Jā.
- Kā mēs ciešam?
- Kādā nozīmē "kā"?
- Tādā nozīmē, ka mēs varam ciest grēkojot, bet varam pieņemt ciešanas savādāk, negrēkojot, bet palikdami Dieva žēlastībā.

Es aicinu šodien paskatīties uz ciešanām, bet ne uz mūsu ciešanām, grūtībām un citām slimībām, jo tās var mūsu dzīvē neienest neko labo. Var tā notikt? Var. Tad paskatīsimies un ciešanām, pret kurām mēs nevaram palikt vienaldzīgi un kuras - mūsu dzīvē - var mainīt visu.

Svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas "Dienasgrāmatas" 1512. numurā tika ierakstīti Jēzus vārdi šai Māsai:

"Bieži pārdomā Manas ciešanas, kuras Es izcietu tevis dēļ, un tu jau neko neuzskatīsi lielam esot, ko tu ciet priekš Manis".

Kā cilvēkam stāstīt par Jēzus krustu, par Krustā Sisto, par Jēzus ciešanām, lai cilvēks tās saistītu ar savu dzīvi un ar savu pestīšanu? Ko Jēzus tālāk teica Māsai Faustīnei?

"Visvairāk tu Man patīk, kad tu pārdomā Manas sāpīgas ciešanas".

Lūk, Jēzus aicina svēto Faustīnu, kā arī mūs aicina, lai pārdomātu Viņa ciešanas. Un kurš cilvēks visvairāk patīk Dievam? Tas, kurš tic un pilda Dieva gribu. Vēstulē ebrejiem ir runa par Jēzu Kristu, kas pieņēma cilvēcisko miesu, lai Viņš varētu salikt Dievam sevi Upurī. Un Evaņģēlija sākumā mēs dzirdam Tēva balsi, kurā Viņš runā par savu Dēlu, Kurš Viņam ļoti patīk, Kuru Viņš mīl.

Un tālāk Jēzus aicina Faustīni, bet arī ikkatru no mums, tā pārdzīvot savas ciešanas, lai tās vienmēr izlūgtu pestīšanu cilvēkiem. Jēzus teica, kā to darīt:

"Saisti savas mazās ciešanas ar Manām sāpīgām ciešanām, lai [tavām ciešanām] būtu bezgalīga vērtība Manas majestātes priekšā".

Lūk, visiem pirmais un galvenais pestīšanas instruments, pieejamais ikbrīdī, ir lūgšana. Bet šis otrais, kurš mums nav svešs mūsu dzīvē, kaut gan bieži nelietots, ir ciešanas vienotībā ar Jēzus ciešanām - pasaules atpestīšanai.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru