sestdiena, 2018. gada 17. februāris

Kas ir cilvēks, ka Dievs par viņu tā rūpējas?

Kas ir cilvēks, ka Dievs par viņu tā rūpējas?

Mēs atcēramies psalmu, kurā autors brīnas par Dieva mīlestību pret cilvēku. Un viņš jautā:

Kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini?
vai cilvēka bērns, ka Tu par viņu gādā?
Tu radīji viņu mazliet zemāku par eņģeļiem,
ar cieņu un godu Tu viņu kronēji.

Šodien, kad es lasīju svētās Māsas Faustīnes Dienasgrāmatu, es atradu fragmentu no 1935. gada (nr. 534.), kurā Jēzus teica māsai:

Tu esi Mana līgava uz mūžiem, tavai šķīstībai jābūt lielākai nekā eņģeļu, jo ar nevienu eņģeli Es neieeju tik ciešā tuvībā kā ar tevi. Vismazākajam Manas līgavas darbam ir bezgalīga vērtība, šķīstai dvēselei ir [bezgalīgs] spēks Dieva priekšā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru